logo

Hlavné príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedúci oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, 8 rokov praxe. Vysokoškolské vzdelávanie v odbore Všeobecné lekárstvo.

Z tohto článku sa naučíte: ak je to možné, pomocou normálneho EKG (elektrokardiogramu) na zistenie hypertrofie ľavej komory srdca a naučíte sa, ako nezávisle určiť spoľahlivé znaky tejto odchýlky.

EKG je jednoduchá, ale spoľahlivá metóda diagnostiky väčšiny srdcových ochorení. Jedným z nich je hypertrofia ľavej komory. Táto odchýlka môže byť variantom normy a patologickým stavom. Prvá možnosť je typická pre ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do športu, druhá je znakom závažného ochorenia srdca. Hypertrofovaná ľavá komora má zosilnené steny, zvýšenú hmotnosť a veľkosť, stráca svoju normálnu štruktúru a prekrvenie krvi a nemôže sa úplne uzavrieť. Všetky tieto zmeny sa odrážajú v EKG, čím silnejšia, tým výraznejšia hypertrofia.

Elektrokardiografia alebo EKG je jednou z hlavných metód diagnostiky ochorení kardiovaskulárneho systému

V prvej časti tohto článku sa naučíte základné parametre normálneho EKG a budete schopní vidieť ich porovnanie s EKG pacienta s hypertrofiou ľavej komory. V druhej časti článku je každý zo znakov podrobne opísaný a prístupným spôsobom.

Kardiológ profesionálne dešifruje EKG, ale terapeut môže vidieť aj typické zmeny.

Porovnávacie charakteristiky EKG v zdraví a chorobe

EKG je grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Má formu komplexu viacerých zubov a intervaly medzi nimi, ktoré sa opakujú v rovnakých časových intervaloch. Jeden komplex zobrazuje jednu kontrakciu srdca.

Poradie zubov a línií na elektrokardiograme je nasledovné:

 1. Hladká vodorovná čiara medzi komplexmi zubov - čas, kedy sa srdce nezníži.
 2. Vlna P, prvá v komplexe, odráža kontrakciu predsiení smerom nahor.
 3. Q zub - druhý po P, je odmietnutý, nie vždy.
 4. R-vlna - najvyššia, smerom nahor, zobrazuje kontrakcie komôr.
 5. S zub - oproti R, smerom dole.
 6. Zub T - ide po S cez malý interval vo forme vodorovnej čiary, nízkej, smerom nahor.
 7. S - T segment - horizontálna medzera medzi zodpovedajúcimi zubami.

Počas záznamu EKG sú záznamové elektródy umiestnené na všetkých končatinách a rôznych častiach ľavej polovice hrudníka nad projekciou umiestnenia určitých oblastí srdca. To je potrebné na zobrazenie toho, ako elektrický impulz prechádza cez každú z anatomických divízií. Umiestnenie elektródy sa nazýva srdcová elektróda a na EKG je označené nasledovne:

1. Štandardné elektródy (elektródy končatín):

 • I - prvý;
 • II - druhá;
 • III - tretí;
 • AVL - vyzerá rovnako ako prvý;
 • AVF - podobná tretej;
 • AVR - nehodnotené.

2. Hrudníkové elektródy (hrudníkové elektródy):

 • V1, V2, V3 - predstavujú stav pravej polovice srdca;
 • V4 - vyhodnocuje tip;
 • V5, V6 - zobrazuje stav ľavej polovice srdca.

Preto na posúdenie hypertrofie ľavej komory je potrebné venovať pozornosť:

 • Zuby segmentu R, S, T a S-T sa nazývajú komorovým komplexom.
 • Pozrite sa na zmeny v elektrónoch 1, AVL, V5, V6 (nazývajú sa ľavými pozíciami, takže tento výraz sa objaví v texte).

Tabuľka ukazuje príznaky hypertrofie ľavej komory, ktorá musí venovať pozornosť EKG, a porovnávacie charakteristiky s normou.

Príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG

Hypertrofia komôr je patológia srdca, v ktorej sa svalová stena tejto oblasti zahusťuje. Táto porucha môže byť nebezpečná v dôsledku vývoja rôznych foriem arytmie a ischémie, nedostatočnosti funkcie srdca. Hypertrofia môže byť dlhodobo asymptomatická a je detegovaná náhodne počas EKG.

Elektrokardiografia je spoľahlivá a bežná metóda diagnostiky ochorení kardiovaskulárneho systému, vrátane hypertrofie ľavej komory. Pacienti s kardiológom sa často čudujú, čo znamená hypertrofia ľavej komory na EKG? Graficky zobrazuje elektrickú aktivitu srdca a zaznamenáva odchýlky, ktoré mu neumožňujú pravidelne produkovať a vykonávať impulzy.

Na čo sa treba pozerať pri dekódovaní EKG

Na zaznamenávanie EKG elektród sa prekrývajú končatiny a určité body hrudníka pacienta. Každá z nich na elektrokardiogramovej páske je označená špecifickým elektródou, ktorá odráža vedenie elektrického impulzu v rôznych častiach srdca. K dispozícii sú 3 štandardné, 3 vystužené a 6 hrudných vodičov. Nižšie uvedená tabuľka popisuje elektródy a oblasť, ktorú zobrazujú.

únos

Umiestnite prekrytie elektródy

Plocha srdca zodpovedajúca olovu

Jeden tep srdca (úplný srdcový cyklus) na EKG je indikovaný komplexom 5 po sebe idúcich zubov PQRST umiestnených v určitom intervale od seba. Vlna P opisuje atriálnu excitáciu, komplex QRS - komorovú systolu, T vlna registruje výstup komôr z excitovaného stavu. Príležitostne sa zaznamenáva šiesta vlna U, čo indikuje konečný výstup z excitácie systému intraventrikulárneho vedenia. Nachádza sa po všetkých ostatných zuboch a je vždy umiestnená nad izolínom.

Na zistenie patológie srdca je potrebné starostlivo študovať komplexy zubov vo všetkých elektródach. Príznaky hypertrofie ľavej komory sú zobrazené na EKG v zmenách R, S, T zubov (komorový komplex) v elektródach zaznamenávajúcich elektrické impulzy z ľavého srdca.

Príčiny a príznaky hypertrofie ľavej komory

K hypertrofii ľavej komory dochádza v dôsledku intenzívnej práce srdcového svalu. Zahusťovanie myokardu umožňuje silnejšie kontrakciu srdca pri zvýšenom zaťažení. Dôvody pre vývoj LVH môžu byť:

 • Nadmerné cvičenie. Srdce je nútené adaptovať sa na extrémne zaťaženie, silnejšie zmluvné. Na riziko vzniku zlozvyku sú profesionálni atléti a ľudia zapojení do ťažkej fyzickej práce.
 • Hypertenzia. V podmienkach stále vysokého krvného tlaku sa zvyšuje srdcový výdaj, čo si vyžaduje väčšiu kontrakčnú silu zo srdcového svalu.
 • Srdcové defekty. Proliferácia myokardu sa vyskytuje v patológiách stien a chlopní srdca, v ktorých je ľavá komora nútená prijať ďalší stres. Vrodené chyby (defekty priečok, zaostávanie alebo upchávanie srdcových chlopní, nedostatok srdcových častí) sa zistia u dieťaťa prvého roka života. Získané patológie srdca (stenóza alebo insuficiencia aortálnej chlopne) sa vyvíjajú v každom veku na pozadí kardiovaskulárnych ochorení.
 • Hypertrofická kardiomyopatia. Zahustenie komorovej steny nastáva bez vonkajších príčin. Považuje sa za chorobu s dedičnou predispozíciou.
 • Obezita. Nadváha spôsobuje zvýšené zaťaženie srdca. Okrem toho je obezita často sprevádzaná aortickou aterosklerózou a hypertenziou, čo zhoršuje proliferáciu ventrikulárnej steny.

Hypertrofia ľavej komory môže byť dlhodobo asymptomatická. Jeho klinické príznaky sa zisťujú len v ťažkom štádiu, keď sa vyvíja srdcové zlyhanie. Jeho hlavnými príznakmi sú:

 • závraty a slabosť;
 • dýchavičnosť s malou námahou (v ťažkých prípadoch - v pokoji);
 • namodralý opuch končatín, chladný na dotyk a zhoršený do konca dňa;
 • pocit srdcového tepu, zvýšená srdcová frekvencia (príznaky arytmie);
 • bolesť za hrudnou kosťou, vyžarujúca do ľavej paže a epigastria.

Prejavy komorovej hypertrofie sa môžu zvýšiť pri fyzickej námahe, intenzívnom rozrušení a únave, ako aj počas tehotenstva.

Hypertrofia ľavej komory na EKG

Zosilnenie myokardu je vyjadrené v charakteristických zmenách zubov komorového komplexu (R, S, T) v elektródach, ktoré zaznamenávajú aktivitu ľavej srdcovej oblasti (piaty až šiesty prsný, prvý štandard, posilnený z ľavej ruky).

Hlavné príznaky LVH na EKG:

 • Vysoká R vlna vo V5, V6, hlboký hrot S vo V1, V2. Normálne, najvyššia amplitúdová R-vlna a najhlbšia S-vlna sú pozorované v druhom a treťom štvrtinovom hrudníku.
 • V vedie I, AVL, V5, V6 segment ST je zaregistrovaný pod obrysovou čiarou a vytvára sa záporná alebo dvojfázová vlna T. Normálne je T vždy umiestnené nad vrstevnicou (kladná), segment ST je umiestnený vodorovne.
 • Posun elektrickej osi srdca doľava: vysoká amplitúda R v prvom štandarde a elektródy AVL, vyjadrené v S v treťom štandardnom elektróde. V druhom štandardnom elektróde je hlboký S, mierny R (r) alebo jeho úplná neprítomnosť QS komplex.

Dekódovanie EKG pre príznaky hypertrofie ľavej komory u detí a dospelých vyžaduje ďalšie vyšetrenie: určenie ultrazvuku srdca pomocou Dopplerovho vaskulárneho vyšetrenia, meranie krvného tlaku (ak je to potrebné, jeho denné monitorovanie), stanovenie biochemických markerov srdcovej a cievnej patológie. Po objasnení príčiny LVH je predpísaná vhodná lekárska alebo chirurgická liečba.

komplikácie

Hypertrofické zmeny ľavej komory sa môžu vyvíjať dlho bez charakteristických klinických prejavov. Pri postupe porucha narúša prácu všetkých častí srdca a koronárnych ciev. To môže ohroziť rozvoj ischemickej choroby a jej najnebezpečnejších foriem - infarktu myokardu a náhlej srdcovej smrti.

Zmeny v štruktúre myokardu, pozorované pri hypertrofii, vedú k zhoršeniu excitability a vodivosti. V takýchto prípadoch sa vyskytujú arytmie. Najčastejšie prípady LVH sú supraventrikulárne a ventrikulárne formy arytmií.

S progresiou hypertrofických procesov v ľavej komore sa zvyšujú príznaky srdcového zlyhania. To znamená, že srdce prestáva odolávať zvýšenému stresu a neposkytuje adekvátne prekrvenie tela. Pri absencii potrebnej liečby ochorenie rýchlo vedie k smrti.

prevencia

Aby ste nevytvárali tvrdú prácu pre vaše srdce, musíte dodržiavať nasledujúce odporúčania:

 • Kontrolná hmotnosť. Obézni ľudia s väčšou pravdepodobnosťou trpia vysokým krvným tlakom a vaskulárnou aterosklerózou, čo vedie k stresu srdcového svalu.
 • Udržujte aktívny životný štýl. Pravidelné mierne fyzické cvičenie trénuje myokard a celý kardiovaskulárny systém.
 • Vzdať sa zlých návykov. Etanol a nikotín poškodzujú štruktúru srdcového svalu a krvných ciev, čo môže vyvolať vzostup v ľavej komore.
 • Vyhnite sa stresu. Chronický stres a preťaženie vyvolávajú tvorbu hormónov nadobličiek, ktoré zvyšujú kontrakciu srdca a zvyšujú odolnosť ciev.

V počiatočnom štádiu umožňuje identifikácia hypertrofie ĽK ročný prechod elektrokardiografie. Aj minimálne zmeny v práci srdca sú zaznamenané na EKG, čo umožňuje ich včasné odstránenie bez život ohrozujúcich komplikácií.

Ecg hypertrofia ľavej komory

A. EKG príznaky hypertrofie pravej komory typ Qr

Tento variant hypertrofie pravej komory nastáva, keď je hypertrofia pravej komory (Správne želanie dcér sa stáva viac vľavo).

Odchýlka elektrickej osi srdca vpravo.

Zvýšenie amplitúdy komplexu QRS.

High R sa objavuje v III a VF a VR vodičoch, hlbokých S v I a VL vodičoch.

Najmä je potrebné mať na pamäti diagnostickú hodnotu relatívne vysokej R vlny v elektróde aVR (RaVR > 5 mm), čo sa nepozoruje pri hypertrofii ľavej komory.

Najvýraznejšie zmeny sa zistia v hrudníku., obzvlášť vpravo.

vysoký hrot RV1-2 (RV1 > 7 mm) s postupným poklesom na ľavej strane hrudníka.

Zub S má návratovú dynamiku, t.j. vo V1 je veľmi malý a zvyšuje sa na ľavej strane hrudníka.

V súvislosti s rotáciou pravej komory vpred (otáčanie srdca okolo pozdĺžnej osi) v smere hodinových ručičiek) prechodová zóna (R = S) sa posunie doľava - na V4 -V5.

Často vo V1 odhalili zub q.

Je to spôsobené rotáciou vektora oddielu doľava namiesto normálnej odchýlky doprava, preto je názov tohto typu EKG - typ qR.

3. Zvýšte dobu trvania QRS na 0,12 ".

Je spojená so zvýšením doby excitácie hypertrofickej pravej komory.

Jedným z indikátorov hypertrofie pravej komory je predĺžiť čas internej odchýlky v%. t V1-2 do 0,04-0,05 " (v norme v týchto úlohách 0,03 ").

4. Zmena tvaru a smeru segmentu ST a vlny T.

Pod obrysom je pokles ST a objavuje sa dvojfázová (- +) alebo záporná T vlna v elektrónoch III a VF, V1-2.

ECG typ Qr hypertrofia pravej komory sa vyskytuje pri srdcových defektoch s významnou hypertenziou v pľúcnom obehu, pri vrodených srdcových vadách.

Pri menej významnej hypertrofii pravej komory alebo pri väčšej dilatácii ako hypertrofia sa môžu vyskytnúť iné typy zmien EKG: typ RSR, a typ S (nemusia byť posunuté napravo).

B. EKG príznaky hypertrofie pravej komory typ RSR' ( "blokáda " hypertrofia pravej komory)

Tento typ EKG sa nazýva rSR 'pre hlavné zmeny EKG v pravej hrudníku.

S malou hypertrofiou pravej komory prevaha V tomto prípade EMF pravej komory sa nevyskytuje vo všetkých obdobiach komplexu QRS (vyskytuje sa prevalencia EMF pravej žltej dcéry) len v poslednom období komplexu QRS).

Spočiatku, ako je normálne, je nadšený ľavú polovicu medzibunkovej prepážky, čo správne ošetrovateľstvo vedie zub r, avľavo - vlna q.

Potom nadšený hmotnosť ľavej komory a pravá polovica interventrikulárnej priehradky (prevažuje emf ľavej komory), ktorá spôsobuje otočte EOS doľava. Odtiaľ nastať S V1 a R V6.

Čoskoro však nadšený hypertrofovaný, vzdorný opäť otočiť EOS doprava, a EKG vysoký hrot R'V1 a s V5-6

B. EKG príznaky hypertrofie pravej komory typ S

Hypertrofia pravej komory typu EKG vo všetkých šiestich prsiach vedie žiadny výrazný hrot R, a existujú výrazné zuby S (súčasne pozitívny T zub v hrudníku).

Prechodová zóna sa posunie doľava.

Zobrazí sa typ S na dýchavičnosť a je odrazom chronického pľúcneho srdca, pri hypertrofii pravej komory srdce sa pohybuje dole a otočí vrch zadnej časti.

Otočte špičku zadného obusu - zmení smer EOS pred a doprava, súčasne tam S namiesto R.

Hypertrofia pravej zhellu-dcéry sa stretáva na:

poruchy srdcového svalu s prevahou stenózy,

väčšina vrodených srdcových vád

chronické pľúcne ochorenia zahŕňajúce pľúcnu hypertenziu.

103. Všeobecné vzorce zmien EKG pri hypertrofii myokardu. Hypertrofia srdca - zvýšenie hmotnosti myokardu v dôsledku zvýšenia počtu a hmotnosti každého svalového vlákna sa vyvíja s predsieňovou a komorovou hyperfunkciou.

Zmeny vyskytujúce sa pri hypertrofii súvisia s depolarizáciou aj repolarizáciou.

Depolarizácia: 1. Zmeny v smere EOS (obrat v smere hypertrofovaného oddelenia) 2. Amplitúda zubov sa zvyšuje 3. Zuby sú rozšírené na EKG (tj čas zvýšenia pokrytia excitáciou)

Repolarizácia: U ne-hypertrofovaného srdca sú depolarizačné a repolarizačné vektory rovnaké, s hypertrofiou, existuje nesúlad medzi vektormi. GLP (hypertrofia ľavej predsiene) 1. Rozšírenie Pt zubu> 0,11 2. P-mitrát P vlny (I, II, aVL) - P-mitrale

GPP (hypertrofia pravej predsiene) 1. Zuby P sa nerozširujú 2. Zuby Z sa stávajú P, čím vyššia je P, tým silnejšia je GPP, najčastejšie sa zvyšuje v II, III a aVR "P-pulmonale"

Hypertrofia obidvoch predsiení 1. P stúpa v III. "P-cardiale»

LVH (hypertrofia ľavej komory) 1. Zmeny v polohe EOS 2. Zvýšená amplitúda QRS v hrudných vodičoch 3. Rozšírenie QRS (0,11-0,12) 4. Zmeny tvaru a smeru ST a T 5. Znak Sokolov-Lyon: hĺbka V2 S + amplitúda R> 35 mm

GPZH (hypertrofia pravej komory) 1. qR typ qR: odchýlka EOS doprava Zvýšenie amplitúdy QRS Amplitúda R + amplitúda S> 10,5 mm

2. Typ LVH SR “: v druhom štandardnom zvode„ na písmene M EKG “

3. LVH typu S (s emfyzémom, mitrálnou stenózou, nedostatočnosťou trikuspidálnej chlopne): Vo všetkých elektródach prevláda S 104. EKG-diagnostika ischémie myokardu.

Signifikantné EKG príznaky ischémie myokardu sú rôzne zmeny tvaru a polarity vlny T. Vysoká vlna T v hrudníku vedie k transmurálnej alebo intramurálnej ischémii zadnej steny ľavej komory. Negatívna koronárna T vlna v hrudníku vedie k prítomnosti transmurálnej alebo intramurálnej ischémie prednej steny ľavej komory. Hlavným príznakom EKG ischemického poškodenia myokardu je vytesnenie segmentu RS-T nad alebo pod izolínom.

105. EKG diagnostika infarktu myokardu: príznaky EKG štádií infarktu myokardu. Klinický význam rozpoznania najakútnejšieho štádia infarktu myokardu.

V prvých 20-30 minútach sa príznaky ischemického poškodenia myokardu objavujú vo forme vysokých T vĺn a posunu segmentu RS-T nad alebo pod izolínom. Toto obdobie sa zriedka zaznamenáva. Ďalší vývoj srdcového infarktu je charakterizovaný výskytom patologickej Q vlny a znížením amplitúdy R

V tomto štádiu infarktu myokardu existujú dve zóny: nekrózna zóna, ktorá sa odráža na EKG vo forme patologickej Q vlny alebo QS komplexu a ischemická zóna, ktorá sa prejavuje negatívnou T vlnou, pričom segment ST sa vracia na izolín, čo indikuje vymiznutie zóny ischemického poškodenia.

Vyznačuje sa tvorbou jazvy na mieste bývalého srdcového infarktu, ktorý nie je vzrušený a nevyvoláva vzrušenie. V tejto fáze je ST na obryse, T vlna sa stáva menej negatívnou, vyhladenou alebo dokonca pozitívnou.

Ak spozorujete srdcový infarkt v akútnom štádiu, je možné predísť ireverzibilnému narušeniu koronárneho prietoku krvi a zabrániť nekróze svalových vlákien.

kalkulačka

Bezplatné náklady na prácu

 1. Vyplňte žiadosť. Odborníci vypočítajú náklady na vašu prácu
 2. Výpočet nákladov príde na mail a SMS

Číslo vašej žiadosti

Práve teraz bude na poštu odoslaný automatický potvrdzovací list s informáciami o aplikácii.

Hypertrofia ľavej komory na EKG: kardiologické odporúčania

Ľavá komora je časťou srdca pri redukcii krvi, ktorá sa hodí do aorty. Toto je hlavná komora srdca, ktorá zabezpečuje prietok krvi v celom tele. Hypertrofia ľavej komory je zvýšenie hmotnosti, zhrubnutie jej steny. Súčasne dochádza k expanzii dutiny ľavej komory - jej dilatácii. Hypertrofia je anatomický a elektrokardiografický pojem.
Anatomická hypertrofia ľavej komory sa objavuje na elektrokardiograme (EKG) s množstvom príznakov. Funkčný diagnostický lekár alebo kardiológ zvažuje počet a závažnosť takýchto príznakov. Existuje niekoľko diagnostických kritérií, ktoré viac alebo menej správne určujú hypertrofiu (pravdepodobnosť 60 až 90%). Preto ju nemajú všetci ľudia so známkami hypertrofie ľavej komory na EKG. Nie všetci pacienti s anatomickou hypertrofiou ju ukazujú na EKG. Rovnaké EKG môžu byť rôznymi lekármi popísané inak, ak vo svojej práci používajú rôzne diagnostické kritériá.

Aké choroby sa to stalo

 • hypertrofia ľavej komory sa vyskytuje u mladých ľudí, ktorí sú neustále zapojení do športu. Ich srdcový sval pracuje intenzívne počas tréningu a prirodzene zvyšuje jeho hmotnosť a objem;
 • vyskytuje sa pri ochoreniach spojených s ťažkosťami s výstupom krvi z ľavej komory do aorty a so zvýšením vaskulárnej rezistencie v tele;
 • Tento znak EKG môže byť prvým príznakom závažných srdcových defektov - aortálnej stenózy a aortálnej insuficiencie. Pri týchto ochoreniach deformácia ventilu oddeľuje ľavú komoru a aortu. Srdce pracuje s veľkou záťažou, ale myokard sa s ním dlhodobo vyrovná. Chorý človek po dlhý čas necíti žiadne nepríjemné pocity;
 • Hypertrofia ľavej komory sa vyskytuje pri závažnom ochorení - hypertrofickej kardiomyopatii. Toto ochorenie sa prejavuje výrazným zhrubnutím stien srdca. Zosilnené steny „blokujú“ výstup z ľavej komory a srdce pracuje so záťažou. Ochorenie sa neobjaví okamžite, objaví sa dýchavičnosť a opuch. Toto ochorenie v pokročilých prípadoch môže byť indikáciou pre transplantáciu srdca.
 • To je jeden z prejavov srdcového ochorenia pri hypertenzii. Môže sa vyvinúť s miernym, ale stabilným zvýšením tlaku. Je to na zastavenie progresie hypertrofie ľavej komory, že odporúčania na neustále užívanie liekov na hypertenziu, aj pri normálnom tlaku, sú zamerané.
 • u starších ľudí s výraznou aterosklerózou srdcových chlopní. Zároveň sa zužuje otvorenie výstupu z ľavej komory v aorte.

Čo to môže viesť k

Ak má osoba príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG, ale nie je potvrdená echokardiografiou (srdcový ultrazvuk), nie je dôvod na obavy. Pravdepodobne je táto EKG-zvláštnosť spôsobená zvýšenou telesnou hmotou alebo hypersthenickou konštitúciou. Samotný ECG jav hypertrofie ľavej komory nie je nebezpečný.

Ak je hypertrofia na EKG sprevádzaná skutočným zvýšením svalovej hmoty, v budúcnosti to môže spôsobiť zlyhanie srdca (dýchavičnosť, edém) a závažné srdcové arytmie (ventrikulárna extrasystola, komorová tachykardia). To by športovci nemali zabúdať pri príprave tréningových režimov.

Čo robiť a ako sa liečiť

Ak má osoba hypertrofiu ľavej komory na EKG, musí podstúpiť ultrazvuk srdca alebo echokardiografiu (EchoCG). Táto metóda pomôže určiť presnú príčinu zvýšenia hmotnosti myokardu, ako aj vyhodnotiť zlyhanie srdca.
Ak nie je možné vykonať echokardiografiu, odporúča sa vykonať rádiografiu srdca v dvoch projekciách, niekedy s kontrastným pažerákom.
Na elimináciu srdcových arytmií sa odporúča denne sledovať EKG. Pre diagnostiku hypertenzie počas dňa musíte prejsť denným monitorovaním krvného tlaku.

Hypertrofia ľavej komory nie je odstrániteľná. Avšak liečba choroby, ktorá ju spôsobila, pomáha zabrániť progresii tohto stavu. Napríklad inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (enalapril, kaptopril a mnohé ďalšie), ktoré sa široko používajú pri liečbe hypertenzných ochorení, nielen zastavujú rozvoj hypertrofie, ale tiež spôsobujú určitú regresiu.

Keď sa teda na EKG zistia príznaky hypertrofie ľavej komory, je potrebné konzultovať s lekárom alebo kardiológom na ďalšie vyhodnotenie.

Môžete použiť našu službu dekódovania EKG →

Diagnóza hypertrofie ľavej komory na EKG

Ľavá srdcová komora je hlavnou komorou srdca, ktorá je zodpovedná za krvný obeh v celom tele.

Preto akékoľvek poruchy práce tohto oddelenia môžu viesť k najnepríjemnejším dôsledkom pre zdravie a dokonca aj pre ľudský život.

Jednou z najčastejších patológií ľavej komory je jej hypertrofia.

Čo to je?

Hypertrofia ľavej komory (LV) znamená zvýšenie jeho dutiny a stien v dôsledku vnútorných alebo vonkajších negatívnych faktorov.

Typicky zahŕňajú hypertenziu, zneužívanie nikotínu a alkoholu, ale stredne závažná patológia sa niekedy nachádza u ľudí, ktorí hrajú šport a sú pravidelne vystavovaní ťažkej fyzickej námahe.

Miera indexov myokardu

Existuje množstvo kritérií na hodnotenie práce ľavej komory, ktorá sa môže výrazne líšiť od pacienta k pacientovi. Prepis EKG pozostáva z analýzy zubov, intervalov a segmentov a ich súladu so stanovenými parametrami.

U zdravých ľudí bez patológií LV dekódovanie EKG vyzerá takto:

 • Vo vektore QRS, ktorý ukazuje, ako rytmicky prebieha excitácia v komorách: vzdialenosť od prvej vlny Q intervalu k S by mala byť 60-10 ms;
 • Zuby S musia byť rovné R-vlne alebo musia byť nižšie ako jej;
 • Zub R je pevne stanovený vo všetkých úlohách;
 • Zub P je kladný v priradeniach I a II, vo VR je záporný, šírka - 120 ms;
 • Čas vnútornej odchýlky by nemal prekročiť 0,02-0,05 s;
 • Poloha elektrickej osi srdca je v rozsahu od 0 do +90 stupňov;
 • Normálna vodivosť pozdĺž ľavej nohy jeho zväzku.

Známky odchýlok

Na EKG sa hypertrofia ľavej komory vyznačuje nasledujúcimi znakmi:

 • Priemerný interval QRS sa odchyľuje dopredu a právo na situáciu;
 • Existuje vzostup vzrušenia, od endokardu k epikardu (inými slovami, zvýšenie času vnútornej odchýlky);
 • Amplitúda zubu R sa zvyšuje v ľavých priradeniach (RV6> RV5> RV4je priamym znakom hypertrofie);
 • S zubyV1 a sV2 ísť hlbšie (čím jasnejšia je patológia, tým vyššie sú zuby R a hlbšie zuby S);
 • Prechodová zóna sa posunie na elektródu VI alebo V2;
 • S-T segment beží pod izoelektrickou líniou;
 • Vodivosť pozdĺž ľavej nohy jeho zväzku je porušená, alebo je pozorovaná úplná alebo neúplná blokáda nohy;
 • Zhoršená vodivosť srdcového svalu;
 • Existuje ľavostranná odchýlka elektrickej osi srdca;
 • Elektrická poloha srdca sa mení na polo horizontálnu alebo horizontálnu.

Viac informácií o tejto podmienke nájdete na videu:

Diagnostické opatrenia

Diagnóza u pacientov s podozrením na hypertrofiu LV by mala byť založená na komplexných štúdiách s anamnézou a inými ťažkosťami a na EKG by malo byť najmenej 10 charakteristických znakov.

Okrem toho lekári používajú na diagnostikovanie patológie na základe výsledkov EKG množstvo špecifických techník, vrátane Rohmilt-Estesovho bodového systému, Cornellovho symptómu, Sokolov-Lyonovho symptómu atď.

Ďalší výskum

Na objasnenie diagnózy hypertrofie ĽK môže lekár predpísať niekoľko ďalších štúdií s najpresnejšou echokardiografiou.

Rovnako ako v prípade EKG, na echokardiograme môžete vidieť množstvo príznakov, ktoré môžu indikovať hypertrofiu ĽK - zvýšenie jej objemu v porovnaní s pravou komorou, zhrubnutie stien, zníženie hodnoty ejekčnej frakcie atď.

Ak nie je možné uskutočniť takúto štúdiu, pacientovi možno priradiť ultrazvuk srdca alebo röntgen v dvoch projekciách. Na objasnenie diagnózy sa niekedy vyžaduje MRI, CT, denné monitorovanie EKG a biopsia srdcového svalu.

Aké choroby sa vyvíjajú

Hypertrofia LV nemusí byť nezávislým ochorením, ale symptómom mnohých porúch, vrátane:


  Hypertenzia.

Ľavá komora môže hypertrofovať, a to ako pri miernom, tak s pravidelným zvýšením krvného tlaku, ako v tomto prípade, srdce musí pumpovať krv v zrýchlenom rytme na pumpovanie krvi, pretože myokard sa začína zahusťovať.

Podľa štatistík sa z tohto dôvodu vyvíja približne 90% patológií.

 • Poruchy srdcových chlopní. Zoznam takýchto ochorení zahŕňa aortálnu stenózu alebo insuficienciu, mitrálnu insuficienciu, defekt komorového septa a často je hypertrofia LV prvým a jediným symptómom ochorenia. Okrem toho sa vyskytuje pri ochoreniach, ktoré sú sprevádzané upchatým výstupom krvi z ľavej komory do aorty;
 • Hypertrofická kardiomyopatia. Ťažká choroba (vrodená alebo získaná), ktorá je charakterizovaná zhrubnutím srdcových stien, v dôsledku čoho je výstup z ľavej komory zablokovaný a srdce začína pracovať so silným zaťažením;
 • Ischemická choroba srdca. Pri IBS je hypertrofia LV sprevádzaná diastolickou dysfunkciou, to znamená porušením relaxácie srdcového svalu;
 • Ateroskleróza srdcových chlopní. Najčastejšie sa choroba prejavuje v starobe - jej hlavným znakom je zúženie výstupného otvoru z ľavej komory do aorty;
 • Ťažká fyzická námaha. Hypertrofia ĽK sa môže prejaviť u mladých ľudí, ktorí sú často a intenzívne zapojení do športu, pretože v dôsledku ťažkého zaťaženia sa významne zvyšuje hmotnosť a objem srdcového svalu.
 • liečba

  Nie je možné úplne odstrániť patológiu, preto sú terapeutické metódy zamerané na zmiernenie symptómov, ktoré sú spôsobené porušením kardiovaskulárnej aktivity, ako aj spomalenie progresie patológie. Liečba sa uskutočňuje s beta-blokátormi, inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril) v kombinácii s verapamilom.

  Okrem medikamentóznej liečby musíte dodržiavať svoju vlastnú váhu a tlak, prestať fajčiť, piť alkohol a kávu, dodržiavať diétu (odmietnutie stolovej soli, mastných a vyprážaných potravín). Mliečne výrobky, ryby, čerstvé ovocie a zelenina by mali byť prítomné v strave.

  Fyzická aktivita by mala byť mierna a emocionálnemu a psychologickému stresu sa treba vyhnúť, ak je to možné.

  Ak je hypertrofia LV spôsobená arteriálnou hypertenziou alebo inými poruchami, hlavná taktika liečby by mala byť zameraná na ich elimináciu. V pokročilých prípadoch pacienti niekedy vyžadujú chirurgický zákrok, počas ktorého je časť modifikovaného srdcového svalu chirurgicky odstránená.

  Či je tento stav nebezpečný a či sa má liečiť, pozrite sa na video:

  Hypertrofia ĽK je pomerne nebezpečný stav, ktorý nemožno nechať bez dozoru, pretože ľavá komora je veľmi dôležitou súčasťou veľkej cirkulácie. Pri prvých príznakoch patológie sa čo najskôr poraďte so svojím lekárom a vykonajte všetky potrebné výskumy.

  Hypertrofia ľavej komory (LVH srdca): čo to je, príznaky EKG, príznaky a liečba

  Deklinácia tvorby srdcových štruktúr v dôsledku vrodených alebo získaných faktorov. Posledne uvedené prevládajú v klinickej praxi. Genetická zložka, ktorá je zriedka izolovaná, má veľkú diagnostickú úlohu.

  Deformity myokardu sa považujú za jednu z najbežnejších odrôd patologického procesu.

  Hypertrofia ľavej komory je zvýšenie svalovej hmoty stien hlavnej čerpacej komory srdca, ktorá je výsledkom vonkajších odchýlok. Primárne sa to nestane.

  Nebezpečenstvo opísanej podmienky sa líši od prípadu k druhému. V podstate ide o pomalú patológiu, ktorá nemá žiadne skoré príznaky. Ak neexistuje žiadna dynamika procesu, potom sa nevyžaduje ani ošetrenie. Drogová terapia, podľa potreby podporná.

  LVH srdca sa tvorí pri extrémne pomalých rýchlostiach. Na pozadí arteriálnej hypertenzie sa čas výskytu pohybuje od 2 do 10 rokov alebo viac, čo umožňuje kvalitatívne vyšetrenie pacienta.

  Hlavným kontingentom pacientov sú staršie osoby. V niektorých prípadoch sa tento stav nepovažuje za patologický a nevyžaduje špecializovanú pomoc.

  Mechanizmus vývoja anomálií

  Cesta tvorby je určená narušením normálnej funkčnej aktivity srdcového svalu. Hypertrofia je proliferácia alebo zvýšenie hmotnosti srdcových štruktúr v oblasti ľavej komory.

  Vyskytuje sa ako výsledok hypertenzie, zriedkavo patológií tretej strany. Majú jednu vlastnosť: zvýšenie zaťaženia normálnych tkanív.

  Nadmerná stimulácia, nedostatočná reálnym schopnostiam tela vedie k práci adaptívneho mechanizmu. Aktívnejšie uzatvárať zmluvy, srdce je nútené budovať svalovú hmotu.

  Ale toto je spočiatku chybná cesta obnovy. Ťažká, rozšírená anatomická štruktúra nie je schopná normálne fungovať.

  Odtiaľ sú problémy s kontraktilitou myokardu, objemom uvoľňovania krvi a prácou srdcových štruktúr všeobecne, hypoxiou, atrofiou tkanív a systémov.

  Viacnásobné zlyhanie orgánov sa vyskytuje ako prirodzený, smrtiaci výsledok.

  Našťastie je proces pomalý. Od okamihu vzniku prvých príznakov hypertrofie k rozvoju generalizovaných porúch trvá od 7 do 15 rokov.

  klasifikácia

  Typizácia sa uskutočňuje z dvoch dôvodov.

  Vyhodnotenie charakteristických anatomických zmien v LVH sa nazýva:

  • Excentrická hypertrofia. Vyvíja sa v dôsledku prebytku krvi, jej stagnácie v ľavej komore, ktorá je typická pre poruchy aortálnej a mitrálnej chlopne. Patologický proces je určený expanziou srdcovej komory, miernym zvýšením svalovej hmoty myokardu bez priameho zahusťovania samotnej steny. Zotavenie predstavuje veľké ťažkosti, ktorých cieľom je odstrániť príčinu. Dlhý priebeh je spojený s letálnymi komplikáciami.
  • Koncentrická hypertrofia ľavej komory. Inherentná hypertenzia. Približne 85% pacientov so skúsenosťami má v minulosti zhrubnutie stien komôr. V priebehu rokov sa proces zhoršuje, najmä ak neexistuje kompetentná liečba. Riziko pre život je stanovené na úrovni 15% v perspektíve 5 rokov s rozvinutou formou.

  Fázy vývoja LVH

  Ďalším spôsobom klasifikácie patologických zmien je ich stade. Hodnotenie sa vykonáva na základe klinických príznakov, stupňa funkčných odchýlok.

  • Prvá etapa. Elementary. V normálnom prípade je myokard ľavej komory 7 až 11 mm. Ako sa vada vyvíja, môže stena zhustnúť. Ďalšou možnosťou je dilatácia (natiahnutie) samotnej komory bez zvýšenia hrúbky steny. Obe možnosti sú nebezpečné. Na pozadí prvej etapy nie sú žiadne príznaky, pacient si nie je vedomý problému. K zvýšeniu anatomických štruktúr dochádza na 12-13 mm, nie viac. Plná kompenzácia, komplikácie sa vyskytujú len zriedka. Treba mať na pamäti, že u mužov je vonkajší plášť štandardne viac ako 0,5-1 mm.
  • Druhá etapa Mierne. Hrúbka steny s hypertrofiou je 13,1 až 14,5 mm. Vyskytuje sa výrazná symptomatológia srdcových štruktúr, mozgu a nervového systému ako celku, vylučovacieho traktu v prípade poškodenia obličiek. Riziká sú veľké. Smrť sa vyskytuje v 20% prípadov, mladí ľudia sú lepšie tolerovaní odchýlky, pretože nie sú tak jednoduché z hľadiska predikcie.
  • Tretia etapa. V niektorých klasifikáciách sa považuje za extrémnu, zatiaľ čo iní, odborníci a teoretici tiež rozlišujú štvrtý, terminál. V skutočnosti sú jedno. Zahustenie o viac ako 14-15 mm, existuje všeobecné porušenie telesných funkcií. Nedostatok krvného obehu vedie k hypoxii tkaniva. Vymáhanie nemá žiadne vyhliadky.

  Zvýšenie v ľavej srdcovej komore je charakterizované tvarom a závažnosťou. Takáto kombinovaná klasifikácia sa používa v celej klinickej praxi.

  Čo je nebezpečná hypertrofia?

  Komplikácie porúch myokardiálnej štruktúry sú priamym ohrozením ľudského života a zdravia:

  • Mŕtvica. Prudký pokles intenzity výživy mozgových štruktúr. Existuje dvojité riziko. Na jednej strane trvalo vysoký krvný tlak ohrozuje rozvoj krvácania, to znamená prasknutie cievy v mozgu. Na druhej strane samotné srdce nemôže adekvátne poskytovať nervové tkanivo. Z toho vyplýva zvýšené riziko ischemickej a hemoragickej mŕtvice. Na prvom mieste je otázka. Pacienti s excentrickou formou patologického procesu sú menej ohrození.
  • Infarkt. Nekróza srdcových štruktúr. Prirodzený výsledok neschopnosti poskytovať kyslík sám. Začína vo forme ischemickej choroby, potom sa zhoršuje a transformuje do núdzového stavu.
  • Zánik srdca v dôsledku vývoja impozantných arytmií. Elektrická aktivita komôr sa zvyšuje, čo vedie k skorej smrti pacientov všetkých vekových kategórií.
  • Vaskulárna demencia. Demencie. Reverzibilné v počiatočných fázach. Potom, aj keď je úspešný, je možný neurologický defekt.
  • Mdloby. Môže spôsobiť zranenie.

  Jednou z úloh liečby je prevencia komplikácií.

  dôvody

  Hypertrofia ľavej komory sa vyvíja v dôsledku srdcových a cievnych faktorov. Veľmi zriedkavo iné momenty, niektoré nemajú vôbec patogénne pozadie.

  Zoznam vzoriek je nasledovný:

  Infarkt

  Prenesené v nedávnej minulosti. Výsledkom je skleróza tkanív, t. Z toho vyplýva zvýšené zaťaženie srdca, kvôli potrebe aktívne pumpovať krv na pozadí zníženého zdroja a schopnosti myokardu.

  Existuje celá skupina foriem patologického procesu. Vymáhanie nemá zmysel v neskorších fázach. Liečba v prvých dňoch zahŕňa užívanie liekov na celý život.

  Koronárna choroba

  Prezentované rovnakými príznakmi ako infarkt. Jediný rozdiel spočíva v intenzite deštruktívnych javov. V priebehu CHD sú pomalé, postupné.

  Nekróza akútneho typu sa vyvíja neskôr, keď proces dosiahne určitú kritickú hmotnosť. Systémová liečba. 1-2 krát do roka potrebujú nemocničnú starostlivosť. Vykonané plánovaným spôsobom.

  Zápalové ochorenia srdcových štruktúr

  Myokarditída ako hlavný druh. Má prevažne infekčný pôvod.

  Vyžaduje si to dlhé a starostlivé uzdravenie v špecializovanej nemocnici. Bez pomoci dochádza k deštrukcii svalového tkaniva a predsiení.

  Autoimunitný typ sa vyvíja menej často a má miernejší priebeh. Hypertrofia ľavej komory je komplikácia, je takmer nevyhnutná.

  Vývoju sa dá vyhnúť len vtedy, keď sa začne liečba v priebehu 24-48 hodín od začiatku procesu.

  Poruchy mitrálnej chlopne

  Stenóza, úplná fúzia, prolaps. Poskytnite regurgitáciu (reverzný prúd) krvi v predchádzajúcej komore svalového orgánu.

  Do aorty sa hodí dostatočné množstvo tekutého spojivového tkaniva. Preto hypoxia a reflexná intenzifikácia srdcovej aktivity. Ide o kompenzačný mechanizmus.

  Reštaurovanie je striktne chirurgické, v stacionárnych podmienkach. Vyhliadky na úplné uzdravenie sú dobré pri včasnom začatí liečby. Čím významnejšia je anatomická porucha, tým horšia je prognóza.

  Choroba aortálnej chlopne

  Pokrýva vstup do najväčšej tepny, zabraňuje návratu krvi späť do komory. Pri porušení práce dochádza k regurgitácii, stagnácii tekutého spojivového tkaniva. Kompenzačný mechanizmus je opäť aktivovaný. Chirurgická liečba. Prognózy sú rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

  Kardiomegália alebo býčie srdce

  Môže to byť typ hypertrofickej kardiomyopatie. Má dedičný, zriedka nadobudnutý charakter.

  Vedie o vás abnormálne zahusťovanie svalovej vrstvy po celej dĺžke.

  Postupom času takýto orgán stráca svoju funkčnosť. Jedinou šancou na záchranu pacienta je včasná transplantácia.

  arteriálnej hypertenzie

  Trvalé zvýšenie tlaku vedie k zvýšeniu záťaže ľavej komory ako hlavnej štruktúry zodpovednej za prietok krvi do veľkého kruhu.

  Pacienti so skúsenosťami s ankety majú hypertrofiu, zvyčajne sa neprejavuje, ale je to až do určitého bodu.

  Srdce športovca

  Približný názov zmien, ku ktorým dochádza v srdcových štruktúrach osôb, ktoré sa profesionálne zaoberajú fyzickou aktivitou.

  Prekrývajú sa komory s krvou, aby sa množstvo prenieslo rýchlejšie, telo mení štruktúru srdca. Preťaženie objemu ovplyvňuje všeobecný stav, keď pacient prestane hrať šport.

  Príčiny zahusťovania stien komorovej komory sú relatívne málo, čo zjednodušuje diagnostiku.

  Ako sa prejavuje choroba?

  Zoznam symptómov závisí od závažnosti hlavného procesu, trvania patologických zmien a niektorých ďalších faktorov.

  Priemerný zoznam vyzerá takto:

  • Závraty. Vyvíja sa paroxyzmálne. Epizódy sa môžu opakovať až niekoľkokrát počas jedného dňa. Intenzita znaku sa mení. Od slabého nepohodlia až po nemožnosť orientácie v priestore. Dôvodom je mozgová ischémia rôznej závažnosti.
  • Cephalalgia. Dull, tlačenie hlavy. Lokalizovaný v týlnom hrbole, tiež vertex. Vyskytuje sa sporadicky. Trvá od hodiny do štyroch. V prípade pristúpenia hypertenznej krízy - pred jej úľavou.
  • Nepohodlie hrudníka. Cíti sa ako tlak, akoby dávali kameň. Môže indikovať relatívne neškodné stavy alebo rozvoj srdcového infarktu.

  Je potrebné počúvať silu manifestácie, zintenzívniť ju pri dýchaní alebo pohybe? Ak áno, nie je potrebné hovoriť o pôvode srdca.

  Bolesti, ktoré nereagujú na tieto faktory, ktoré trvajú menej ako 10-20 minút, sú typu angíny. Viac - predpokladá sa srdcový infarkt.

  • Vysoké hodnoty krvného tlaku. Oprava efektu nedáva ani dočasné, krátkodobé. Vyžaduje nepretržitú výmenu liekov alebo zvýšenie dávky (a často spolu). Rezistentný patologický proces je spôsobený hypertrofiou a sám o sebe to spôsobuje. Je to začarovaný kruh.
  • Udusenia. Zvyčajne ako výsledok srdcovej astmy. Ako komplikácia sa vyvíja na pozadí dlhodobej súčasnej odchýlky. Môže spôsobiť edém pľúc. Bez korekcie stavu končí smrť pacienta. Má sklon k chronickému relapsu.
  • Arytmia. Podľa typu tachykardie, komorovej fibrilácie. Viac zriedka bije. Častejšie sú „nebezpečné“ formy, ktoré v krátkodobom horizonte vedú k smrteľnému výsledku. Prejav je posilnený fyzickou námahou. Nadmerná aktivita (odhadovaná charakteristika) vedie k zástave srdca.
  • Slabosť, znížená schopnosť pracovať, ospalosť. Vzniká postupne. V závažných prípadoch dochádza k invalidite. Pacient nie je schopný vykonávať ani domáce práce, nehovoriac o odbornej práci.
  • Edém dolných končatín. Vyvinúť v neskorom popoludní. Symptóm indikuje porušenie vylučovacieho traktu, najmä obličky.
  • Mdloby. Opakované dôkazy podporujú závažný patologický proces zahŕňajúci mozgové štruktúry. Možný zdvih v blízkej budúcnosti.
  • Modrý, bledý nasolabiálny trojuholník, koža, sliznice.

  Klinický obraz nemusí byť úplný. Vyžadujú sa aspoň 2 symptómy. V zriedkavých prípadoch nemusia byť žiadne príznaky.

  diagnostika

  Vedie kardiológ inštrumentálny, menej laboratórnych metód. Tieto neposkytujú dostatočné informácie.

  Zoznam udalostí v správnom poradí:

  • Zber sťažností a anamnéza. Na objektivizáciu symptómov ich opravte pre ďalšiu analýzu.
  • Počúvaním. Počúvanie zvuku srdca. Možné možnosti. Pri defektoch ventilu sa zistí sínusový hluk typický pre regurgitáciu.
  • Meranie krvného tlaku. V takmer 90% prípadov je trvalo nad normálne. Tiež tepová frekvencia. Typická tachykardia a sprievodné arytmie.
  • Denné monitorovanie. Registrácia vyššie uvedených indikátorov po dobu 24 hodín. Možno opakované držanie.
  • Elektrokardiogram. Existujú špecifické znaky, ale sú určené na objasnenie stupňa zachovania funkčných schopností srdca.
  • Echokardiografia. Metódy vizualizácie srdcových štruktúr. Považuje sa za nevyhnutné na včasné odhalenie problému alebo na určenie povahy chyby a vyhliadok na jej ďalší pokrok. Je možné diagnostikovať asymetrické zmeny (používa sa špeciálny koeficient, problém sa zistí, ak je väčší ako 1,3).
  • MRI podľa potreby.
  • Krvný test je všeobecný a biochemický pre indikácie.

  Podobné techniky sú zvyčajne dosť.

  Značky na EKG

  • Záporná T vlna v elektróne V5-6.
  • Zvýšený pík (amplitúda) S vo V1-2.
  • Pozitívny T vo V1.
  • Deformácia intervalu ST, jeho nerovnomernosť V6 - viac ako norma, V4 - nižšia.

  Toto sú typické príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG, ale napriek zjavnosti problému lekári často robia chyby, pričom túto zmenu berú ako variant fyziologickej normy. Falošná diagnóza arytmických procesov je tiež možná.

  Dekódovanie kardiogramu si vyžaduje kvalifikáciu a podiel odbornej intuície.

  Metódy spracovania

  Chirurgické a konzervatívne. Závisí od etiológie procesu, závažnosti symptómov.

  • Beta blokátory. Odporúča sa dávať Carvedilola. Na zmiernenie akútnych záchvatov tachykardie - Anaprilina.
  • Prípravky na prevenciu ukladania cholesterolu: Atorvastatín, Policosanol.
   Protivotrombicheskie. Aspirin Cardio.
  • Antiarytmiká. Obnovte normálnu frekvenciu kontrakcií. Hindin ako hlavný.
  • Nitroglycerín na zmiernenie akútnej bolesti. Na pozadí tejto epizódy sa odporúča zavolať sanitku.
  • Antihypertenzíva niekoľkých farmaceutických skupín: ACE inhibítory (Perindopril), antagonisty vápnika (Verapamil alebo Diltiazem).
  • Mierne diuretiká (Veroshpiron, Spironolactone).
  • Sartany. Znížiť zaťaženie myokardu.

  Chirurgický zákrok je predpísaný pre chlopňové defekty alebo kritické zúženie artérie.

  Metódy reštaurovania zahŕňajú stentovanie zúženého priestoru (umelo expandovaného mechanicky s výraznou aterosklerózou) alebo protézy štruktúr, ktoré stratili svoju funkčnú aktivitu.

  Zmena životného štýlu zohráva úlohu, ale nie tak významná. Je povinné vzdať sa fajčenia a alkoholu, normalizovať spánok, minimalizovať fyzickú aktivitu. Spotreba soli je asi 5-7 gramov. Strava je žiaduca.

  Ľudové prostriedky sú prísne kontraindikované. Nie je známe, ako postihnutý kardiovaskulárny systém bude reagovať na takéto amatérske aktivity.

  výhľad

  Relatívne priaznivé vzhľadom na dlhý a pomalý vývoj patologických zmien. Zároveň je určená hlavnou diagnózou.

  V čistej forme, bez liečby, sa komplikácie vyskytujú v 20% prípadov. V neskorších fázach častejšie.

  Možnosť radikálneho terapeutického zásahu naznačuje lepší výsledok.

  Avšak s generalizovanými hemodynamickými, dystrofickými poruchami je všetko oveľa horšie. Existujú možnosti úplného vyliečenia, ale myokard sa nezmenší.

  Nemalo by to vystrašiť. Pri komplexnej terapii môže človek žiť dlhý čas s minimálnymi obmedzeniami v denných činnostiach.

  Na záver

  Hypertrofia ľavej komory srdca je patologické zhrubnutie jeho stien. Sprevádzané príznakmi v čistej forme a prejavmi hlavného patologického procesu.

  Liečba etiotropná (zameraná na elimináciu primárneho ochorenia). Značky sa podľa potreby odstránia.

  Vždy existuje šanca na úplné uzdravenie, pravdepodobnosť je určená primárnou diagnózou. Najdôležitejšie je neodkladať návštevu špecialistu a konzultovať s kardiológom na preventívne účely každých šesť mesiacov alebo rok.

  Materiály na túto tému:

  Špecialita: endokrinológ I. kvalifikačná kategória. Vzdelanie: Lodz Medical University, Poľsko, 2006, PhD. Pracovná prax: 11 rokov.

  EKG príznaky hypertrofie ľavej komory

  Srdce sa skladá z niekoľkých komôr. Ľavá komora je hlavnou komorou zodpovednou za krvný obeh v celom tele. Zvýšenie jeho veľkosti v dôsledku nadmerného funkčného zaťaženia sa nazýva hypertrofia. Patológia môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Pomáha identifikovať štúdiu EKG (elektrokardiografia).

  Príznaky hypertrofie ľavej komory

  Zvýšenie veľkosti stien ľavej komory srdca vyvoláva zhrubnutie vnútornej steny komory, ako aj utesnenie medzi komorou komory. Niekedy, bez EKG, nie je možné identifikovať znaky hypertrofie ľavej komory (LVH), ale takýchto pacientov je veľmi málo. Častejšie sa pacienti sťažujú na angínu pectoris (bolesť srdca a hrudníka). Ďalším znakom hypertrofie môže byť fibrilácia predsiení (porucha sínusového rytmu), ktorá je spôsobená hladovaním kyslíka srdcom a fibriláciou predsiení.

  Niektorí pacienti pociťujú dočasné vyblednutie srdca, nevoľnosť (slabosť), závraty. Hypertrofia môže byť indikovaná výskytom dýchavičnosti aj pri miernej fyzickej námahe. Ďalšie príznaky patológie zahŕňajú:

  • nestálosť tlaku (vysoký krvný tlak, potom prudký pokles alebo naopak);
  • časté bolesti hlavy;
  • poruchy spánku - nespavosť;
  • extracelulárnu hyperhydratáciu mäkkých tkanív (edém);
  • mdloby.

  Určené hypertrofiou ľavej komory na EKG a na základe sťažností pacienta, ak sú uvedené symptómy prítomné priebežne. Oneskorenie liečby patológie nestojí za to, tento stav je priamou hrozbou pre ľudské zdravie a život. Hypertrofovaná komôrka stráca svoju schopnosť úplne uzavrieť kontrakt, čo je dôvod, prečo je krvný obeh narušený - bunky, mäkké tkanivá, mozog začínajú pociťovať hladovanie kyslíkom.

  Príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG

  Elektrokardiografia je metóda štúdia práce rôznych častí srdca. Rytmická práca myokardu tvorí elektrické pole s negatívnymi a pozitívnymi signálmi. Rozdiel medzi týmito indikátormi je fixovaný elektródami pripojenými k telu pacienta. Elektrokardiograf detekuje zmeny v signáloch prijatých z elektród a vytlačí projekciu na papier.

  Časové rozpätie je zobrazené vodorovnou čiarou. Vertikálne zuby (uhly) - hĺbka a frekvencia kontrakcií myokardu. Impulzy s kladnou hodnotou sa zobrazujú so špicatým uhlom nahor, s negatívnym - od spodnej časti vodorovnej čiary. Každý hrot označuje prácu konkrétneho oddelenia srdca. Indikátory funkčnosti ľavej komory sú:

  • T-vlna - hodnota udávajúca dobu zotavenia komôr medzi kontrakciami srdca.
  • Q, R, S - poskytujú odhad motorickej aktivity komôr.
  • ST segment - zobrazuje vzdialenosť medzi hlavnými uhlami. Segment + prong = časový interval.
  • Vodiče V1, V2, V3 - dávajú predstavu o stave pravej polovice srdcového svalu.
  • V4 - hodnotenie vrcholu srdca.
  • V5, V6 - ukazujú prácu ľavej polovice myokardu.
  • AVL - predná bočná stena srdca.
  • AVF - zadná spodná stena.
  • 1 a 2 vedie (elektródy z končatín) - predná a zadná stena myokardu.
  • 3 vodiče - fixuje sadu 1 a 2 vodičov.

  Na EKG budú príznaky hypertrofie ľavej komory popísané zmenami v určitých ukazovateľoch. Patrí medzi ne:

  • R zub v priradeniach V5, V6 je viac v porovnaní s V1, V2.
  • T vlny dole (negatívny impulz). Jeho rozdelenie na dve polovice, smerujúce nahor (dvojitý impulz). T vlna sa podobá invertovanému písmenu S (dvojfázový impulz) - prvá polovica uhla je nasmerovaná nadol, druhá smerom nahor.
  • Odsadenie segmentu ST smerom nadol alebo nahor vzhľadom na aktuálny časový riadok.
  • Modifikovaná S-vlna: maximálna konkávna v 3 elektrónoch, vrubová alebo zle vyjadrená v polohách 1, AVL, V5, V6.

  Porovnávacie charakteristiky EKG v zdraví a chorobe

  Elektrická os srdca je celkový ukazovateľ, ktorý odráža smer rôznych impulzov. Zmena len jednej jazvy nie je spoľahlivým príznakom patológie ľavej komory. EKG pre hypertrofiu ľavej komory musí obsahovať niekoľko zmenených kritérií naraz: zuby R a T, segment ST. Porovnávacia tabuľka odchýlok a noriem:

  Medzi Ďalšie Články O Embólie