logo

Injekcie heparínu: návod na použitie

Roztok pre in / in a p / na zavedenie bezfarebnej alebo svetložltej farby.

Pomocné látky: benzylalkohol - 9 mg, chlorid sodný - 3,4 mg, voda d / a do 1 ml.

5 ml - ampulky (5) - balenie kartónu.
5 ml - fľaše (5) - balenie kartónu.
5 ml - ampulky (10) - balenie kartónu.
5 ml - fľaše (10) - balenie kartónu.
5 ml - ampulky (50) - kartónové škatule (pre nemocnice).
5 ml fľaše (50) - kartónové škatule (pre nemocnice).
5 ml - ampulky (100) - kartónové škatule (pre nemocnice).
5 ml fľaše (100) - kartónové škatule (pre nemocnice).

Roztok pre iv a p / na zavedenie číreho, bezfarebného alebo svetložltého roztoku.

Pomocné látky: benzylalkohol 9 mg, chlorid sodný 3,4 mg, voda d / a až 1 ml.

5 ml - sklenené fľaše (1) - balenie kartónu.
5 ml - sklenené fľaše (5) - plastové planimetrické obaly (1) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené fľaše (5) - plastové planimetrické obaly (2) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené fľaše (5) - obaly na obrysové bunky (1) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené fľaše (5) - obaly na obrysy buniek (2) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené ampulky (5) - plastové planimetrické obaly (1) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené ampulky (5) - plastové planimetrické obaly (2) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené ampulky (5) - balenie vrstevníc (1) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené ampulky (5) - balenie vrstevníc (2) - kartónové obaly.
5 ml - sklenené fľaše (5) - balenie kartónu s oddeľujúcou vložkou.
5 ml - sklenené fľaše (10) - balenie kartónu s oddeľujúcou vložkou.
5 ml - sklenené ampulky (5) - kartónové balenia s oddeľovacou vložkou.
5 ml - sklenené ampulky (10) - kartónové balenia s oddeľovacou vložkou.
5 ml - sklenené fľaše (5) - plastové planimetrické obaly (10) - kartónové škatule (pre nemocnice).
5 ml - sklenené fľaše (5) - plastové planimetrické balenie (20) - kartónové škatule (pre nemocnice).
5 ml - sklenené ampulky (5) - plastové planimetrické obaly (10) - kartónové škatule (pre nemocnice).
5 ml - sklenené ampulky (5) - plastové planimetrické obaly (20) - kartónové škatule (pre nemocnice).

Mechanizmus účinku heparínu sodného je založený predovšetkým na jeho väzbe na antitrombín III, ktorý je prirodzeným inhibítorom aktivovaných faktorov zrážania krvi IIa (trombín), IXa, Xa, XIa a XIIa. Heparín sodný je viazaný antitrombínom III a spôsobuje jeho konformačné zmeny. Výsledkom je, že väzba antitrombínu III na koagulačné faktory IIa (trombín), IXa, Xa, XIa a XIIa je urýchlená a ich enzymatická aktivita je blokovaná. Väzba heparínu sodného na antitrombín III má elektrostatický charakter a je do veľkej miery závislá od dĺžky a zloženia molekuly (na viazanie heparínu sodného na antitrombín III, je potrebná penta-sacharidová sekvencia obsahujúca 3-O-sulfatovaný glukozamín).

Najdôležitejšia je schopnosť heparínu sodného v kombinácii s antitrombínom III inhibovať koagulačné faktory IIa (trombín) a Xa. Pomer aktivity heparínu sodného vo vzťahu k faktoru Xa k jeho aktivite vo vzťahu k faktoru IIa je 0,9-1,1. Heparín sodný znižuje viskozitu krvi, znižuje vaskulárnu permeabilitu, stimuluje bradykinín, histamín a ďalšie endogénne faktory, a tak zabraňuje vzniku stázy. Heparín sodný je schopný sorbovať na povrchu membrán endotelu a krvných buniek, čím sa zvyšuje ich negatívny náboj, čo zabraňuje adhézii a agregácii krvných doštičiek. Heparín sodný spomaľuje hyperpláziu hladkého svalstva, aktivuje lipoproteínovú lipázu a má teda účinok znižujúci lipidy a zabraňuje rozvoju aterosklerózy.

Heparín sodný viaže niektoré zložky systému komplementu, znižuje jeho aktivitu, zabraňuje spolupráci lymfocytov a tvorbe imunoglobulínov, viaže histamín, serotonín (to znamená, že má antialergický účinok). Heparín sodný zvyšuje prietok krvi obličkami, zvyšuje vaskulárnu rezistenciu mozgu, znižuje aktivitu hyaluronidázy v mozgu, znižuje aktivitu povrchovo aktívnych látok v pľúcach, potláča nadmernú syntézu aldosterónu v kôre nadobličiek, viaže adrenalín, moduluje odpoveď vaječníkov na hormonálne stimuly, zvyšuje aktivitu parathormónu. V dôsledku interakcie s enzýmami môže heparín sodný zvýšiť aktivitu mozgovej tyrozínhydroxylázy, pepsinogénu, DNA polymerázy a znížiť aktivitu myozín ATPázy, pyruvátkinázy, PNK polymerázy, pepsínu. Klinický význam týchto účinkov heparínu sodného zostáva neistý a nie je dostatočne známy.

Pri akútnom koronárnom syndróme bez perzistentnej subtémy segmentu ST na EKG (nestabilná angína, infarkt myokardu bez podtitu segmentu ST) znižuje heparín sodný v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou riziko infarktu myokardu a mortality. Pri infarkte myokardu so zvýšením segmentu ST na EKG je heparín sodný účinný pri primárnej transkutánnej koronárnej revaskularizácii v kombinácii s inhibítormi receptora glykoproteínu IIb / IIIa a pri trombolytickej terapii streptokinázou (zvýšenie frekvencie revaskularizácie).

Vo vysokých dávkach je heparín sodný účinný pri pľúcnej embólii a venóznej trombóze, zatiaľ čo v malých dávkach je účinný pri prevencii venózneho tromboembolizmu, vrátane po chirurgických zákrokoch.

Po intravenóznom podaní sa účinok lieku objavuje takmer okamžite, najneskôr do 10-15 minút a netrvá dlho - 3-6 hodín Po subkutánnom podaní sa účinok lieku začína pomaly - po 40-60 minútach, ale trvá 8 hodín, Deficit antitrombínu III v krvnej plazme alebo v mieste trombózy môže znížiť antikoagulačný účinok heparínu sodného.

Maximálna koncentrácia (C. Tmax) po intravenóznom podaní sa dosiahne takmer okamžite, po subkutánnom podaní - počas 2-4 hodín.

Komunikácia s plazmatickými proteínmi - až do 95%, distribučný objem je veľmi malý - 0,06 l / kg (neopustí cievne lôžko kvôli silnej väzbe na plazmatické proteíny). Neprejde cez placentárnu bariéru a do materského mlieka.

Intenzívne zachytené endotelovými bunkami a bunkami mononukleárneho makrofágového systému (bunky retikuloendotelového systému) sa koncentruje v pečeni a slezine.

Metabolizuje sa v pečeni za účasti N-desulfamidázy a heparinázy doštičiek, ktorá sa podieľa na metabolizme heparínu v neskorších štádiách. Účasť na metabolizme faktora IV krvných doštičiek (antiheparínový faktor), ako aj väzbe heparínu sodného na makrofágový systém, vysvetľuje rýchlu biologickú inaktiváciu a krátke trvanie účinku. Desulfatované molekuly pod vplyvom endoglykozidázy obličiek sa transformujú na fragmenty s nízkou molekulovou hmotnosťou. TT1/2 trvá 1-6 hodín (v priemere 1,5 hodiny); zvyšuje s obezitou, zlyhaním pečene a / alebo obličiek; znižuje pri pľúcnej embólii, infekciách, zhubných nádoroch.

Vylučuje sa obličkami, najmä vo forme neaktívnych metabolitov, a len pri zavedení vysokých dávok sa môže vylúčiť (do 50%) v nezmenenej forme. Nie je zobrazená hemodialýzou.

- prevencia a liečba venóznej trombózy (vrátane trombózy povrchových a hlbokých žíl dolných končatín, trombózy renálnych žíl) a pľúcnej embólie;

- prevencia a liečba tromboembolických komplikácií spojených s fibriláciou predsiení;

- prevencia a liečba periférnych arteriálnych embólií (vrátane tých, ktoré sú spojené s ochorením mitrálneho srdca);

- liečba akútnej a chronickej koagulopatie spotreby (vrátane štádia I DIC);

- akútny koronárny syndróm bez pretrvávajúceho zvýšenia segmentu ST na EKG (nestabilná angína, infarkt myokardu bez zvýšenia segmentu ST na EKG);

- infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST: s trombolytickou terapiou, s primárnou perkutánnou koronárnou revaskularizáciou (balóniková angioplastika s alebo bez stentovania) a s vysokým rizikom arteriálnej alebo venóznej trombózy a tromboembolizmu;

- prevencia a liečba mikrotrombózy a porúch mikrocirkulácie, vrátane t s hemolytickým koercitívnym syndrómom, glomerulonefritídou (vrátane lupusovej nefritídy) as nútenou diurézou;

- prevencia zrážania krvi počas transfúzie krvi, v mimotelových obehových systémoch (mimotelový krvný obeh počas operácie srdca, hemosorpcia, cytaferéza) a hemodialýza;

- liečba periférnych venóznych katétrov.

- precitlivenosť na sodnú soľ heparínu a iné zložky lieku;

- históriu trombocytopénie vyvolanej heparínom (s trombózou alebo bez nej) alebo v súčasnosti;

- krvácanie (okrem prípadov, keď prínos používania heparínu sodného preváži potenciálne riziko);

- obdobie tehotenstva a dojčenia.

Pacienti s polyvalentnými alergiami (vrátane bronchiálnej astmy).

Pri patologických stavoch spojených so zvýšeným rizikom krvácania, ako sú:

- ochorenia kardiovaskulárneho systému: akútna a subakútna infekčná endokarditída, závažná nekontrolovaná hypertenzia, disekcia aorty, mozgová aneuryzma;

- erózne a ulcerózne lézie gastrointestinálneho traktu, kŕčové žily pažeráka s cirhózou pečene a iné ochorenia, dlhodobé užívanie žalúdočných a črevných žliaz, ulcerózna kolitída, hemoroidy;

- ochorenia krvotvorných orgánov a lymfatického systému: leukémia, hemofília, trombocytopénia, hemoragická diatéza;

- ochorenia CNS: hemoragická mŕtvica, traumatické poranenie mozgu;

- vrodený nedostatok antitrombínu III a substitučná liečba antitrombínom III (na zníženie rizika krvácania je potrebné použiť menšie dávky heparínu).

Iné fyziologické a patologické stavy: menštruácia, hroziace potraty, skoré popôrodné obdobie, závažné ochorenie pečene s poruchou funkcie syntetického proteínu, chronické zlyhanie obličiek, nedávno podstúpené operácie na očiach, mozgu alebo mieche, nedávno vykonaná punkcia chrbtice alebo epidurálna anestézia, proliferatívna diabetická retinopatia, vaskulitída, deti mladšie ako 3 roky (benzylalkohol obsiahnutý v t klasicky a anafylaktoidné reakcie), pokročilý vek (nad 60 rokov, najmä žien).

Heparín sa podáva subkutánne, intravenózne, bolusom alebo kvapkaním.

Heparín sa predpisuje ako kontinuálna intravenózna infúzia alebo ako pravidelná intravenózna injekcia, ako aj subkutánne (do brucha). Heparín sa nemá podávať intramuskulárne.

Zvyčajným miestom pre subkutánne injekcie je predná laterálna stena brucha (vo výnimočných prípadoch sa vkladá do horného ramena alebo stehna) pomocou tenkej ihly, ktorá sa má vložiť hlboko, kolmo na záhyb kože medzi palcom a ukazovákom až do konca. riešenie. Vždy je potrebné striedať miesta vpichu injekcie (aby sa zabránilo tvorbe hematómov). Prvá injekcia sa má vykonať 1-2 hodiny pred začiatkom operácie; v pooperačnom období - vstúpiť do 7-10 dní av prípade potreby aj dlhšie. Počiatočná dávka heparínu podávaná na terapeutické účely je zvyčajne 5000 IU a podáva sa intravenózne, po čom sa v liečbe pokračuje subkutánnymi injekciami alebo intravenóznymi infúziami.

Udržiavacie dávky sa určujú v závislosti od spôsobu použitia:

- intravenóznou infúziou sa podáva 1000-2000 IU / h (24000-48000 MG / deň), pričom sa heparín zriedi 0,9% roztokom chloridu sodného: t

- pri pravidelných intravenóznych injekciách sa predpisuje 5 000 až 10 000 IU heparínu každých 4-6 hodín:

- po subkutánnom podaní sa podávajú každých 12 hodín až 15 000 až 200 IU alebo každých 8 hodín až 8 000 až 100 000 IU.

Pred zavedením každej dávky je potrebné vykonať štúdiu času zrážania krvi a / alebo aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (LPTT), aby sa korigovala nasledujúca dávka.

Pri intravenóznom podaní sú dávky heparínu vybrané tak, že APTT je 1,5 - 2,5-násobok kontroly. Antikoagulačný účinok heparínu sa považuje za optimálny, ak sa čas zrážania krvi predlžuje o faktor 2-3 v porovnaní s normálnou hodnotou. APTT a trombínový čas sa zvyšujú 2-krát (s možnosťou nepretržitej kontroly APTT).

Pri subkutánnom podaní malých dávok (5000 IU 2 - 3-krát denne) na prevenciu tvorby trombov nie je potrebná pravidelná kontrola APTT, pretože sa mierne zvyšuje.

Kontinuálna intravenózna infúzia je najúčinnejším spôsobom, ako používať heparín, lepšie ako pravidelné (periodické) injekcie, pretože poskytuje stabilnejšiu hypokoaguláciu a menej často spôsobuje krvácanie.

Použitie heparínu sodného v osobitných klinických situáciách.

Primárna perkutánna koronárna angioplastika pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu a pri infarkte myokardu s eleváciou segmentu ST: heparín sodný sa podáva intravenózne v dávke 70-100 IU / kg (pokiaľ sa neuvažuje o použití inhibítorov glykoproteínu IIb / IIla) alebo dávky 50 -60 MG / kg (keď sa používa spolu s inhibítormi receptorov glykoproteínu IIb / IIla).

Trombolytická liečba infarktu myokardu s eleváciou ST segmentu: heparín sodný sa podáva intravenózne s bolusovou dávkou 60 IU / kt (maximálna dávka 4000 ME), po ktorej nasleduje intravenózna infúzia v dávke 12 IU / kg (nie viac ako 1000 IU / h) počas 24- t 48 h. Cieľová hladina APTT je 50 - 70 sekúnd, čo je 1,5 - 2,0 krát vyššia ako norma; Kontrola APTT - po 3. 6. 12 a 24 hodinách po začiatku liečby.

Prevencia tromboembolických komplikácií po chirurgických zákrokoch s použitím nízkych dávok sodnej soli heparínu: heparín sodný sa podáva subkutánne, hlboko do záhybu brušnej kože. Počiatočná dávka je 5000 mg 2 hodiny pred začiatkom operácie. V pooperačnom období - 5000 ME každých 8-12 hodín po dobu 7 dní alebo až do úplného obnovenia mobility pacienta (v závislosti od toho, čo nastane skôr). Ak sa na prevenciu tromboembolických komplikácií používa nízkodávkový heparín sodný, nie je potrebné kontrolovať aPTT.

Použitie pri kardiovaskulárnej chirurgii počas operácií využívajúcich mimotelový obeh: počiatočná dávka heparínu sodného je najmenej 150 IU / kg. Ďalej sa heparín sodný injektuje kontinuálnou intravenóznou ipfúziou rýchlosťou 15 až 25 kvapiek / min pri 30 000 IU na 1 liter infúzneho roztoku. Celková dávka je zvyčajne 300 IU / kg (ak je predpokladaná doba trvania operácie kratšia ako 60 minút) alebo 400 IU / kg (ak očakávaná doba trvania operácie je 60 minút alebo viac).

Aplikácia na hemodialýzu: počiatočná dávka heparínu sodného je 25-30 IU / kg (alebo 10 000 IU) intravenózne bolus, potom kontinuálna infúzia heparínu sodného 20 000 IU / 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného rýchlosťou 1500-2000 IU / h (ak nie je uvedené inak) uvedené v príručke hemodialyzačných systémov).

Použitie sodnej soli heparínu v pediatrii: adekvátne kontrolované štúdie použitia heparínu sodného u detí sa neuskutočnili. Predložené odporúčania sú založené na klinických skúsenostiach: počiatočná dávka je 75-100 IU / kg intravenózneho bolusu počas 10 minút, udržiavacia dávka: deti vo veku 1-3 mesiacov - 25-30 IU / kg / h (800 ME / kg / deň) deti vo veku 4-12 mesiacov - 25-30 IU / kg / h (700 IU / kg / deň), deti staršie ako 1 rok -18-20 ME / kg / h (500 IU / kg / deň) intravenózne.

Dávka heparínu sodného sa má zvoliť na základe parametrov zrážania krvi (cieľová hladina APTT 60-85 sek.).

Trvanie liečby závisí od indikácií a spôsobu aplikácie. Na intravenózne podávanie je optimálna dĺžka liečby 7 - 10 dní, po ktorej pokračuje liečba perorálnymi antikoagulanciami (odporúča sa, aby sa perorálne antikoagulanciá predpisovali od 1. dňa liečby heparínovým sodíkom alebo od 5 do 7 dní a podávanie sodnej soli heparínu sa má ukončiť na 4-5 dní v kombinácii). terapia). Pri rozsiahlej trombóze ilio-femorálnych žíl sa odporúča vykonať dlhší priebeh liečby heparínom.

Alergické reakcie: hyperémia kože, horúčka, urtikária, rinitída, svrbenie a pocit tepla v podrážkach, biroospazmus, kolaps, anafylaktický šok.

Krvácanie: typické - z gastrointestinálneho traktu a močového traktu, v mieste vpichu, v oblastiach pod tlakom, z chirurgických rán; krvácanie v rôznych orgánoch (vrátane nadobličiek, corpus luteum, retroperitopeálneho priestoru).

Lokálne reakcie: bolesť, hyperémia, hematóm a ulcerácia v mieste vpichu, krvácanie.

Medzi ďalšie možné vedľajšie účinky patria závraty, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, hnačka, bolesť kĺbov, zvýšený krvný tlak a eozinofília.

Na začiatku liečby heparínom môže byť niekedy zaznamenaná prechodná trombocytopénia s počtom krvných doštičiek v rozsahu od 80x109 / L do 150x109 / l. Zvyčajne táto situácia nevedie k rozvoju komplikácií a liečba heparínom môže pokračovať. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť závažná trombocytopénia (syndróm tvorby bielych trombov), niekedy s fatálnym koncom. Táto komplikácia by sa mala predpokladať v prípade poklesu krvných doštičiek pod 80 × 10 9 / l alebo viac ako 50% počiatočnej hladiny, pričom v takýchto prípadoch sa zavedenie heparínu urýchlene zastaví.

U pacientov so závažnou trombocytopéniou sa môže vyvinúť koagulopatia pri spotrebe (deplécia zásob fibrinogénu).

Na pozadí trombocytopénie vyvolanej heparínom: nekróza kože, arteriálna trombóza, sprevádzaná rozvojom gangrény, infarktu myokardu, mŕtvice. Pri dlhodobom používaní: osteoporóza, spontánne zlomeniny kostí, kalcifikácia mäkkých tkanív, hypoaldosteronizmus, prechodná alopécia, priapizmus.

Zmeny v biochemických parametroch krvi sa môžu pozorovať počas liečby heparínom (zvýšená aktivita pečeňových transamináz, voľných mastných kyselín a tyroxínu v krvnej plazme; hyperkalémia; rekurentná hyperlipidémia v dôsledku vysadenia heparínu: falošný nárast koncentrácie glukózy v krvi a falošne pozitívny výsledok bromsulfaleínového testu)

Príznaky: príznaky krvácania.

Liečba: na malé krvácanie spôsobené predávkovaním heparínom stačí zastaviť jeho používanie. V prípade rozsiahleho krvácania sa nadbytok neutínu neutralizuje sulfátom protamínu (1 mg protamín sulfátu na 100 IU sodnej soli heparínu). 1% roztok (10 mg / ml) protamíniumsulfátu sa podáva veľmi pomaly intravenózne. Každých 10 minút nemôžete zadať viac ako 50 mg (5 ml) protamínsulfátu. Vzhľadom na rýchly metabolizmus sodnej soli heparínu sa časom znižuje požadovaná dávka protamínsulfátu. Na výpočet požadovanej dávky sulfátu protamínu môžeme predpokladať, že T1/2 Sodná soľ heparínu je 30 minút. Pri použití protamíniumsulfátu sa pozorovali závažné anafylaktické reakcie s fatálnym koncom, a preto by sa liek mal podávať len za podmienok separácie, vybavených na poskytnutie pohotovostnej lekárskej starostlivosti o anafylaktický šok. Hemodialýza je neúčinná.

Liekové interakcie: Roztok sodnej soli heparínu je kompatibilný len s 0,9% roztokom chloridu sodného.

Roztok heparínu je nekompatibilný kanamycín, meticilín sodný, netilmicín, opioidy, oxytetracyklín, polymyxín B, promasín, prometazín, streptomycín, sulfafurazol, dietanolamín, tetracyklín, tobramycín, efalotina, tsefaloridinom, vankomycín, vinblastín, nikardipín, tukové emulzie.

Farmakokinetické interakcie: heparín sodný vytesňuje fenytoín, chinidín, propranolol a deriváty benzodiazepínu z ich väzbových miest na plazmatické proteíny, čo môže viesť k zvýšeniu farmakologického účinku týchto liekov. Heparín sodný je viazaný a inaktivovaný protamínsulfátom, polypeptidmi s alkalickou reakciou, ako aj tricyklickými antidepresívami.

Farmakodynamická interakcia: antikoagulačný účinok heparínu sodného sa zvyšuje pri používaní s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú hemostázu, vrátane t s protidoštičkovými liekmi diklofenak), glukokortikosteroidy a dextrán, čo vedie k zvýšenému riziku krvácania. Okrem toho, antikoagulačný účinok heparínu sodného sa môže zvýšiť, keď sa používa spolu s hydroxychlorochinom, kyselinou etakrynovou, cytotoxickými liekmi, cefamundolom, kyselinou valproovou, propyltiouracilom.

Antikoagulačný účinok sodnej soli heparínu sa znižuje pri súčasnom použití s ​​ACTH, antihistaminikami, kyselinou askorbovou, námeľovými alkaloidmi, nikotínom, nitroglycerínom, srdcovými glykozidmi, tyroxínom, tetracyklínom a chinínom.

Heparín sodný môže znížiť farmakologický účinok adrenokortikotropného hormónu, glukokortikosteroidov a inzulínu.

V nemocnici sa odporúča liečba veľkými dávkami.

Kontrola počtu krvných doštičiek sa má vykonať pred začiatkom liečby, v prvý deň liečby av krátkych intervaloch počas celého obdobia podávania sodnej soli heparínu, najmä medzi 6 a 14 dňami po začiatku liečby. Musí okamžite zastaviť liečbu prudkým poklesom počtu krvných doštičiek.

Prudký pokles počtu krvných doštičiek vyžaduje ďalší výskum na identifikáciu heparínom indukovanej imunitnej trombocytopénie. Ak existuje, musí byť pacient informovaný o tom, že Heparin sa nemá podávať v budúcnosti (dokonca aj heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou). Ak je vysoká pravdepodobnosť imunitnej trombocytopénie vyvolanej heparínom. Heparín sa má okamžite vysadiť. Pri vývoji imunitnej trombocytopénie indukovanej geiarínom u pacientov užívajúcich heparín na tromboembolické ochorenie alebo v prípade tromboembolických komplikácií sa majú použiť iné antikoagulačné látky.

Pacienti s heparínom indukovanou imunitnou trombocytopéniou (syndróm tvorby bielych trombov) nemajú podstúpiť hemodialýzu s heparinizáciou. V prípade potreby by mali používať alternatívne metódy liečby zlyhania obličiek. Aby sa predišlo predávkovaniu, je potrebné neustále monitorovať klinické príznaky, ktoré naznačujú možné krvácanie (krvácanie do slizníc, hematuria atď.). U pacientov bez odpovede na heparín alebo vyžadujúcich vysoké dávky heparínu je potrebné kontrolovať hladinu antitrombínu III. Použitie liekov obsahujúcich benzylalkohol ako konzervačnú látku u novorodencov (najmä u predčasne narodených detí a detí so zníženou telesnou hmotnosťou) môže viesť k závažným nežiaducim udalostiam (depresia CNS, metabolická acidóza, dýchanie po dychu) a smrť. Preto u novorodencov a detí mladších ako 1 rok používajte prípravky na báze heparínu sodného, ​​ktoré neobsahujú konzervačné látky.

Rezistencia na heparín sodný sa často pozoruje pri horúčke, trombóze, tromboflebitíde, infekčných ochoreniach, infarkte myokardu, malígnych nádoroch, ako aj po chirurgických zákrokoch a pri nedostatku antitrombínu III. V takýchto situáciách je potrebné starostlivejšie laboratórne monitorovanie (kontrola APTT). U žien starších ako 60 rokov môže heparín zvýšiť krvácanie, a preto je potrebné u týchto pacientov znížiť dávku heparínu sodného.

Pri použití heparínu sodného u pacientov s arteriálnou hypertenziou je potrebné pravidelne monitorovať krvný tlak.

Pred začatím liečby heparínom sodným sa musí vždy vyšetriť koagulogram s výnimkou použitia nízkych dávok.

Pacienti, ktorí prešli na perorálnu antikoagulačnú liečbu, by mali pokračovať v užívaní heparínu sodného, ​​až kým sa výsledky času zrážania krvi a APTT nedostanú do terapeutického rozsahu.

Intramuskulárne injekcie sú kontraindikované. Ak je to možné, je potrebné sa vyhnúť biopsii punkcií, infiltrácii a epidurálnej anestézii a diagnostickým lumbálnym punkciám počas hepatínového sodíka.

Ak dôjde k masívnemu krvácaniu, musí sa vysadiť heparín a majú sa preskúmať indikátory koagulogramu. Ak sú výsledky analýzy v normálnom rozsahu, potom je pravdepodobnosť vývoja denného krvácania v dôsledku použitia heparínu minimálna.

Zmeny v koagulograme majú tendenciu normalizovať sa po vysadení heparínu.

Roztok heparínu sa môže stať žltkastým, čo nemení jeho aktivitu ani znášanlivosť.

Na riedenie liečiva s použitím iba 0,9% roztoku chloridu sodného!

Vplyv na schopnosť viesť vozidlá a iné mechanizmy, ktoré vyžadujú vysokú koncentráciu pozornosti

Štúdie na posúdenie účinku heparínu na schopnosť viesť motorové vozidlá a zapájať sa do potenciálne nebezpečných činností neboli vykonané.

Sodná soľ heparínu nepreniká placentárnou bariérou. Doteraz neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali možnosť malformácií plodu v dôsledku použitia sodnej soli heparínu počas gravidity: neexistujú ani výsledky pokusov na zvieratách, ktoré by naznačovali embryo alebo fototoxický účinok sodnej soli heparínu. Existujú však dôkazy o zvýšenom riziku predčasného pôrodu a spontánnych potratov spojených s krvácaním. Je potrebné vziať do úvahy pravdepodobnosť komplikácií pri užívaní heparínu sodného u gravidných žien s komorbiditami, ako aj u tehotných žien, ktoré dostávajú ďalšiu liečbu.

Denné užívanie vysokých dávok sodnej soli heparínu počas viac ako 3 mesiacov môže zvýšiť riziko osteoporózy u gravidných žien. Preto by nepretržité používanie vysokých dávok sodnej soli heparínu nemalo prekročiť 3 mesiace.

Epidurálna anestézia sa nemá používať u gravidných žien, ktoré podstupujú antikoagulačnú liečbu. Antikoagulačná liečba je kontraindikovaná, ak existuje riziko krvácania, napríklad s hroziacim potratom.

Heparín sodný sa nevylučuje do materského mlieka.

Denné užívanie vysokých dávok heparínu sodného počas viac ako 3 mesiacov môže zvýšiť riziko osteoporózy u dojčiacich žien.

Ak je to potrebné, musíte použiť tieto obdobia, musíte použiť iné lieky heparín sodný, ktoré neobsahujú ako pomocnú látku benzylalkohol

Buďte vždy
v nálade

"Heparín" (výstrely): návod na použitie, vedľajšie účinky, recenzie, čo je predpísané

Z masterwebu

Mnohí ľudia sa čudujú, prečo sa robia zábery z heparínu v žalúdku? Tento článok pochopíme.

Berieme do úvahy pokyny pre roztok "heparín" určený na injekcie. Tento liek sa dodáva do lekární, ako aj do nemocníc. Zistíme, prečo sú predpísané injekcie heparínu a aké sú ich vedľajšie účinky.

Forma a zloženie

"Heparín" vo forme roztoku je bezfarebná alebo číra kvapalina určená na subkutánne alebo intravenózne podanie. Pre každý mililiter tohto medicínskeho roztoku je ako hlavná látka tohto lieku 5000 IU heparínu sodného.

Balenie pre liek sú škatule vyrobené z lepenky, kde sú umiestnené ampulky alebo plastové fľaše piatich alebo desiatich. Pre stacionárne inštitúcie je "heparín" dostupný v krabiciach z kartónu pre päťdesiat alebo sto jednotiek z 5 ml nádob. Na plnenie do fliaš sa použili ampulky z číreho skla s objemom 5 mililitrov. Ďalej sú umiestnené v blistroch po piatich. Každé balenie obsahuje jedno alebo dve balenia.

Podmienky skladovania

Roztok na vykonanie injekcií heparínu sa uchováva maximálne tri roky v miestnosti, ktorá nemá vysokú vlhkosť a priame slnečné svetlo. Teplotné podmienky by mali byť menšie ako dvadsaťpäť stupňov.

farmakológia

Podľa inštrukcií pre injekcie heparínu je tento liek antikoagulant priamej expozície, označuje sa ako heparíny so strednou molekulovou hmotnosťou. Pôsobenie roztoku do plazmy prispieva k aktivácii antitrombínu, čo zvyšuje jeho antikoagulačné vlastnosti. Vďaka liečivu je transformácia protrombínu na trombín narušená ďalšou inhibíciou jeho aktivity. Okrem toho dochádza k miernemu poklesu agregácie krvných doštičiek.

Injekcie heparínu, ktoré majú široké spektrum farmakologických vlastností, prispievajú k:

 • Zvýšený prietok krvi obličkami.
 • Zvýšená vaskulárna rezistencia mozgu.
 • Znížená aktivita hyaluronidázy v mozgu.
 • S hypolipidemickým účinkom liek prispieva k aktivácii lipoproteínovej lipázy.
 • To vedie k zníženiu celkovej aktivity pľúc sufractant.
 • Inhibícia nadmernej syntézy aldosterónu v nadobličkovej kôre.
 • Väzba adrenalínu.
 • Aktivácia parahormónu.
 • Podieľa sa na modulácii reakcie vaječníkov na stimuláciu hormonálneho plánu.

Schopnosť liečiva interagovať s enzýmovým zložením mozgu ovplyvňuje zvýšenie aktivity tyrozínhydroxylázy a pepsinogénu. Injekcie heparínu majú imunosupresívnu aktivitu. Pacienti s diagnózou ischemickej choroby srdca, ktorí užívajú tento liek v komplexnej liečbe, môžu očakávať zníženie týchto rizík:

 • Akútna arteriálna trombóza.
 • Náhla smrť.
 • Infarkt myokardu alebo jeho opakovanie.

Nízke dávkovanie "Heparín" sa používa na profylaktické účely venózneho tromboembolizmu, najmä po chirurgických zákrokoch. Vysoká dávka liečiva je účinná na liečenie pľúcneho tromboembolizmu alebo venóznej trombózy.

Farmakokinetika liekov

V súlade s inštrukciami pre injekcie heparínu podávanie tohto lieku intravenózne takmer okamžite vedie k spomaleniu zrážania krvi a subkutánne podávanie trvá od 20 minút do 1 hodiny. Roztok je možné použiť v rámci inhalácie, ktorého maximálny účinok bude zrejmý až po jednom dni. Vplyv antikoagulačnej povahy sa pozoruje pri zavádzaní lieku nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pri intravenóznom podaní trvá účinok až päť hodín.
 • Na subkutánne až osem.
 • Inhalačné účinky lieku môžu trvať až dva týždne.

Pokiaľ ide o trvanie terapeutického účinku prevencie tvorby krvných zrazenín, trvá dlhšie. Maximálna koncentrácia aktívnej zložky liečiva v plazme sa dosiahne po niekoľkých hodinách. Penetrácia do placenty a materského mlieka sa nepozoruje. Polčas liečiva nie je dlhší ako jedna hodina.

svedectvo

Injekcie tohto lieku sa zvyčajne odporúčajú na základe nasledujúcich indikácií:

 • Na prevenciu a liečbu venóznej trombózy rôznych etiológií.
 • Ako súčasť terapeutických a terapeutických opatrení tromboembolických komplikácií spôsobených atriálnou fibriláciou.
 • Počas liečby a prevencie periférnej arteriálnej embólie.
 • Na liečenie akútnej alebo chronickej koagulopatie.
 • Ak má pacient koronárny syndróm v akútnej forme.
 • Na pozadí infarktu myokardu.
 • Na terapiu v oblasti mikrotrombogenézy alebo všetkých druhov mikrocirkulačných porúch a navyše na ich prevenciu.
 • V rámci prevencie zrážania krvi pri transfúzii krvi, ak je to potrebné.
 • S hemodialýzou.
 • Na použitie venózneho katétra v liečebných postupoch.

Kontraindikácie ich implementácie

Vymenovanie injekcií heparínu je nevhodné a je zakázané v nasledujúcich prípadoch:

 • Vysoká citlivosť pacienta na zložky roztoku.
 • Ak má pacient krvácanie.
 • V prítomnosti heparínom indukovanej trombocytopénie.
 • Ošetrovateľstvo a navyše tehotné ženy.

Opatrne sa injekcie vykonávajú v nasledujúcich prípadoch:

 • Pacienti s identifikovanými polyvalentnými alergiami.
 • V podmienkach patologickej alebo fyziologickej povahy, ktoré sú spojené s rozvojom krvácania rôznych typov.

Nie každý vie, aké injekcie "heparínu" v žalúdku?

Návod na použitie

Roztok "heparínu" sa používa na injekčné subkutánne a okrem toho intravenózne, kvapkanie alebo tryskové vstrekovanie. Spravidla sa kontinuálna infúzia uskutočňuje intravenózne. Alebo sa vykonáva pravidelná injekcia žily. Môžete tiež vykonať subkutánnu injekciu na brucho. Intramuskulárne injekcie tohto lieku nie sú podávané.

Zavedenie tejto drogy sa nevykonáva mimo zdravotníckych zariadení, v tomto ohľade je za inštrukciu s presným výpočtom dávok na terapeutické a podporné účely, vrátane profylaktického použitia lieku, zodpovedný výlučne zdravotnícky personál. Dokonca aj nákup tohto riešenia v lekárňach na predpis, pacient nikdy robí injekcie na vlastnú päsť, ale namiesto toho žiada o pomoc v miestnosti na ošetrenie jeho kliniky.

Injekcie počas tehotenstva

Počas gravidity sa neodporúčajú injekcie heparínu u žien, hoci neexistuje riziko preniknutia účinnej látky cez placentu. Použitie tohto lieku môže ohroziť nastávajúcu matku spontánnym potratom alebo nástupom predčasného pôrodu.

Neexistuje žiadne vylučovanie "heparínu" mliekom, ale treba mať na pamäti, že použitie takejto liečby pre dojčiacu ženu je spojené so zvýšeným rizikom osteoporózy.

Heparín pre deti

Injekcie „heparínu“ sa podávajú malým pacientom veľmi zriedka a s veľkou opatrnosťou, najmä do troch rokov. Prítomnosť benzylalkoholu v kompozícii liečiva môže spôsobiť detskú reakciu anafylaktoidného alebo toxického typu.

Aké sú vedľajšie účinky injekcií heparínu?

Vedľajšie účinky

Vedľajšie účinky po podaní injekcií s týmto liekom sa môžu vyskytnúť nasledovne:

 • Výskyt alergií. Pacienti po takýchto injekciách pozorovali horúčku lieku, návaly kože, urtikáriu, pocit tepla v oblasti nôh, rinitídu a svrbenie na koži. Pravdepodobne nástup kolapsu alebo anafylaktického šoku.
 • Výskyt krvácania. Krvácanie môže nastať v oblasti vstupu liečiva, ak táto oblasť podlieha kompresii.
 • Vyskytli sa sťažnosti na bolesť spolu s výskytom ulcerácií a navyše hematómy v oblastiach, kde sa liek podával. Okrem toho po injekciách dochádza často k krvácaniu.
 • U pacientov sa môže objaviť závrat spolu s bolesťou hlavy, eozinofíliou, nevoľnosťou so zvracaním, zvýšeným tlakom a zníženou chuťou do jedla. Bolesť kĺbov a hnačka nie sú vylúčené.

Pozrime sa bližšie na to, ako sa injekcie heparínu robia v žalúdku. Počas tehotenstva ich nerobia

Injekcia do brucha

Prečo injekcie heparínu do žalúdka? Prideľte takéto injekcie vzhľadom na to, že sú oveľa jednoduchšie dať pacienta na vlastnú päsť. Subkutánne zavedenie do anterolaterálnej steny je takmer bezbolestné. Injekčné striekačky sú najlepšie na injekcie. Majú najjemnejšiu ihlu, ktorá nespôsobuje žiadnu bolesť počas injekcie, okrem toho, že punkcia sa takmer necíti. Vo výnimočných situáciách sa injekcie umiestnia do hornej oblasti ramena alebo do stehna.

Predávkovanie drogami

Príznaky predávkovania týmto liekom sa prejavujú zjavnými príznakmi krvácania. Hneď ako sa objaví mierne krvácanie, liek sa má vysadiť.

V prípade rozvoja rozsiahleho krvácania pacienta, ktorý trpel predávkovaním, je potrebné urýchlene preniesť na oddelenie zdravotníckeho zariadenia, kde je všetko potrebné na okamžitú pomoc v prípade anafylaktického šoku. Lekársky dohľad je potrebný, pretože pacient potrebuje protamínsulfát, ktorý je plný výskytu závažných alergických stavov. Dávku s frekvenciou podávania lieku pri liečbe predávkovania vypočíta skúsený odborník. Hemodialýza nedáva žiadny účinok.

Interakcia s inými liekmi

Predložený liek je možné kombinovať len s roztokom chloridu sodného s koncentráciou 0,9%. Pri iných liekoch je zlúčenina "heparín" zakázaná.

Posilnenie účinku "heparínu" nastáva, keď sa užívajú spolu s kyselinou acetylsalicylovou, "klopidogrelom" a inými podobnými protidoštičkovými látkami. Okrem toho je tento účinok pozorovaný, keď je kombinovaný s "Warfarin" alebo "Acenocoumarol" a inými nepriamymi antikoagulanciami.

Zníženie antikoagulačného účinku "heparínu" sa spravidla vyskytuje v kombinácii s antihistaminikami. Roztok "heparínu" má vplyv na zníženie farmakologických vlastností adrenokortikotropných hormónov a inzulínu.

Teraz vieme, prečo sú predpísané injekcie heparínu.

Ďalšie pokyny

Liečba s použitím "heparínu", najmä vo veľkých dávkach, sa neodporúča mimo zdravotníckych zariadení. Intramuskulárna injekcia je zakázaná. Tiež, keď sa lieči s použitím tohto lieku, nie je vhodné robiť biopsie, anestéziu a akékoľvek diagnostické manipulácie s použitím vpichov.

Heparín sa zriedi výlučne 0,9% roztokom chloridu sodného. Žltý odtieň roztoku neovplyvňuje jeho užitočné vlastnosti a aktivitu. Pokiaľ ide o otázku riadenia bezpečnosti, výskum sa neuskutočnil.

To potvrdzujú aj pokyny na použitie injekcií heparínu.

Analógy lieku

Analógy tohto lieku možno považovať za rovnaký roztok sodnej soli heparínu, ale od rôznych výrobcov, napríklad "Brown", "Ferein", "Gedeon-Richter" a ďalšie.

Náklady na

Riešenie tohto lieku sa dodáva hlavne zdravotníckym organizáciám stacionárneho typu. Je pravda, že podľa lekárskeho predpisu si pacient môže kúpiť tento liek samostatne v akejkoľvek lekárni. Jeho priemerné náklady dnes v rámci maloobchodného predaja sú približne štyristo rubľov.

Heparín injekcie a recenzie o nich

Recenzia "heparínu" ho charakterizuje ako účinný liek, ktorý sa používa v nemocnici. V tomto ohľade pacienti o ňom nehovoria tak často, pretože tento liek je súčasťou komplexnej terapie a pre každého je dosť ťažké sledovať to, čo robia. Ale niekedy sú tu ešte názory na túto drogu. V podstate sú ponechané na príbuzných pacientov, ktorí sa zaoberali nákupom liekov pre svojich blízkych.

Napríklad sa uvádza, že injekcie heparínu sa používajú v nemocniciach na riedenie krvi. Príbuzní hovoria, že liečba týmto liekom prebieha normálne. A pri návrate pacientov domov, ich rutinné testy ukazujú významné zlepšenie v dôsledku použitia heparínu.

Ukazuje sa, že injekcie „heparínu“ sa často predpisujú ľuďom na zotavenie po operácii. Mnohí pacienti si preto všimnú, že doba zotavenia je vďaka tomuto lieku veľmi ľahko a efektívne.

Ale, bohužiaľ, okrem účinnosti a pozitívnych názorov na použitie injekcií heparínu, niektoré sťažnosti možno čítať, že obavy, že injekcie sú pomerne bolestivé a často spôsobujú rôzne vedľajšie účinky. Napríklad ľudia uvádzajú, že nežiaduca reakcia organizmu sa často pozoruje vo forme krvácania z miesta vpichu injekcie. Okrem toho, niektorí sa sťažujú na zvýšenie tlaku a výskyt bolesti hlavy. V komentároch sa objavujú hematómy v mieste vpichu injekcie.

Injekcie heparínu sú teraz široko používané na stenách zdravotníckych zariadení. Tento liek sa označuje ako lieky, ktoré narúšajú zrážanie krvi. Heparín v tele inhibuje tvorbu fibrínu. A bezprostredné účinky lieku začínajú okamžite po jeho zavedení. "Heparín" pomáha aktivovať pohyb krvi v obličkách, ovplyvňuje cirkuláciu mozgu a znižuje účinok mnohých enzýmov. Použitie "heparínu" po infarkte znižuje počet úmrtí. Najrýchlejší účinok sa dosahuje intravenóznym podávaním liečiva. Ak osoba dostala intramuskulárnu injekciu, potom do pätnástich minút príde účinok. Ak sa však injekcia podala pod kožu, potom trvá liečba lieku hodinu.

Uvažovali sme o tom, prečo sa v žalúdku robili injekcie „heparínu“.

Medzi Ďalšie Články O Embólie