logo

Otvorte oválne okno

Otvorené oválne okno je neúplné uzavretie oválneho otvoru v medzipriestorovom prepážke, normálne fungujúce v embryonálnom období a zarastené v prvom roku života dieťaťa. Otvorené oválne okno sa môže prejaviť cyanózou nasolabiálneho trojuholníka, fyzickou retardáciou, dýchavičnosťou a tachykardiou, náhlou mdlobou, bolesťou hlavy, častými ARVI a bronchopulmonálnymi ochoreniami. Diagnostika otvoreného oválneho okna zahŕňa EKG (v pokoji a po fyzickej námahe), normálny a Dopplerov echoCG, röntgen, ozvučenie srdcových dutín. Keď je oválne okno otvorené, môže sa použiť antikoagulačná liečba, ak je to potrebné, chirurgická liečba (endovaskulárna oklúzia defektu).

Otvorte oválne okno

Otvorené oválne okno je vrodenou správou medzi pravou a ľavou predsieňou, ktorá je zvyškovým prvkom oválneho otvoru fetálneho srdca. Predsieňová clona s ventilom je uložená intrauterinne a je nevyhnutnou podmienkou pre fungovanie kardiovaskulárneho systému počas tohto obdobia vývoja. Vzhľadom k otvorenému oválnemu oknu, časť placentárnej okysličenej krvi prúdi z pravej predsiene doľava, obchádza nevyvinuté, nefunkčné pľúca a zabezpečuje normálne zásobovanie krku a hlavy plodu, vývoj mozgu a miechy.

U zdravých, dlhodobo narodených detí, za normálnych podmienok vývoja, otvorené oválne okno sa zvyčajne zatvára a prestáva pôsobiť v prvých 12 mesiacoch po narodení. Ale jeho uzavretie prebieha individuálne: v priemere do 1 roka zostáva oválne okno otvorené pre 40-50% detí. Prítomnosť otvoreného oválneho okna po 1-2 rokoch života dieťaťa sa pripisuje malým anomáliám vývoja srdca (syndróm MARS). U pacientov v dospelom veku sa v približne 25-30% prípadov zistí otvorené oválne okno. Pomerne vysoká prevalencia otvoreného oválneho okna určuje význam tohto problému v modernej kardiológii.

Príčiny otvoreného oválneho okna

Všetky deti sa rodia s otvoreným oválnym oknom srdca. Po prvej nezávislej inhalácii novorodenca sa aktivuje pľúcny kruh krvného obehu a začne plne fungovať a zmizne potreba otvoreného oválneho okna. Zvýšený krvný tlak v ľavej predsieni v porovnaní s pravými elektródami na zakrytie ventilu oválneho okna. Vo väčšine prípadov sa ventil uzavrie pevne a úplne zarastie spojivovým tkanivom - otvorené oválne okno zmizne. Niekedy je otvor čiastočne uzavretý alebo vôbec neprerastie a za určitých podmienok (keď kašeľ kašľa, plače, kričí, napätie prednej brušnej steny) sa z pravej predsiene vľavo odoberá krv (fungujúce oválne okno).

Dôvody neúplného uzavretia oválneho okna nie sú vždy jasné. Predpokladá sa, že dedičná predispozícia, predčasné narodenie dieťaťa, vrodené srdcové chyby, dysplázia spojivového tkaniva, vystavenie nepriaznivým faktorom prostredia, fajčenie a konzumácia alkoholu ženou počas tehotenstva môže viesť k otvorenému oválnemu oknu. Vzhľadom na genetické vlastnosti môže byť priemer ventilu menší ako priemer oválneho otvoru, ktorý zabráni jeho úplnému uzavretiu.

Otvorené oválne okno môže byť sprevádzané vrodenými malformáciami mitrálnych alebo trikuspidálnych chlopní, otvoreným arteriálnym kanálom.

Rizikovými faktormi pre otvorenie oválneho okienkového ventilu môžu byť výrazné fyzické zaťaženie športovcov zapojených do vzpierania, wrestlingu a atletickej gymnastiky. Obzvlášť dôležitý je problém otvoreného oválneho okna pre potápačov a potápačov, ktorý sa ponorí do značnej hĺbky a má 5-násobne vyššie riziko vzniku ochorenia kesónov. U pacientov s tromboflebitídou dolných končatín alebo malou panvou s anamnézou pľúcnej embólie alebo pľúcnej embólie môže zníženie pľúcneho cievneho lôžka spôsobiť zvýšenie tlaku v pravom srdci a vzhľad fungujúceho otvoreného oválneho okna.

Vlastnosti hemodynamiky s otvoreným oválnym oknom

Otvorené oválne okno sa nachádza v spodnej časti oválnej jamky na vnútornej ľavej stene pravej predsiene, často má malú veľkosť (so špendlíkovou hlavou) a tvar štrbiny. Veľkosť otvoreného oválneho okna je v priemere 4,5 mm, ale môže dosiahnuť 19 mm. Otvorené oválne okno, na rozdiel od defektu predsieňového septa, má štruktúru ventilu, ktorá zaisťuje nepriechodnosť interatriálnej správy, možnosť kvapkania krvi len jedným smerom (z malého kruhu krvného obehu do veľkého).

Klinický význam otvoreného oválneho okna je nejednoznačný. Otvorené oválne okno nemôže spôsobiť hemodynamické poruchy a nemá negatívny vplyv na zdravie pacienta kvôli malej veľkosti a prítomnosti chlopne, ktorá zabraňuje posunu krvi zľava doprava. Väčšina ľudí s otvoreným oválnym oknom si neuvedomuje túto anomáliu a vedie normálny život.

Prítomnosť otvoreného oválneho okna u pacientov s primárnou pľúcnou hypertenziou sa považuje za prognosticky priaznivú z hľadiska očakávanej dĺžky života. Prebytok tlaku v pravej predsieni v porovnaní s ľavým otvoreným oválnym oknom však vedie k pravidelnému výskytu pravostranného skratu, ktorý umožňuje určité množstvo krvi prejsť a vedie k hypoxémii, prechodným poruchám mozgovej cirkulácie (TIA), vzniku život ohrozujúcich komplikácií: paradoxnej embólii, ischemickej cievnej mozgovej príhode infarktu myokardu, infarktu obličiek.

Príznaky otvoreného oválneho okna

Otvorené oválne okno nemá žiadne špecifické vonkajšie prejavy, vo väčšine prípadov je latentné, niekedy môže byť sprevádzané zlými príznakmi. Nepriame príznaky otvoreného oválneho okna môžu byť: bledá bledosť alebo cyanóza kože v oblasti pier a nasolabiálny trojuholník počas fyzickej námahy (plač, krik, kašeľ, napínanie, kúpanie dieťaťa); tendencia k častým prechladnutiam a zápalovým bronchopulmonálnym ochoreniam; spomalenie fyzického vývoja dieťaťa (slabá chuť do jedla, nedostatočný prírastok hmotnosti), nízka výdrž počas fyzickej námahy v kombinácii so symptómami respiračného zlyhania (dýchavičnosť a tachykardia); náhle mdloby a príznaky cerebrálnej cirkulácie (najmä u mladých pacientov, s kŕčovými žilami, tromboflebitídou dolných končatín a malou panvou).

Pacienti s otvoreným oválnym oknom môžu trpieť častými bolesťami hlavy, migrénou, syndrómom posturálnej hypoxie - rozvojom dýchavičnosti a znížením saturácie kyslíka v arteriálnej krvi v stoji so zlepšením stavu pri prechode do horizontálnej polohy. Komplikácie otvoreného oválneho okna sú zriedkavé. Paradoxná mozgová embólia, ktorá túto anomáliu zhoršuje, je charakterizovaná náhlym rozvojom neurologických symptómov a pomerne mladým vekom pacienta.

Diagnostika otvoreného oválneho okna

Vyšetrenie pacientovej anamnézy a fyzikálne vyšetrenie pacienta často neumožňuje okamžite určiť prítomnosť otvoreného oválneho okna a môže umožniť len možnosť tejto anomálie predsieňovej septa (kožná cyanóza, mdloby, časté akútne respiračné vírusové infekcie, oneskorený vývoj dieťaťa). Auskultácia pomáha odhaliť prítomnosť srdcového šumu v dôsledku patologického skratu krvi z komory s vyšším tlakom do komory s nízkym tlakom.

Na stanovenie presnej diagnózy otvoreného oválneho okienka sa používajú inštrumentálne vyšetrenia a zobrazovacie metódy: EKG (v pokoji a po cvičení), normálne a Dopplerove echoCG, RTG hrudníka a znejúce srdcové dutiny.

Keď je oválne okno otvorené, na elektrokardiograme sa objavia zmeny, ktoré naznačujú zvýšenie zaťaženia pravého srdca, najmä na pravej predsieni. U starších jedincov s otvoreným oválnym oknom je možné zistiť rádiografické príznaky zvýšenia pravej srdcovej komory a zvýšenie objemu krvi v cievnom lôžku pľúc.

U novorodencov au malých detí sa používa transtorakálna dvojrozmerná echokardiografia na vizuálne stanovenie prítomnosti otvoreného oválneho okna a jeho priemeru, aby sa získal grafický obraz pohybu chlopní v priebehu času, aby sa odstránil defekt predsieňového septa. Dopplerov EchoCG v grafickom a farebnom režime pomáha objasniť prítomnosť a veľkosť otvoreného oválneho okna, identifikovať turbulentný prietok krvi v oblasti oválneho otvoru, jeho rýchlosť a približný objem posunu.

U starších detí, adolescentov a dospelých sa na diagnostikovanie otvoreného oválneho okna používa informatívnejší echoCG ezofageálny echoCG, doplnený o bublinu s vylepšením kontrastu a testom napínania (Valsalvaov rozpad). Bublinový kontrast zlepšuje vizualizáciu otvoreného oválneho okna, umožňuje určiť jeho presnú veľkosť, vyhodnotiť patologický skrat krvi.

Najviac informatívnou, ale agresívnejšou metódou na diagnostikovanie otvoreného oválneho okna je ozvučenie srdca, ktoré sa vykonáva bezprostredne pred chirurgickou liečbou v špecializovanej nemocnici srdcovej chirurgie.

Vyšetrenie na prítomnosť otvoreného oválneho okienka je nevyhnutné u pacientov s ochorením kŕčových žíl, tromboflebitídou, poruchou mozgovej cirkulácie, chronickými pľúcnymi ochoreniami, u ktorých existuje riziko vzniku paradoxnej embólie.

Otvorené ošetrenie oválneho okna

Pri asymptomatickom prietoku môže byť otvorené oválne okno považované za variant normy. Pacienti s otvoreným oválnym oknom v prítomnosti epizódy prechodného ischemického záchvatu alebo cievnej mozgovej príhody v anamnéze na prevenciu tromboembolických komplikácií sú predpisovaní systémovou terapiou antikoagulanciami a protidoštičkovými látkami (warfarín, acetylsalicylová k jednej). Metóda kontroly antikoagulačnej terapie je medzinárodný normalizovaný pomer (INR), ktorý by mal byť v rozsahu 2-3 s otvoreným oválnym oknom.

Potreba odstrániť otvorené oválne okno je určená objemom bočnej krvi a jej vplyvom na prácu kardiovaskulárneho systému. Pri malom výtoku krvi, neprítomnosti komorbidity a komplikácií sa operácia nevyžaduje.

Pri ťažkom patologickom výtoku krvi z pravej predsiene doľava vykonajte röntgenovú endovaskulárnu oklúziu s nízkym dopadom otvoreného oválneho okna. Operácia sa vykonáva pomocou röntgenového žiarenia a echokardioskopickej kontroly pomocou špeciálneho okludera, ktorý otvorom úplne upchá otvor.

Otvorte prognózu oválneho okna

Pacientom s otvoreným oválnym oknom sa odporúča pravidelné monitorovanie kardiológom a echokardiografiou. Uskutočnená endovaskulárna oklúzia otvoreného oválneho okna umožňuje pacientom vrátiť sa do normálneho rytmu života bez obmedzenia. V prvých 6 mesiacoch po chirurgickom zákroku otvoreného oválneho okna sa odporúča antibiotiká, aby sa zabránilo vzniku bakteriálnej endokarditídy. Najväčší účinok endovaskulárneho uzáveru otvoreného oválneho okna je zaznamenaný u pacientov s platypnoe, ktorí mali výrazný výtok krvi sprava doľava.

Otvorte funkčné okno u dospelej osoby. Funkčné oválne okno. Defekt medzistupňového prepážky.

Odborníci považujú otvorenie v strede ľavej a pravej predsiene za prítomnosti ventilu za otvorené oválne okno v srdci. Počas tvorby v maternici sa zúčastňuje na krvnom obehu plodu, ale po narodení (4-7 mesiacov) sa zarastá. Nie je zarastený oválnym oknom je považovaný za patologický stav s nepriaznivými účinkami. Ale niektorí ľudia žijú dlhú dobu a nie sú si vedomí prítomnosti tohto ochorenia.

popis

Ľudské srdce má štyri komory - dve predsiene a dve komory. Sú prepojené všeobecnou komunikáciou a komunikované cez špeciálne otvory. Z jedného átria do druhého sa tiahne husté septum, ktoré bráni pohybu krvi medzi nimi. V určitých situáciách môže byť takáto bariéra upravená a vytvára medzeru, nazývanú "otvorené okno". Vo väčšine prípadov sa to môže vyskytnúť v dôsledku neúplného upchatia prepážky v detstve.

U 30% ľudí v dospelosti sa takáto chyba dokáže prejaviť ako skrat alebo kanál. Spôsobuje kardiovaskulárne ochorenia, patologické procesy v pľúcach v dôsledku rozdielu v intrakardiálnom krvnom tlaku. Keďže takáto anomália je častejšie diagnostikovaná bezprostredne po pôrode, niektorí odborníci ju označujú za srdcové chyby.

Pre dospelého vo veku do 40 rokov, ktorý nemá srdcové alebo cievne ochorenie, takáto anomália nebude zasahovať do zvyčajného spôsobu života. Otvorené oválne okno u dospelých po 40 rokoch, keď sa tvoria srdcové ochorenia, môže komplikovať terapiu.

Klinickú úlohu tohto javu charakterizuje nejednoznačné hodnotenie. Otvorené okno v srdci nemôže spôsobiť hemodynamické zlyhania a nemá nepriaznivý vplyv na stav pacienta v dôsledku malej veľkosti a prítomnosti ventilu, ktorý vytvára prekážku krvného skratu. Väčšina pacientov s takýmto patologickým procesom nevie o symptómoch ochorenia a vedie zvyčajný spôsob života.

Otvorené oválne okno v srdci dospelého je priechodným otvorom od jedného átria k druhému, cez ktorý je krv v procese kontrakcie myokardu hodená do jednej z predsiení. Táto anomália je charakteristická pre detstvo, ale v poslednej dobe je tendencia k nárastu prípadov ochorenia dospelých. V dôsledku zmien krvného tlaku môže dôjsť k porušeniu pľúc, srdca alebo krvných ciev. Ak nevenujete pozornosť patológii a nedokážete včas diagnostikovať, riziko transformácie tohto javu sa zvyšuje.

Samotná anomália nenesie smrteľné nebezpečenstvo, pretože nevyvoláva poruchu krvného obehu.

Problémy sa objavia, ak:

 • Srdce v priebehu času rastie a ventil sa ďalej nevyvíja. V tejto situácii oválne okno nie je tesne uzavreté. Krv je schopná preniknúť z jedného átria do druhého, čím sa zvyšuje napätie.
 • Výskyt ochorení, ktoré zvyšujú tlak v pravej predsieni. Vedú k otvoreniu ventilu do ľavej predsiene. Patria k nim pretrvávajúce pľúcne ochorenia, ochorenia žíl nôh, sprievodná patológia srdca, tehotenstvo a obdobie narodenia.

V takýchto situáciách je nevyhnutný pravidelný dohľad zo strany špecialistu, aby sa nezmeškal čas prechodu z kompenzovaného stavu do vykompenzovaného štátu. Môže sa prejaviť ako dušnosť, pretrvávajúci kašeľ, letargia, mdloby a iné príznaky.

Prognóza pre život je väčšinou pozitívna, ale pacienti s ochorením majú zakázaný zvýšený fyzický stres, špeciality, ktoré sú spojené s vysokým zaťažením obehového a dýchacieho systému. Mali by ste sa tiež zamerať na skutočnosť, že teraz odborníci odkazujú viac na otvorené okno na vlastnosti štruktúry srdca ako na nebezpečné vývojové chyby, pretože v mnohých situáciách zaťaženie hlavného orgánu zostane v prijateľných medziach. Ale vzhľadom na zistenie tohto patologického procesu by sa jeho hodnota nemala znížiť. Taktiku pacienta určuje kardiológ na individuálnom základe počas interného vyšetrenia.

Príčiny choroby

Všetky deti po pôrode predstavujú otvorené oválne okno v srdci. Keď dieťa vezme prvý dych, pľúcny kruh krvného obehu začne pracovať úplne a potreba otvoreného oválneho okna zmizne.

Zvýšenie krvného tlaku v ľavej predsieni, v porovnaní s pravou, vedie k zakrytiu ventilu oválneho okna.

V určitých situáciách sa môže tesne uzavrieť a môže úplne prerásť spojivovým tkanivom - táto anomália zmizne. V niektorých prípadoch sa diera neuzavrie úplne, alebo vôbec neprerastie a za určitých podmienok dôjde k prepusteniu krvi z jednej predsiene do druhej.

Dôvody neúplného uzavretia otvoreného okna môžu byť rôzne okolnosti. Predpokladá sa, že táto anomália môže vyvolať:

 • Genetický faktor, ktorý sa často pozoruje v prvej línii príbuznosti.
 • Závislosť matky počas tehotenstva (zneužívanie alkoholu a fajčenie).
 • Slabý environmentálny faktor počas tehotenstva.
 • Nezdravé jedlo nastávajúce matky.
 • Nájdenie tehotnej ženy v pravidelných psycho-emocionálnych a depresívnych stavoch.
 • Toxická otrava vrátane liekov.
 • Predčasné dodanie. Predčasne narodené deti sú náchylnejšie na tento patologický proces.

Vzhľadom na dedičnú predispozíciu je priemer ventilu menší ako priemer otvoreného otvoru. To vytvára prekážku jeho úplného uzavretia.

Otvorené oválne okno do srdca u dospelého spolu s vrodenými malformáciami mitrálnych alebo trikuspidálnych chlopní, otvoreným arteriálnym kanálom. Rizikové faktory zahŕňajú výraznú fyzickú záťaž u športovcov, ktorí sú zapojení do silových športov. Takýto problém sa často stáva pre potápačov a potápačov, ktorí sa potápajú do veľkých hĺbok, ktorí majú zvýšenú pravdepodobnosť vzniku kesónového ochorenia.

príznaky

Osobitné prejavy v dospelosti sa v skutočnosti nepozorujú. Odborník sa môže zdať len podozrenie z takejto anomálie u pacienta. Človek si sťažuje na ostré bolesti hlavy, ale vôbec sa neobjaví. Často sa nákaza zistí náhle, s opakovanou diagnostikou alebo s výskytom nežiaducich účinkov. Existujú však nepriame príznaky tohto javu, podľa ktorých je stanovená primárna diagnóza. Otvorené oválne okno v srdci dospelého nemá charakteristické vonkajšie znaky, vo väčšine situácií prúdi skryté, niekedy sprevádzané malými príznakmi.

Nepriame znaky podobnej anomálie:

 • Náhle blanšírovanie horných vrstiev kože alebo cyanózy pier a nasolabiálneho trojuholníka počas fyzickej námahy (kašľanie, namáhanie).
 • Predispozícia k pravidelnému prechladnutiu a chorobám zápalovej povahy priedušiek a pľúc.
 • Pomalý fyzický vývoj (slabá chuť do jedla, nedostatočný prírastok hmotnosti), zlá vytrvalosť počas fyzickej námahy, ktorá je spojená so symptómami respiračného zlyhania (dýchavičnosť a búšenie srdca).
 • Neočakávané mdloby a príznaky poruchy funkcie krvného obehu v mozgu (najmä u pacientov vo veku od 20 do 35 rokov počas kŕčových žíl, tromboflebití nôh a malej panvy).

Pacienti s podobným ochorením sa obávajú: t

 • Pravidelné bolesti hlavy, migréna.
 • Syndróm posturálnej hypoxémie - objavenie sa krátkeho dychu a zníženie nasýtenia krvi tepien kyslíkom v stoji v postoji so zlepšenou pohodou pri zmene polohy na ležiacej.

Nežiaduce účinky takejto anomálie sú zriedkavé, je však potrebné preskúmať, či sú príznaky ochorenia podozrivé.

liečba

Množstvo terapie určuje závažnosť symptómov ochorenia. Ak neexistujú žiadne zjavné poruchy vo fungovaní kardiovaskulárneho systému, pacient by mal jednoducho postupovať podľa pokynov na organizovanie dňa, obmedziť fyzickú aktivitu a vyvážiť stravu.

Užívanie liekov, ak nie sú príznaky, nie je predpísané, pacientovi sa odporúča procedúra všeobecného posilnenia (cvičenie, kalenie a liečba v sanatóriu).

Keď osoba nemá žiadne príznaky výraznej srdcovej dysfunkcie, liečba otvoreného oválneho okna je obmedzená na terapeutické techniky a použitie liekov.

Keď je patologický proces vyjadrený živo, niekedy je potrebná endovaskulárna terapia.

 • Obmedzte fyzickú aktivitu.
 • Zostatok jedla, jesť niekoľko porcií denne. Dôraz by sa mal klásť na zeleninu a zeleninu.
 • Dodržujte režim práce a odpočinku, neprepracovávajte.
 • Veľký význam má aj režim spánku.

Pacienti môžu byť predpísané lieky, keď sa objavia príznaky slabosti a nepohodlia:

Chirurgický zákrok sa doteraz nevykonáva, pretože je úplne nahradený endovaskulárnym zákrokom.

Pri tejto manipulácii sa do tepny vloží katéter. Na jeho konci je inštalovaný okluder, ktorý blokuje oválne okno v procese prechodu krvným obehom.

prevencia

Neexistujú žiadne špeciálne preventívne opatrenia otvorené okno. Aby sa predišlo tejto anomálii, vyžaduje sa:

 • Neprepravujte fyzicky ani psychicky.
 • Včasná liečba chorôb, aby sa zabránilo ich komplikáciám.

Vďaka modernému vývoju pomocných diagnostických metód sa výrazne zvýšila detekcia otvoreného oválneho okna. V mnohých situáciách môže byť takáto patológia identifikovaná ako neočakávané zistenie počas obdobia štúdie. V budúcnosti sú pacienti povinní informovať lekára o prítomnosti choroby, musia si tiež pamätať na potrebu obmedzenia vo fyzickej práci, pri výbere povolania. Dôraz by sa mal klásť na veľké oválne otváracie okno, ktoré je v skutočnosti analógiou defektu predsieňového septa. V tomto prípade sa pacientom odporúča chirurgický zákrok.

Komplikácie tejto anomálie sú pomerne zriedkavé, ale mali by ste byť diagnostikovaný, ak máte podozrenie na ochorenie. Terapiu vyberá kvalifikovaný špecialista individuálne.

Otvorené oválne okno je dočasným otvorom s ventilom v strednej časti medzipriestoru, ktorý rozdeľuje predsiene medzi ich steny. V jeho strede je výklenok - oválny otvor, v ktorého spodnej časti je oválny otvor (oválne okno), vybavený ventilom.

Fetálne otvorené oválne okno v srdci je potrebné z mnohých fyziologických dôvodov: cez oválne okno je hlásenie medzi predsieňami, ktoré umožňuje krvi z dutých žíl, obísť nefunkčné pľúca v prenatálnom období, aby prúdili do systémového obehu. Predčasné uzavretie oválneho okna počas vývoja plodu dieťaťa prispieva k rozvoju zlyhania pravej komory, smrti plodu a smrti dieťaťa bezprostredne po narodení. Preto sa úplne všetky deti rodia s otvoreným oválnym oknom v srdci.

Po narodení sa pľúca dieťaťa narovnajú pri prvej inhalácii a dieťa začne dýchať samostatne: pľúcny obeh začne plne fungovať, kyslík vstupuje do tela z pľúc a nie je potrebná komunikácia medzi predsieňami. Po narodení sa oválne okno zatvára, pretože sa zvyšuje tlak v ľavej predsieni (stáva sa mierne vyšším ako tlak v pravej predsieni).

Keď zaťaženie novorodencov a dojčiat (plač, plač, úzkosť, kŕmenie), ktoré prispieva k zvýšeniu tlaku v pravom srdci, oválne okno začne dočasne fungovať. To je sprevádzané vyprázdňovaním žilovej krvi cez oválny otvor a objavuje sa modro v nasolabiálnom trojuholníku. Pre väčšinu detí potom ventil rastie a oválny otvor úplne zmizne.

Kedy by malo byť oválne okno v srdci dieťaťa blízko?

Otvorené oválne okno by sa malo postupne zatvárať, pretože zasahuje do normálneho krvného obehu cez pľúcny systém. Uzatvorenie oválneho okienka nastáva postupne zvyšovaním ventilu na hrany oválneho fossa a môže trvať individuálne pre každé dieťa - niekoho naraz, niekoho po roku, dvoch alebo piatich. To je normou a pri absencii iných srdcových ochorení by nemali rodičia znepokojovať. V 20-30% prípadov je otvor medzi predsieňami tesne uzavretý a oválne okno môže zostať otvorené po celý život.

V ojedinelých prípadoch zostáva oválny otvor úplne otvorený - tento defekt na ultrazvuku je zrejmejší a nazýva sa defekt predsieňového septa (ASD). Rozdiel medzi oválnym oknom a medzipriestorovým defektom je ten, že oválne okienko má pracovný ventil a neexistuje ventil pre medzistavový defekt.

Otvorené oválne okno v srdci dieťaťa nie je poruchou, ale patrí k malým anomáliám vývoja srdca (MARS), takéto deti od troch rokov patria do druhej skupiny zdravia. Otvorené oválne okno bez kvapky krvi poskytuje pre skupinu B, ktorá je vhodná na vojenskú službu s menšími obmedzeniami.

Ako rozpoznať otvorené oválne okno?

Vo väčšine prípadov je prítomnosť otvoreného oválneho okienka rozpoznaná náhodne, ak je vyšetrená ako súčasť následného vyšetrenia alebo ak je podozrenie na malú poruchu s nasledujúcimi príznakmi:

 • u novorodencov a dojčiat - modré okolo úst (cyanóza pier alebo nasolabiálny trojuholník) pri kašľaní, kriku, plaču, pri vyprázdňovaní čriev. V pokoji zmizne modrá;
 • u starších detí - nízka odolnosť voči fyzickej námahe, rýchla únava, nevysvetliteľné epizódy závratov a straty vedomia;
 • predispozícia k častému prechladnutiu a zápalovým ochoreniam dýchacieho systému.
 • v srdci dieťaťa je počuť hluk.

Ak je dieťa podozrivé z otvoreného oválneho okna, pediater ho pošle na konzultáciu s kardiológom a echokardiografiou (ultrazvuk srdca, echoCG). Ultrazvuk srdca vám umožní vidieť a rozpoznať dieru v medziľahlej priehradke, ako aj otváraciu chlopňu otvoreného oválneho otvoru. Okrem toho, pomocou ultrazvuku, môžete určiť, koľko krvi prechádza defektom v interatriálnej prepážke, v ktorom smere sa krv pohybuje srdcom a ktoré tam sú ešte anomálie.

Pre otvorené oválne okno pomocou ultrazvuku sú charakteristické nasledovné znaky: malá veľkosť (od 2 do 5 mm, v priemere 4,5 mm), vizualizácia ventilov v dutine ľavej predsiene, umiestnenie v strednej časti medziľahlej priehradky (v oblasti oválneho fossa), nekonzistentná vizualizácia, rednutie stien medzipriestoru v oblasti oválneho okienka (s defektom v priehradke, okraje sú zosilnené).

Otvorené ošetrenie oválneho okna

Najčastejšie, žiadne sťažnosti na prítomnosť otvoreného oválneho okna nespôsobuje komplikácie sú veľmi zriedkavé, liečba nie je potrebná. Riziko komplikácií pre deti a dospelých s otvoreným oválnym oknom predstavuje niektoré špecifické zaťaženia. U starších detí môže dôjsť k vytekaniu krvi počas paroxyzmálneho kašľa, potápania, cvičení, sprevádzaného napínaním a zadržiavaním dychu. Preto sú tieto deti kontraindikované pre potápanie, hlbokomorské potápanie, vzpieranie.

Vo vyššom veku, v podmienkach, ktoré zvyšujú tlak v pravej predsieni, sa môže otvoriť oválne okno, najmä počas tehotenstva, závažnej pľúcnej nedostatočnosti a pľúcnej embólie (blokáda pľúcnej tepny krvnými zrazeninami).

Ak dieťa alebo dospelý nemá žiadne iné abnormality vo fungovaní srdca okrem otvoreného oválneho okienka, ak netrpí chronickými ochoreniami žíl a pľúc, a toto otvorenie výrazne nezasahuje do krvného obehu, potom nie je dôvod na obavy. V tomto prípade lekári odporúčajú, aby sa zabránilo zbytočnej fyzickej námahe a aby ich kardiológ pravidelne sledoval ultrazvuk srdca (na monitorovanie veľkosti otvoru).

Pri vysokom riziku krvných zrazenín (tvorba krvných zrazenín) predpísané lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulancií).

Ak však otvor dosiahne významnú veľkosť, krv sa odoberá z jedného átria do druhého - môže sa vyžadovať chirurgický zákrok. Za týmto účelom sa do tepny vloží katéter (trubica), na konci ktorého je špeciálne zariadenie, ktoré po vložení do oválneho okienka úplne upchá.

Keď počujete z úst lekára, že novorodenec nie je v poriadku so srdcom, je to nepríjemné. Srdcové chyby sa vyskytujú pomerne často, ale nie všetky sú život ohrozujúce alebo vyžadujú chirurgický zákrok. Príkladom je otvorené oválne okno u novorodencov. Čo je toto okno? Kedy je dôvod na obavy? A je možné vykonať operáciu na srdci bez toho, aby ste urobili jediný rez? O tomto našom článku.

Úloha oválneho okna

Oválne okno slúži ako dvere v medzipriestorovom prepážke, cez ktorú sa v predsieni vypúšťa krv sprava doľava. To je nevyhnutné, pretože pľúca plodu ešte nie sú riadne zapojené do obehu. Preto vďaka oválnemu oknu (otvor s ventilom) krv z dutých žíl okamžite spadá do systémového obehu.

Takže pri narodení majú všetky deti oválne okno otvorené z celkom fyziologických dôvodov. Ale časom by to malo byť zarastené. Kedy?

Ako je uzavretie a kedy?

Akonáhle sa narodí novorodenec, začne sa pľúcna cirkulácia, pľúca začnú plne fungovať, čím sa vytvorí výmena plynu, a už nie je potrebná otvorená komunikácia medzi predsieňami. V ľavom átriu prevláda tlak vpravo, vďaka čomu sa ventil zatvára a oválne okno postupne mizne.

„Okno“ v srdcovej priehradke nenarodeného dieťaťa je jednoducho nevyhnutné na udržanie normálneho krvného obehu v podmienkach vnútromaternicového života.

V ideálnom prípade je úplné uzavretie pozorované 3 mesiace po narodení. Z nejakého dôvodu môže prerastanie ventilu trvať dlhšie, až do veku 2 rokov, ale lekári trvajú na tom, že by ste nemali varovať: toto je tiež norma.

Ak sa uzatvorenie nestalo

A čo robiť, ak okno nie je uzavreté, a 5-10 rokov lekár deklaruje: "oválne okno je otvorené"? Dieťa nesmie zavrieť otvor kvôli povahe ventilu: geneticky to môže byť menej ako normálne. To sa deje u predčasne narodených detí a u tých, u ktorých bola diagnostikovaná vnútromaternicová vývojová patológia.

Takýto defekt ako otvorené oválne okno u novorodencov sa nevzťahuje na srdcové defekty, ale na malé anomálie vývoja srdca (skrátene ako MARS). To znamená, že škoda nepredstavuje veľkú hrozbu. Ľudia žijú roky bez toho, aby si uvedomili, že v srdci sú nejaké problémy.

Ďalšou problematickou situáciou je úplne otvorený oválny otvor, keď ventil medzi komorami vôbec nespĺňa svoje funkcie. Táto patológia sa nazýva defekt predsieňového septa.

Ak bola diagnóza vykonaná od 3 rokov, dieťaťu je pridelená druhá skupina zdravia a mladým mužom vojenského veku je pridelená kategória B, čo znamená obmedzenú vhodnosť na vojenskú službu.

príznaky

Vada často nemá žiadne zjavné klinické príznaky a človek sa náhodou dozvie o probléme počas rutinného vyšetrenia. Ale niekedy sa môžu skĺznuť nasledujúce príznaky:

 • Modrá takzvaný nasolabiálny trojuholník, ktorý sa objavuje pri kašli, ťažkom vyprázdňovaní čriev alebo keď dieťa dlho plače; v normálnom stave zmiznú modré tóny;
 • dieťa často trpí respiračnými katarálnymi ochoreniami;
 • počas auskultácie pľúc a srdcového hluku;
 • búšenie srdca, dýchavičnosť;
 • strúhanka zle váži, nepotláča chuť do jedla;
 • staršie deti sa môžu prejaviť v rýchlej únave počas fyzického tréningu, dodatočného stresu; charakterizované častými závratmi až stratou vedomia.

diagnostika

Ak sú vyššie uvedené príznaky pozorované a je potrebné objasniť diagnózu, je potrebné komplexné vyšetrenie. Najviac informatívne je považovaný za ultrazvuk srdca.

Počas ultrazvuku je ventil viditeľný v ľavej predsieni, ktorý sa nachádza v oblasti oválnej jamy. Veľkosť otvoru sa pohybuje od 2 do 5 mm, steny medzipriestorovej priehradky sa riedia (to je rozdiel oproti defektu prepážky, v ktorej ventil nie je viditeľný a steny sú hrubšie ako obvykle).

Ultrazvuk srdca umožňuje nielen vidieť dieru, ale aj určiť jej veľkosť

Echokardiografia umožňuje odhadnúť, koľko krvi sa pohybuje nesprávnym smerom, aké je ďalšie zaťaženie srdca a či existujú ďalšie patologické stavy (v mnohých prípadoch sa okrem otvoreného oválneho okienka nachádza množstvo sprievodných kardiálnych abnormalít, ktoré komplikujú liečbu).

V niektorých prípadoch môžu navrhnúť podstúpiť echokardiografiu cez pažerák alebo s kontrastom bublín. V druhom prípade, cez špeciálne katétre vložené do kocky žily, nechajte v pretrepanom fyziologickom roztoku. Ak bubliny okamžite spadnú z pravej predsiene doľava, potom je oválne okno otvorené.

Pomocou röntgenového vyšetrenia hrudníka zmerajte hranice srdca a hrúbku veľkých ciev.

Liečba: Je operácia nevyhnutná?

Zistili sme, že deti LLC sú absolútne normálnym javom a stačí pozorovať kardiológa až 2 roky a každý rok robiť echokardiografiu. V zásade môže človek žiť s podobným nedostatkom pre život. Ak sa nezistili žiadne sprievodné srdcové abnormality, nie je závažnosť príznakov cyanózy, neexistujú chronické pľúcne ochorenia a venózny systém a veľkosť otvoru je malá, potom sa nedá nič urobiť.

Aby sa predišlo komplikáciám, pestovanie detí s podobnou diagnózou je zakázané vykonávať športy spojené so záťažou na kardiovaskulárnych a dýchacích systémoch: vzpieranie, potápanie atď.

Na druhej strane, v dospelosti sa môžu vyskytnúť ťažkosti u žien počas tehotenstva, u jedincov náchylných k zvýšenej trombóze, ako aj pri rozvoji ťažkej pľúcnej nedostatočnosti.

Paradoxná embólia predstavuje obrovské riziko pre život - stav, keď embólia preniká cez ľavú predsieň cez LLC a potom do systémového obehu. Prechádzajúc cez cievy smerom k mozgu, vyvolávajú rozvoj ischemickej a kardioembolickej mŕtvice. Bohužiaľ, mladí ľudia vo veku 30-40 rokov sa stávajú obeťami embólie a samotný proces začína náhle.

Pre informáciu. Embólia označuje akúkoľvek cudziu látku alebo časticu, ktorá je v tuhej, kvapalnej alebo plynnej forme v krvnom obehu, ktorá môže spôsobiť upchatie cievy. Môže to byť zlomená krvná zrazenina alebo jej časť, kvapky tuku alebo cholesterolu, vzduchové bubliny atď.

Vzhľadom na závažnosť komplikácií by mal každý prípad otvoreného okna, ktorý nebol otvorený, zvážiť jednotlivo dobrý kardiológ a niekoľko viacerých pacientov, aby sa zistilo, či je operácia v konkrétnom prípade nevyhnutná alebo nie.

A konečne existujú situácie, keď je chirurgia priamou indikáciou: veľké veľkosti oválnych okien, absencia chlopne, čo sa týka anomálie ako defektu predsieňového septa, mŕtvica osoby. Ako sa vykonáva chirurgia?

Prevádzka: aký je zmysel?

Všetky manipulácie sa vykonávajú endovaskulárne (tiež nazývané transcatheter uzavretie). Na pravé stehno je nainštalovaný katéter, cez ktorý je okluder dodávaný do srdca cez nádoby so špeciálnymi nástrojmi - zariadenie ako dáždnik na oboch stranách. Po otvorení okludera je otvor bezpečne zasunutý a problém zmizne.

Zavedenie okludera do dutiny srdca prekrýva posolstvo krvi medzi átriami, ako keby „dierovanie“ diery

Výhoda takýchto zásahov je zrejmá: nie je potrebné rezať hrudník, zastaviť srdce, uchýliť sa k umelému obehu, používať hlbokú anestéziu.

Pre dieťa, ktoré podstúpilo chirurgický zákrok v prvých 6 mesiacoch, sa predpisuje antibiotická liečba, aby sa zabránilo bakteriálnej endokarditíde.

Otvorené oválne okno, ktoré sa nachádza u novorodencov, nepredstavuje dôvod na alarm. Ak sa okno nezatvorí po 2-5 rokoch, je potrebné ho monitorovať a konzultovať s kardiológom. Stále prebiehajú diskusie o tom, čo je „normou“ a čo je „patológia“. Každý prípad bude preto individuálny. Väčšina situácií však nepredstavuje ohrozenie života a nevyžaduje liečbu.

Ako ukazuje prax, prítomnosť tejto patológie je v ½ populácie, ktorá žije normálnym životom a nie je si vedomá prítomnosti ochorenia.

Klasifikácia srdcovej patológie

Patológiu možno rozdeliť podľa rozmerov, ktoré sa merajú v milimetroch:

 1. Pri veľkostiach od 5 do 7 mm môže diagnóza znieť ako hemodynamicky nevýznamná. Otvorené okno sa môže v tomto prípade prejaviť len so silnou fyzickou námahou.
 2. Ak sa veľkosť oválneho okna pohybuje od 7 do 10 milimetrov, potom môže diagnóza znieť ako „zející oválne okno“ a symptomaticky sa líši od vrodeného srdcového ochorenia (defekt predsieňového septa).

Dôvody neuzavretia okna


Existuje mnoho dôvodov, ktoré môžu viesť k rozvoju tejto patológie:

 • dedičný faktor, najčastejšie pozorovaný v prvej línii príbuzenstva;
 • zlé návyky matky počas tehotenstva (alkohol a tabak);
 • prítomnosť zlého environmentálneho faktora počas tehotenstva;
 • nedostatok zdravej výživy matky počas tehotenstva;
 • pobyt ženy, ktorá čaká na dieťa v neustálom stresujúcom a depresívnom stave;
 • prítomnosť toxickej otravy počas tehotenstva (vrátane liekov);
 • tiež prítomnosť skorého dodania, vo väčšine prípadov je to predčasne narodené deti, ktoré trpia touto patológiou.

Ako by to malo byť blízko

Podľa všetkých lekárskych indikácií, uzavretie oválneho okna so špeciálnym ventilom v normálnom vývoji dieťaťa sa odohráva v prvých sekundách jeho nezávislého života, s prvým dychom.

S rastúcim tlakom v krvných cievach pľúc sa funkčnosť oválneho okienka stane nevyužitým.

Úplný ventil by mal narastať na septum do konca prvého roku života dieťaťa. Existujú však aj známe prípady ukončenia tohto procesu do 5. roku života dieťaťa.

Užitočné video na túto tému

Problémy u dospelých

Dospelý, ktorého vek nepresahuje 40 rokov, pri absencii ochorení kardiovaskulárneho systému, prítomnosť otvoreného oválneho okna v oblasti srdca nezasahuje do plnohodnotného životného štýlu.

Otvorené oválne okno v srdci dospelej osoby, ktorej veková kategória prešla hranicou 40 rokov, v prípade chorôb spojených so srdcom a krvnými cievami, môže sťažiť liečbu ochorenia.

Ak má lekár podozrenie na túto patológiu srdca, pacient by mal byť diagnostikovaný pomocou EKG, X-ray a Echo-KG.

Prítomnosť ochorenia u športovcov

Život športovca úzko súvisí s fyzickou námahou zvýšenej závažnosti.

Pri vykonávaní úloh sa táto patológia môže prejaviť nasledujúcimi príznakmi:

 • objavenie sa dychu;
 • vyjadruje sa v nízkej aktivite športovca, čo prispieva k jeho rýchlej únave;
 • výskyt synkopy;
 • prítomnosť silných bolestí hlavy, migrén;
 • príznaky udusenia (nedostatok vzduchu).

V prípadoch zistenia týchto príznakov je nutná neodkladná výzva na lekára, aby sa podrobil úplnému vyšetreniu a predpísaniu liečby.

Jedným zo spôsobov je metóda chirurgického zákroku. O schopnosti zostať vo veľkom športe by mal rozhodnúť len lekár, na základe výsledkov diagnózy.

Pretože prítomnosť tejto patológie môže viesť k tvorbe krvných zrazenín v oblasti srdca - to je spojené s vývojom ďalších sérií chorôb, ktoré v dôsledku včasnej lekárskej starostlivosti môžu byť fatálne:

 • infarkt myokardu;
 • mŕtvice;
 • infarktu obličiek.

Príznaky a prejavy patológie

Akákoľvek choroba je sprevádzaná prítomnosťou ich príznakov.

Znaky otvoreného oválneho okna v detstve sú nasledovné:

 1. Prírastok hmotnosti dieťaťa je veľmi pomalý.
 2. V prípadoch, keď dieťa plače, napína sa, kričí, kašľa, je tu ostrá modrá alebo silná bledosť epitelu kože.
 3. Dieťa často trpí bronchopulmonálnymi a katarálnymi ochoreniami.

Vo vyššom veku môžu deti pocítiť výskyt dychu a zvýšenú srdcovú frekvenciu počas cvičenia.

V dospievaní sa táto patológia prejavuje v nasledujúcich príznakoch:

 • rýchla únava tela;
 • časté bolesti hlavy;
 • prítomnosť závratov, ktoré vedú k mdloby;
 • Prítomnosť prerušení v práci srdcového systému.

V dospelosti, najmä ak veková kategória presiahne 40 rokov, budú príznaky nasledovné:

 1. Prítomnosť častých prechladnutí a ochorení dýchacích ciest.
 2. Nedostatok pravidelnosti pulzu.
 3. Prítomnosť slabosti a vysokej telesnej únavy.
 4. Výskyt dychu.
 5. Prítomnosť straty vedomia.

Fungujúci srdcový problém

Zachovanie funkcie oválneho okna v prípade merania vitálneho rytmu spojeného s nedostatkom častej fyzickej námahy nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské telo.

Existujú však prípady, keď zachovanie funkčnosti oválneho okna prispieva k rozvoju mnohých nepríjemných následkov:

 1. Vekový rast orgánov a tkanív, keď rastie srdcový sval a ventil zostáva v rovnakej veľkosti. Krv môže v dôsledku zvýšenia konektora oválneho okna voľne prechádzať z jedného átria do druhého, čo vedie k zvýšeniu zaťaženia.
 2. Choroby, ktoré zvyšujú tlak v pravej predsieni. Tento faktor prispieva k otvoreniu ventilu v smere ľavej predsiene.
 3. V prípadoch, keď je primárny stupeň pľúcnej hypertenzie, zachovaná funkčnosť oválneho okna môže mať pozitívny vplyv na ľudské telo. Časť krvi z malého kruhového obehu sa vypúšťa cez oválne okno do ľavej predsiene, čím prispieva k zníženiu tlaku.

Pre tieto situácie je charakteristická prítomnosť permanentnej kontroly lekára, takže sa nepremešká okamih prechodu do pacientovho dekompenzovaného stavu.

Samozrejme, človek môže žiť plný život s touto patológiou. Diagnóza prítomnosti otvoreného oválneho okna je však nevyhnutná pre každého.

Spôsoby liečby otvoreného oválneho okna

Treba povedať, že otvorené oválne okno je patológia, v ktorej je medzera medzi pravým a ľavým átriom. Môže sa vyskytnúť s výraznými príznakmi, ako je bledá koža, modré pery, ruky a nohy, časté závraty, strata vedomia, ako aj predispozícia k častému prechladnutiu.

Väčšina tohto problému sa vyskytuje u novorodencov. Ale nie je dôvod na vzrušenie, pretože môže prejsť o dva roky, a ak tomu tak nie je, potom v súčasnosti sa špeciálne operácie vykonávajú pomocou najnovších metód.

Môže však pokračovať bez akýchkoľvek príznakov, potom nie je potrebná liečba.

Ak je malý výtok krvi, nie je predchádzajúca choroba a následky po nej - operácia sa nevykonáva.

Potom sa u takéhoto pacienta, ak sa v anamnéze vyskytne prechodný ischemický záchvat alebo mozgová príhoda, aby sa zabránilo tromboembolickým komplikáciám, sa všeobecná liečba predpisuje nasledujúcimi liekmi:

 1. Anticoagulants. Warfarín (Coumadin) je najobľúbenejším antikoagulantom. Pri použití takýchto liekov je však často potrebné vykonať krvné testy na monitorovanie stavu hemostázového systému, aby sa pacient chránil pred krvnými zrazeninami.
 2. Protidoštičkové alebo protidoštičkové liečivá. Najbežnejšími zástupcami tejto skupiny liekov je aspirín, ktorý sa používa v 3 - 5 mg / kg denne. Aspirín po požití pôsobí na krvné doštičky, ktoré potom zostávajú po určitú dobu nefunkčné, je ľahšie povedať o procese lepenia počas tvorby krvných zrazenín. Ak sa aspirín používa každý deň v malých dávkach, poskytuje spoľahlivú prevenciu žilovej nedostatočnosti, ako aj venóznej trombózy a ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Ale so silným patologickým výtokom krvi, z átria na pravej strane na ľavú stranu, sa vykonáva nízko traumatická rontgenová endovaskulárna oklúzia neuzatvoreného okna. Celý postup je riadený špeciálnymi röntgenovými a echokardiologickými zariadeniami s použitím okludera, ktorý počas nasadenia zatvára všetky otvory.

Operácia a použitie vyššie uvedených liekov sa používajú na liečbu otvoreného oválneho okna, tak dospelých, ako aj detí.

Pomoc ľudových prostriedkov doma s týmto ochorením

Bohužiaľ, ľudové prostriedky pre túto patológiu ešte neboli identifikované.

Ak osoba nemá žiadne zjavné nezrovnalosti v práci kardiovaskulárneho systému, potom lekári mu radu, ako viesť spôsob života, a môže tiež predpísať niektoré vitamíny a správnej výživy, ktoré pomáhajú podporovať prácu srdca. Rovnako ako osoba s otvoreným oválnym oknom sa odporúča obmedziť fyzickú aktivitu. Ale drogy v neprítomnosti príznakov nie sú predpísané pacientovi, môžu predpisovať iba také postupy na posilnenie tela, napríklad kalenie, cvičenie, kúpeľná liečba.

Ale pre malé sťažnosti pacienta o srdci s otvoreným oválnym oknom, lekár niekedy predpisuje špeciálne obohatené lieky, ktoré posilňujú kardiovaskulárny systém, ako Panangin, Magne B6, Elkar, Ubihion a ďalšie. A keď dochádza k silnému porušeniu práce kardiovaskulárneho systému, používa sa všeobecná terapia s vyššie uvedenými prípravkami alebo sa vykonáva operácia.

Pravidlá napájania s otvoreným oválnym oknom

Okrem lekárskeho ošetrenia otvoreného oválneho okna je potrebné dodržiavať správnu výživu, ktorá má niektoré špeciálne vlastnosti. Všetci ľudia s takýmto ťažkým ochorením musia dodržiavať prísnu diétu.

Konkrétne, nejedzte vyprážané, údené a solené. Zahŕňajú viac v strave čerstvej zeleniny a ovocia, ako aj jesť strukoviny, obilniny, cestoviny, zelené, nízkotučné mliečne výrobky, ryby, chudé mäso, ako aj potraviny bohaté na draslík, ako sú hrozno, kivi, citrusy, pečené zemiaky. a mnoho ďalších. Ak chcete vylúčiť z diéty silný čaj a kávu, je lepšie nahradiť ich čerstvo vylisovanými šťavami a sušenými ovocnými kompótmi. Jedlo sa má užívať v malých množstvách a často.

Nižšie je vzorové menu s 5 jedlami denne:

 1. Raňajky - tekvica, celozrnný chlieb, pohár kefíru, 1 jablko, 1 pomaranč.
 2. Druhá raňajky - 1 banán, 1 jablko.
 3. Obed - hrachová polievka, kúsok varených chudých rýb, kúsok chleba z múky druhej triedy, kompot zo sušeného ovocia.
 4. Bezpečné, - nízkotučné tvaroh, kefír.
 5. Večera - varené zemiaky s varenými kuracími prsiami, chlieb druhej triedy, kompot zo sušeného ovocia, 1 pomaranč.

V žiadnom prípade by ste nemali brať alkoholické nápoje a dym. Doba spánku by mala byť 8 až 12 hodín. Robte ľahké cvičenie. Je tiež veľmi užitočné jesť viac orechov s takýmto problémom, pretože prispievajú k normálnemu fungovaniu srdca.

Možné komplikácie a predpovede nekrytého oválneho okna

V mnohých prípadoch sa takáto patológia komplikácií takmer nikdy nestane.

Z takej nezvyčajnej štruktúry srdca sa niekedy vyskytujú nasledujúce problémy:

 • infarkt myokardu;
 • mŕtvice;
 • infarkt obličiek;
 • prechodná zmena mozgového obehu.

Všetky tieto problémy sú spôsobené paradoxnou embóliou. Aj keď je to zriedka prípad, pacient je vždy povinný oznámiť svojmu lekárovi, že má otvorené oválne okno.

Takmer vždy, prognózy pre ľudí s touto chorobou nie sú veľmi desivé, a ako už bolo uvedené, skončia úplne bez komplikácií.

Ľudia s týmto problémom by mali neustále dodržiavať tieto pokyny:

 • každoročne vyšetrovať kardiológ;
 • prejsť kontrolou Echo-KG;
 • nezaoberajú sa ťažkým športom;
 • odstrániť prácu spojenú s veľkými dýchacími, srdcovými záťažami, napríklad potápačmi, hasičmi, astronautmi, pilotmi atď.

Do chirurgického zákroku prichádzajú len v najnaliehavejších situáciách, počas výrazných zmien v účinnosti kardiovaskulárneho systému a dýchacích orgánov.

A na záver možno dodať, že neuzavreté oválne okno je patológia, ktorá nespôsobuje žiadne osobitné poškodenie ľudského zdravia a života, pokiaľ neexistuje riziko defektu alebo akéhokoľvek srdcového ochorenia. Záleží na mnohých faktoroch.

Indikácie pre abdominálny ultrazvuk

V súčasnosti je ultrazvuk alebo ultrazvuk jednou z najpopulárnejších diagnostických metód. Je to neinvazívne - to znamená, že pre ultrazvuk nevyžaduje porušenie kože - a teda absolútne bezbolestné. Nepohodlie môže byť spôsobené len tým, že špeciálny gél, ktorý pred štúdiou premaže pokožku brucha, je zvyčajne studený.

Ultrazvuk je predpísaný pomerne často: pre akékoľvek nepohodlie v dutine brušnej, pretože je často na základe tejto štúdie, že predbežná diagnóza je vykonaná.

Indikácie môžu byť:

 1. Bolesti brucha, obzvlášť akútne.
 2. Nevoľnosť.
 3. Zvýšenie tvorby plynu.
 4. Krkat.
 5. Zmeny tvaru alebo veľkosti brušných orgánov, vizuálne alebo hmatateľné.
 6. Podozrivé abnormálne formácie v brušnej dutine alebo orgánoch: benígne alebo malígne nádory, kamene v žlčníku.

Príčiny zvýšeného nadúvania, nevoľnosti a bolesti sa zvyčajne zistia počas ultrazvuku. Okrem toho, takéto štúdie "úlovky" aj najmenšie kamene - často sa stávajú príčinou silnej bolesti. A je to oveľa rýchlejšie ako krvný test, takže môžete ľahko urobiť diagnózu pred príchodom výsledkov moču a krvných testov.

Okrem toho sa pri podozrení na diabetes mellitus vykonáva ultrazvukové vyšetrenie brucha.

Ako sa vykonáva ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetrenie sa vykonáva na štúdium nasledujúcich orgánov brušnej dutiny:

 • pečene;
 • sleziny;
 • žlčníka;
 • pankreasu;
 • lymfatické uzliny;
 • cievy.

Chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že močový mechúr patrí do panvových orgánov, teda nie je zahrnutý zoznam orgánov, pre ktoré sa vykonáva ultrazvuková diagnostika brušnej dutiny. Ďalším dôležitým detailom je, že orgány tráviaceho systému, nachádzajúce sa v brušnej dutine: žalúdok, črevo okrem kaudálnej časti - nie sú vystavené ultrazvuku v dôsledku veľkej akumulácie plynov. Preto pre svoj výskum preferujú iné diagnostické metódy.

Zvyčajne sa ultrazvuk vykonáva v dopoludňajších hodinách - je to oveľa jednoduchšie, pretože je potrebné, aby pacient dodržiaval diétu. Koniec koncov, ak bude štúdia naplánovaná na popoludnie, pacient nebude mať dlhú dobu. Lekár vykonáva úzku špecializáciu, ktorej úlohou je správne diagnostikovať a dešifrovať indikátory prístroja. Bežný terapeut alebo iný zdravotnícky pracovník, bez prípravy ultrazvukového špecialistu, nemá právo tak urobiť.

Na vykonanie tejto štúdie lekári používajú špeciálne zariadenia - tzv. Echo-tomoskopy. Gél sa aplikuje na kožu brušnej dutiny pacienta, vďaka čomu ultrazvukové vlny voľne prechádzajú cez kožu pacienta, v dôsledku čoho je obraz na obrazovke prístroja stabilizovaný. Potom lekár presunie vreckový senzor cez telo pacienta. Niekedy, aby bolo možné lepšie zvážiť určitý orgán, je potrebné zadržať dych alebo zmeniť polohu tela.

Ak pocítite silnú a ostrú bolesť, môžete mať nepríjemný tlak na kožu, čo je niekedy potrebné pre presnejšie výsledky.

Výživa pred ultrazvukom

Ultrazvuková diagnóza je veľmi dôležitou metódou výskumu, preto je potrebné sa na ňu dôkladne pripraviť. Samozrejme, ak je ultrazvuk uskutočňovaný naliehavo, je jednoducho nemožné vykonať prípravu, pretože diéta vyžaduje niekoľko dní, aby sa mohla pozorovať.

Tri až štyri dni pred štúdiou je potrebné vylúčiť z vašej stravy takéto potraviny:

 • strukoviny, ktoré v žiadnom prípade nemôžu spôsobiť zvýšenú tvorbu plynu;
 • výrobky z múky, vrátane chleba, akéhokoľvek pečiva;
 • tiež sa musí vzdať surovej zeleniny a ovocia;
 • mliečne výrobky a samotné mlieko sú zakázané;
 • nemali by ste jesť kyslé kapusta, surové, však aj;
 • sýtené nápoje.

Okrem toho budete musieť urobiť bez závislosti najmenej niekoľko dní. Je zakázané piť nápoje obsahujúce alkohol, fajčiť, dokonca aj žuvačku je zakázaný výrobok.

Lekári odporúčajú čistiacu diétu. Môžete jesť chudé mäso alebo ryby: varená alebo dusená, dusená alebo varená zelenina, obilná kaša. Pripravia sa vo vode a pridá sa minimálne množstvo oleja a soli.

Aj k povinným požiadavkám je potreba hojného pitia. V týchto dňoch by ste mali konzumovať aspoň jeden a pol litra tekutiny a ešte lepšie. Povolená voda a nesladený čaj, v extrémnych prípadoch s veľmi malým množstvom cukru. Káva a šťava budú musieť byť vylúčené pred ultrazvukom.

Posledné jedlo sa má objaviť najneskôr päť hodín pred diagnózou. To je dôležité: naplnený žalúdok alebo črevá zabraňujú špecialistovi podrobne skúmať orgány brušnej dutiny, navyše sú stlačené, čo môže viesť k nepresným údajom. Z rovnakého dôvodu, prejedanie je vylúčené niekoľko dní pred štúdiou, musíte jesť zlomok, v malých porciách.

Ako sa pripraviť na ultrazvuk brucha, ak sa vyskytnú problémy so zvýšenou produkciou plynu

To sa často stáva - mnoho ľudí má zvýšenú tvorbu plynu alebo zápchu. V tomto prípade by ste mali používať rady lekárov a piť malý liek. A po ultrazvuku, môžete pokračovať v priebehu týchto tabliet, aby črevá späť do normálu.

Takže, ak vaše črevá puchit, budete potrebovať: Enterosgel a / alebo Smekta. Tieto lieky pomáhajú normalizovať množstvo plynu vytváraného v čreve. Okrem toho sa často predpisuje aktívne uhlie, ale jeho popularita sa postupne znižuje, pretože moderné prípravky sa ukážu efektívnejšie ako tradičné prostriedky.

V opačnom prípade - so zápchou - môžete byť pridelený Festal, alebo Mezim Forte. Pomáhajú zlepšovať črevnú sekrečnú funkciu. Mali by ste sa tiež postarať o očistenie čriev. V predvečer štúdie si vezmite preháňadlo.

Ak to nepomôže, dať rektálnu sviečku - sú široko predávané v lekárňach, napríklad Bisocadil alebo Dulcolax. Môžete tiež urobiť očistnú klystír, ale to by nemalo byť zneužité, pretože môže poškodiť črevnú sliznicu. Jeden klystír je dosť, a len ak to vôbec nepomohlo, môžete dať druhý.

Aj ľudia, ktorí majú problémy s gastrointestinálnym traktom, by mali byť čo najpresnejší so stravou. Tí, ktorí majú nadúvanie, by mali byť vylúčení zo stravy zeleniny, dokonca varenej, nahrádzajúcej ich obilninami: napríklad jačmeň alebo pšenica. Ľudia so zápchou, naopak, je lepšie zvýšiť počet varených alebo dusených zeleniny: oslabujú črevá. Kaša by sa však mala používať opatrne, ako aj mäso. Napriek tomu, že sa jedná o najľahšiu diétu, obilniny a bielkovinové potraviny môžu byť príčinou zápchy.

Medzi Ďalšie Články O Embólie