logo

Štruktúra ľudského srdca a jeho funkcie

Srdce má komplexnú štruktúru a vykonáva menej komplexnú a dôležitú prácu. Rytmicky uzatvára, zabezpečuje prietok krvi cez cievy.

Srdce sa nachádza za hrudnou kosťou, v strednej časti hrudnej dutiny a je takmer úplne obklopené pľúcami. Môže sa mierne posunúť nabok, pretože voľne visí na cievach. Srdce je asymetrické. Jeho dlhá os je naklonená a zviera s osou tela uhol 40 °. Je nasmerovaná zhora doprava smerom dopredu doľava a srdce je otočené tak, že jej pravá časť je vychýlená smerom dopredu a doľava. Dve tretiny srdca sú vľavo od stredovej čiary a jedna tretina (vena cava a pravá predsieň) vpravo. Jeho základňa je otočená k chrbtici a špička smeruje k ľavým rebrám, presnejšie k piatemu medzirebrovému priestoru.

Srdcová anatómia

Srdcový sval je orgán, ktorý je nepravidelne tvarovaná dutina vo forme mierne splošteného kužeľa. Trvá krv zo žilného systému a tlačí ju do tepien. Srdce sa skladá zo štyroch komôr: dve predsiene (vpravo a vľavo) a dve komory (vpravo a vľavo), ktoré sú oddelené priečkami. Steny komôr sú hrubšie, steny predsiení sú relatívne tenké.

V ľavej predsieni sa nachádzajú pľúcne žily, vpravo - duté. Z ľavej komory vystupuje vzostupná aorta z pravej strany - pľúcna artéria.

Ľavá komora spolu s ľavou predsieňou tvoria ľavú časť, v ktorej sa nachádza arteriálna krv, preto sa nazýva arteriálne srdce. Pravá komora s pravou predsieňou je pravá časť (venózne srdce). Pravá a ľavá časť sú oddelené pevnou priečkou.

Predsiene sú spojené s komorami otvormi ventilov. V ľavej časti je chlopňa bicuspidálna, nazývaná mitrálna, v pravom trikuspidálnom alebo trikuspidálnom. Ventily sa vždy otvárajú smerom k komorám, takže krv môže prúdiť len jedným smerom a nemôže sa vrátiť do predsiení. To je zabezpečené tým, že šľachtové vlákna sú pripojené na jednom konci k papilámym svalom umiestneným na stenách komôr a na druhom konci sú klapky ventilov. Papilárne svaly sa sťahujú spolu so stenami komôr, pretože sú výrastkami na ich stenách, a to má tendenciu napínať vlákna šľachy a brániť spätnému toku. Vďaka šľachovitým filamentom sa ventily neotvárajú smerom k predsieni a zároveň znižujú komory.

V miestach, kde pľúcna tepna vychádza z pravej komory a aorty zľava, sa nachádzajú trikuspidálne semilunárne chlopne podobné vreckám. Ventily umožňujú prietok krvi z komôr do pľúcnej artérie a aorty, potom sa naplnia krvou a uzavrú, čím sa zabráni návratu krvi.

Zmenšenie stien srdcových komôr sa nazýva systola a ich relaxácia sa nazýva diastola.

Vonkajšia štruktúra srdca

Anatomická štruktúra a funkcia srdca je dosť zložitá. Skladá sa z kamier, z ktorých každá má svoje vlastné charakteristiky. Vonkajšia štruktúra srdca je nasledovná:

 • vrchol (hore);
 • základ (báza);
 • povrch predný alebo sterilný;
 • spodný povrch alebo diafragmatický;
 • pravý okraj;
 • ľavý okraj.

Vrcholom je zúžená, zaoblená časť srdca, úplne tvorená ľavou komorou. Smeruje dopredu a doľava, leží na piatom medzirebrovom priestore vľavo od stredovej čiary o 9 cm.

Základom srdca je horná rozšírená časť srdca. Je otočený hore, vpravo, dozadu a má tvar štvoruholníka. Je tvorená predsieňami a aortou s pľúcnym trupom. V pravom hornom rohu štvoruholníka je vstup do žily horná dutina, v dolnom rohu dolná vena cava, vpravo sú dve pravé pľúcne žily a na ľavej strane základne sú dve ľavé pľúcne žily.

Medzi komorami a predsieňami je koronárna drážka. Nad ním sú predsiene pod komorami. Vpredu v oblasti koronárneho sulku, aorty a pľúcneho trupu vystupujú z komôr. Aj v nej je koronárny sínus, kde žilová krv tečie zo žíl srdca.

Povrch rebier srdca je konvexnejší. Nachádza sa za hrudnou kosťou a chrupavkami rebier III-VI a smeruje dopredu, nahor, doľava. Pozdĺžne prechádza priečnym koronárnym sulkom, ktorý oddeľuje komory od predsiení a tým rozdeľuje srdce na hornú časť, ktorú tvoria predsiene a dolná časť, pozostávajúca z komôr. Druhý sulcus sterno-costálneho povrchu, predný pozdĺžny, sa tiahne pozdĺž hranice medzi pravou a ľavou komorou, zatiaľ čo pravý tvorí väčšiu časť predného povrchu a ľavý menej.

Membránová plocha je plochejšia a leží v blízkosti stredu šľachy membrány. Pozdĺž tejto plochy prechádza pozdĺžna zadná drážka, ktorá oddeľuje povrch ľavej komory od povrchu pravej strany. V tomto prípade ľavá časť tvorí veľkú časť povrchu a pravá - menšia.

Predné a zadné pozdĺžne drážky sa spájajú s dolnými koncami a tvoria srdcový zárez vpravo od vrcholu srdca.

Tam sú tiež bočné povrchy, ktoré sú vpravo a vľavo a čelia pľúca, v súvislosti s ktorými sa nazývajú pľúcne.

Pravé a ľavé okraje srdca nie sú rovnaké. Pravý okraj je viac špicatý, ľavý je tupejší a zaoblený kvôli silnejšej stene ľavej komory.

Hranice medzi štyrmi komorami srdca nie sú vždy odlišné. Orientačné body sú drážky, v ktorých sú krvné cievy pokryté tukovým tkanivom a vonkajšou vrstvou srdca - epikardom. Smer týchto brázd závisí od toho, ako sa nachádza srdce (šikmo, zvisle, priečne), ktoré je určené typom tela a výškou membrány. V mesomorphs (normostenic), ktorých proporcie sú blízko k priemeru, je umiestnený šikmo, v dolichomorphs (asteniki), ktoré majú tenké vybudovať, vertikálne, v brachimorphs (hypersthenics) so širokými krátkymi formami - priečne.

Srdce akoby viselo zo základne na veľkých plavidlách, zatiaľ čo základňa zostáva nepohyblivá a vrch je vo voľnom stave a môže sa pohybovať.

Štruktúra tkaniva srdca

Stena srdca pozostáva z troch vrstiev:

 1. Endokard je vnútorná vrstva epiteliálneho tkaniva, ktorá lemuje dutiny srdcových komôr zvnútra a presne opakuje ich reliéf.
 2. Myokard je hrubá vrstva tvorená svalovým tkanivom (pruhovaná). Srdcové myocyty, z ktorých sa skladá, sú spojené rôznymi mostíkmi, ktoré ich spájajú so svalovými komplexmi. Táto svalová vrstva poskytuje rytmickú kontrakciu srdcových komôr. Najmenšia hrúbka myokardu v predsieni, najväčšia - v ľavej komore (asi 3-krát hrubšia ako pravá), pretože potrebuje viac sily na to, aby vytlačila krv do systémového obehu, v ktorom je odpor pri prúdení niekoľkokrát väčší ako v malom. Predsieňový myokard sa skladá z dvoch vrstiev, komorového myokardu - troch. Predsieňový myokard a komorový myokard sú oddelené vláknitými prstencami. Vodivý systém poskytujúci rytmickú kontrakciu myokardu, jednu pre komory a predsiene.
 3. Epikard je vonkajšia vrstva, ktorou je viscerálny lalok srdcového vaku (perikard), čo je serózna membrána. Pokrýva nielen srdce, ale aj počiatočné časti pľúcneho trupu a aorty, ako aj koncové časti pľúcnej a dutej žily.

Predsieňová a komorová anatómia

Srdcová dutina je rozdelená prepážkou na dve časti - pravú a ľavú, ktoré nie sú navzájom prepojené. Každá z týchto častí pozostáva z dvoch komôr - komory a átria. Delenie medzi predsieňami sa nazýva interatriálne, medzi komorami - interventrikulárne. Srdce sa teda skladá zo štyroch komôr - dvoch predsiení a dvoch komôr.

Pravé átrium

Vo forme vyzerá ako nepravidelná kocka, vpredu je ďalšia dutina, nazývaná pravé ucho. Atrium má objem od 100 do 180 m3. Má päť stien s hrúbkou 2 až 3 mm: predný, zadný, horný, bočný, stredný.

Vrchná vena cava (horná zadná) a dolná vena cava (pod) tečie do pravej predsiene. V pravej dolnej časti je koronárny sínus, kde prúdi krv všetkých srdcových žíl. Medzi otvormi horných a dolných dutých žíl je medzistupňový tuberkul. V mieste, kde spodná vena cava padá do pravej predsiene, je záhyb vnútornej vrstvy srdca - klapka tejto žily. Sinus vena cava sa nazýva zadná dilatovaná časť pravej predsiene, kde obe tieto žily prúdia.

Komora pravého átria má hladký vnútorný povrch a iba v pravom uchu s prednou stenou priľahlou k nemu je nerovnomerná.

V pravej predsieni sa otvára mnoho bodových otvorov malých žíl srdca.

Pravá komora

Skladá sa z dutiny a arteriálneho kužeľa, ktorým je lievik smerujúci nahor. Pravá komora má tvar trojuholníkovej pyramídy, ktorej základňa je otočená smerom nahor a hore - smerom dole. Pravá komora má tri steny: predné, zadné, mediálne.

Predné - konvexné, zadné - viac ploché. Mediál je medzikomorová priehradka pozostávajúca z dvoch častí. Väčšina z nich - svalnatá - je na dne, menšia - membránová - na vrchole. Pyramída je otočená k základni átria a sú v nej dva otvory: zadný a predný. Prvá je medzi dutinou pravej predsiene a komorou. Druhý pôjde do pľúcneho kmeňa.

Ľavé átrium

Má vzhľad nepravidelnej kocky, nachádza sa za ňou a susedí s ňou a zostupnou časťou aorty. Jeho objem je 100-130 m3. cm, hrúbka steny - od 2 do 3 mm. Ako pravé atrium, má päť stien: predné, zadné, nadradené, doslovné, mediálne. Ľavá predsieň pokračuje v prednej časti do ďalšej dutiny, nazývanej ľavé ucho, ktoré smeruje do pľúcneho kmeňa. Štyri pľúcne žily (za a nad) prúdia do átria, bez otvorov v ventiloch. Mediálna stena je interatriálna prepážka. Vnútorný povrch átria je hladký, hrebeňové svaly sú len v ľavom uchu, ktoré je dlhšie a užšie ako pravé, a je zreteľne oddelené od komory zachytením. Ľavá komôrka je hlásená cez atrioventrikulárny otvor.

Ľavá komora

V tvare sa podobá kužeľu, ktorého základňa je otočená smerom nahor. Steny tejto srdcovej komory (predné, zadné, mediálne) majú najväčšiu hrúbku - od 10 do 15 mm. Medzi prednou a zadnou časťou nie je žiadna jasná hranica. Na základni kužeľa - otvor aorty a ľavý atrioventrikulárny.

Okrúhly otvor aorty je vpredu. Jeho ventil sa skladá z troch klapiek.

Veľkosť srdca

Veľkosť a váha srdca sa líši u rôznych ľudí. Priemerné hodnoty sú nasledovné:

 • dĺžka je od 12 do 13 cm;
 • maximálna šírka - od 9 do 10,5 cm;
 • anteroposteriorná veľkosť - od 6 do 7 cm;
 • hmotnosť u mužov je asi 300 g;
 • hmotnosť u žien je asi 220 g.

Funkcie kardiovaskulárneho systému a srdca

Srdce a cievy tvoria kardiovaskulárny systém, ktorého hlavnou funkciou je transport. Spočíva v zásobovaní tkanív a orgánov výživy a kyslíka a spätného transportu metabolických produktov.

Práca srdcového svalu môže byť opísaná nasledovne: jeho pravá strana (žilné srdce) dostáva zo žíl odpadovú krv nasýtenú oxidom uhličitým a dodáva ju do pľúc na okysličovanie. Pľúca obohatená o2 krv je poslaná na ľavú stranu srdca (arteriálne) a potom násilne vytlačená do krvného obehu.

Srdce produkuje dva kruhy krvného obehu - veľké a malé.

Veľké zásobuje krv všetkými orgánmi a tkanivami vrátane pľúc. Začína v ľavej komore, končí v pravej predsieni.

Pľúcny obeh produkuje výmenu plynov v alveolách pľúc. Začína v pravej komore, končí v ľavej predsieni.

Prietok krvi je regulovaný ventilmi: neumožňujú prúdenie v opačnom smere.

Srdce má také vlastnosti ako excitabilita, vodivá schopnosť, kontraktilita a automatickosť (excitácia bez vonkajších podnetov pod vplyvom vnútorných impulzov).

Vďaka systému vedenia dochádza ku konzistentnej kontrakcii komôr a predsiení a synchrónnemu inkorporácii buniek myokardu do kontrakčného procesu.

Rytmické sťahy srdca poskytujú dávkový prietok krvi do obehového systému, ale jeho pohyb v cievach nastáva bez prerušenia, čo je spôsobené elasticitou stien a odolnosťou proti prietoku krvi v malých cievach.

Obehový systém má komplexnú štruktúru a pozostáva zo siete nádob na rôzne účely: doprava, skrat, výmena, distribúcia, kapacitné. Existujú žily, tepny, žilky, arterioly, kapiláry. Spolu s lymfatickým zachovávajú stálosť vnútorného prostredia v tele (tlak, telesná teplota, atď.).

Cez tepny sa krv pohybuje zo srdca do tkanív. Ako sa vzdiali od centra, stávajú sa tenšie, vytvárajú arterioly a kapiláry. Arteriálne lôžko obehového systému transportuje potrebné látky do orgánov a udržuje konštantný tlak v cievach.

Žilové lôžko je rozsiahlejšie ako tepna. Cez žily sa krv pohybuje z tkanív do srdca. Žily sú tvorené z venóznych kapilár, ktoré sa spoja, najprv sa stanú žilkami, potom žilami. V srdci tvoria veľké kmene. Pod kožou sú povrchové žily a hlboko umiestnené v tkanivách v blízkosti tepien. Hlavnou funkciou venóznej časti obehového systému je odtok krvi nasýtenej metabolickými produktmi a oxidom uhličitým.

Na posúdenie funkčnosti kardiovaskulárneho systému a prípustnosti zaťaženia sa vykonávajú špeciálne testy, ktoré umožňujú vyhodnotiť výkonnosť tela a jeho kompenzačné schopnosti. Funkčné testy kardiovaskulárneho systému sú súčasťou lekársko-fyzického vyšetrenia na určenie stupňa telesnej zdatnosti a celkovej telesnej zdatnosti. Hodnotenie je dané takými indikátormi práce srdca a krvných ciev, ako je krvný tlak, pulzný tlak, rýchlosť prúdenia krvi, minútové a cievne objemy krvi. Medzi takéto testy patria vzorky Letunova, krokové testy, Martinove a Kotova-Deminove testy.

Zaujímavé fakty

Srdce začína klesať od štvrtého týždňa po počatí a nekončí až do konca života. Robí gigantickú prácu: pumpuje asi tri milióny litrov krvi za rok a vykonáva asi 35 miliónov tepov. V pokoji, srdce používa len 15% svojho zdroja, so záťažou až 35%. Na predpokladanú dĺžku života sa v ňom čerpá približne 6 miliónov litrov krvi. Ďalší zaujímavý fakt: srdce dodáva krvi až 75 biliónov buniek ľudského tela, okrem rohovky očí.

Štruktúra ľudského srdca a vlastnosti jeho práce

Ľudské srdce má štyri komory: dve komory a dve predsiene. Arteriálna krv prúdi na ľavej, venóznej krvi vpravo. Hlavná funkcia - transport, srdcový sval funguje ako pumpa, pumpuje krv do periférnych tkanív, zásobuje ich kyslíkom a živinami. Keď je diagnostikovaná zástava srdca, diagnostikuje sa klinická smrť. Ak tento stav trvá viac ako 5 minút, mozog sa vypne a osoba zomrie. To je celá dôležitosť riadneho fungovania srdca, bez toho by telo nebolo životaschopné.

Srdce je telo zložené prevažne zo svalového tkaniva, zabezpečuje zásobovanie všetkých orgánov a tkanív krvou a má nasledujúcu anatómiu. Priemerná hmotnosť v ľavej polovici hrudníka na úrovni druhého až piateho rebra je 350 gramov. Základ srdca tvoria atria, pľúcny trup a aorty, otočené v smere chrbtice a cievy, ktoré tvoria základ, fixujú srdce v hrudnej dutine. Špička je tvorená ľavou komorou a má zaoblený tvar, oblasť smerom nadol a doľava v smere rebier.

Okrem toho sú v srdci štyri povrchy:

 • Predný alebo sternálny kostým.
 • Spodná alebo diafragmatická.
 • A dva pľúcne: vpravo a vľavo.

Štruktúra ľudského srdca je dosť ťažká, ale môže byť schematicky opísaná nasledovne. Funkčne je rozdelený na dve časti: pravú a ľavú alebo žilovú a tepnovú. Štvorkomorová štruktúra umožňuje rozdelenie zásobovania krvi na malý a veľký kruh. Predsiene od komôr sú oddelené ventilmi, ktoré sa otvárajú iba v smere prúdenia krvi. Pravá a ľavá komora oddeľuje medzikomorové prepážky a medzi predsieňami je medzikrúžok.

Stena srdca má tri vrstvy:

 • Epikard, vonkajšia škrupina, sa tesne spojí s myokardom a je pokrytý na vrchole srdcovým perikardiálnym vakom, ktorý oddeľuje srdce od ostatných orgánov a tým, že drží malé množstvo tekutiny medzi listami, znižuje trenie pri redukcii.
 • Myokard - pozostáva zo svalového tkaniva, ktoré je unikátne vo svojej štruktúre, poskytuje kontrakciu a vykonáva excitáciu a vedenie impulzu. Okrem toho, niektoré bunky majú automatizmus, t.j. sú schopné nezávisle generovať impulzy, ktoré sú prenášané vodivými cestami v celom myokarde. Dochádza k kontrakcii svalov - systole.
 • Endokard pokrýva vnútorný povrch predsiení a komôr a tvorí srdcové chlopne, čo sú záhyby endokardu pozostávajúce z spojivového tkaniva s vysokým obsahom elastických a kolagénových vlákien.

Štruktúra a princíp srdca

Srdcom je svalový orgán u ľudí a zvierat, ktorý pumpuje krv cez cievy.

Srdcové funkcie - prečo potrebujeme srdce?

Naša krv poskytuje celému telu kyslík a živiny. Okrem toho má aj čistiacu funkciu, ktorá pomáha odstraňovať metabolický odpad.

Funkciou srdca je pumpovať krv krvnými cievami.

Koľko krvi má srdce srdca?

Ľudské srdce pumpuje asi 7 000 až 10 000 litrov krvi za jeden deň. To je asi 3 milióny litrov za rok. Ukazuje to až 200 miliónov litrov za život!

Množstvo čerpanej krvi za minútu závisí od aktuálnej fyzickej a emocionálnej záťaže - čím väčšia záťaž, tým viac krvi potrebuje telo. Takže srdce môže prejsť sám od 5 do 30 litrov za minútu.

Obehový systém sa skladá z asi 65 tisíc plavidiel, ktorých celková dĺžka je asi 100 tisíc kilometrov! Áno, nie sme zapečatení.

Obehový systém

Obehový systém (animácia)

Ľudský kardiovaskulárny systém sa skladá z dvoch kruhov krvného obehu. S každým srdcom sa krv pohybuje v oboch kruhoch naraz.

Obehový systém

 1. Deoxygenovaná krv z hornej a dolnej dutej žily vstupuje do pravej predsiene a potom do pravej komory.
 2. Z pravej komory sa krv vtlačí do pľúcneho trupu. Pľúcne tepny odoberajú krv priamo do pľúc (pred pľúcnymi kapilárami), kde prijíma kyslík a uvoľňuje oxid uhličitý.
 3. Po prijatí dostatočného množstva kyslíka sa krv vracia do ľavej predsiene srdca cez pľúcne žily.

Veľký kruh krvného obehu

 1. Z ľavej predsiene sa krv pohybuje do ľavej komory, odkiaľ sa ďalej čerpá cez aortu do systémového obehu.
 2. Potom, čo prešiel zložitou cestou, krv cez duté žily opäť prichádza do pravej predsiene srdca.

Za normálnych okolností je množstvo krvi vyhodené z srdcových komôr s každou kontrakciou rovnaké. Rovnaký objem krvi teda prúdi súčasne do veľkých a malých kruhov.

Aký je rozdiel medzi žilami a tepnami?

 • Žily sú určené na transport krvi do srdca a úlohou tepien je dodávať krv v opačnom smere.
 • V žilách je krvný tlak nižší ako v artériách. V súlade s tým sa tepny stien vyznačujú väčšou elasticitou a hustotou.
 • Tepny nasýtia "čerstvé" tkanivo a žily si "odpad" krvi.
 • V prípade vaskulárneho poškodenia je možné odlíšiť arteriálne alebo venózne krvácanie podľa intenzity a farby krvi. Arteriálna - silná, pulzujúca, bije „fontána“, farba krvi je jasná. Venózne krvácanie s konštantnou intenzitou (nepretržitý prietok), farba krvi je tmavá.

Anatomická štruktúra srdca

Hmotnosť srdca osoby je len asi 300 gramov (v priemere 250 g pre ženy a 330 g pre mužov). Napriek relatívne nízkej hmotnosti je to nepochybne hlavný sval v ľudskom tele a základ jeho životne dôležitej činnosti. Veľkosť srdca je skutočne približne rovnaká ako päsť osoby. Športovci môžu mať srdce, ktoré je jeden a pol krát väčšie ako obyčajný človek.

Srdce sa nachádza v strede hrudníka na úrovni 5-8 stavcov.

Spodná časť srdca sa zvyčajne nachádza väčšinou v ľavej polovici hrudníka. Existuje variant vrodenej patológie, v ktorej sú zrkadlené všetky orgány. Nazýva sa transpozícia vnútorných orgánov. Pľúca, vedľa ktorej sa nachádza srdce (spravidla vľavo), majú menšiu veľkosť v porovnaní s druhou polovicou.

Zadný povrch srdca sa nachádza v blízkosti chrbtice a predná časť je bezpečne chránená hrudnou kosťou a rebrami.

Ľudské srdce pozostáva zo štyroch nezávislých dutín (komôr) rozdelených deliacimi priečkami:

 • dve horné - ľavé a pravé predsieň;
 • a dve dolné a pravé komory.

Pravá strana srdca zahŕňa pravú predsieň a komoru. Ľavú polovicu srdca predstavuje ľavá komora a atrium.

Dolné a horné duté žily vstupujú do pravej predsiene a pľúcne žily vstupujú do ľavej predsiene. Pľúcne tepny (nazývané aj pľúcny trup) vystupujú z pravej komory. Z ľavej komory stúpa vzostupná aorta.

Štruktúra steny srdca

Štruktúra steny srdca

Srdce má ochranu pred pretiahnutím a inými orgánmi, ktoré sa nazývajú perikardové alebo perikardiálne vrecko (druh obálky, kde je orgán uzavretý). Má dve vrstvy: vonkajšie husté pevné spojivové tkanivo, nazývané vláknitá membrána perikardu a vnútorné (perikardiálne serózne).

Potom nasleduje hrubá svalová vrstva - myokard a endokard (tenká vnútorná membrána spojivového tkaniva srdca).

Srdce sa teda skladá z troch vrstiev: epikardu, myokardu, endokardu. Je to kontrakcia myokardu, ktorá pumpuje krv cez cievy tela.

Steny ľavej komory sú asi trikrát väčšie ako steny pravej komory! Táto skutočnosť je vysvetlená skutočnosťou, že funkcia ľavej komory spočíva v tlači krvi do systémovej cirkulácie, kde reakcia a tlak sú oveľa vyššie ako v malých.

Srdcové chlopne

Zariadenie srdcových chlopní

Špeciálne srdcové chlopne vám umožňujú neustále udržiavať prietok krvi v pravom (jednosmernom) smere. Ventily sa otvárajú a zatvárajú jeden po druhom, buď tým, že nechávajú krv v krvi alebo blokujú jej dráhu. Je zaujímavé, že všetky štyri ventily sú umiestnené v rovnakej rovine.

Medzi pravou predsieňou a pravou komorou sa nachádza trikuspidálna chlopňa. Obsahuje tri špeciálne doskové krídla, schopné počas kontrakcie pravej komory poskytnúť ochranu pred reverzným prúdom (regurgitáciou) krvi v átriu.

Podobne, mitrálna chlopňa funguje, len je umiestnená na ľavej strane srdca a je bicuspidná vo svojej štruktúre.

Aortálna chlopňa zabraňuje úniku krvi z aorty do ľavej komory. Je zaujímavé, že keď sa ľavá komora stiahne, otvorí sa aortálna chlopňa v dôsledku krvného tlaku na ňu, takže sa presunie do aorty. Potom počas diastoly (obdobie relaxácie srdca) spätný tok krvi z artérie prispieva k uzavretiu ventilov.

Normálne má aortálna chlopňa tri lístky. Najčastejšou vrodenou anomáliou srdca je bicuspidálna aortálna chlopňa. Táto patológia sa vyskytuje u 2% ľudskej populácie.

Pľúcny (pľúcny) ventil v čase kontrakcie pravej komory umožňuje, aby krv prúdila do pľúcneho kmeňa a počas diastoly neumožňuje prietok v opačnom smere. Tiež sa skladá z troch krídel.

Srdcové cievy a koronárny obeh

Ľudské srdce potrebuje jedlo a kyslík, ako aj akýkoľvek iný orgán. Plavidlá poskytujúce (vyživujúce) srdce krvou sa nazývajú koronárne alebo koronárne. Tieto cievy sa oddeľujú od základne aorty.

Koronárne tepny zásobujú srdce krvou, koronárne žily odstraňujú deoxygenovanú krv. Tie tepny, ktoré sú na povrchu srdca, sa nazývajú epikardiálne. Subendokardiálne sa nazývajú koronárne artérie skryté hlboko v myokarde.

Väčšina odtoku krvi z myokardu sa vyskytuje cez tri srdcové žily: veľké, stredné a malé. Tvoria koronárny sínus, padajú do pravej predsiene. Predné a vedľajšie žily srdca dodávajú krv priamo do pravej predsiene.

Koronárne tepny sú rozdelené do dvoch typov - vpravo a vľavo. Tá sa skladá z predných medzikomorových a obálkových artérií. Veľké srdcové žily sa rozvetvujú do zadných, stredných a malých žíl srdca.

Dokonca aj dokonale zdraví ľudia majú svoje vlastné jedinečné črty koronárneho obehu. V skutočnosti môžu plavidlá vyzerať a byť umiestnené inak, ako je znázornené na obrázku.

Ako sa vyvíja srdce (forma)?

Na vytvorenie všetkých telesných systémov potrebuje plod svoj vlastný krvný obeh. Preto je srdce prvým funkčným orgánom, ktorý vzniká v tele ľudského embrya, vyskytuje sa približne v treťom týždni vývoja plodu.

Embryo na samom začiatku je len zhluk buniek. V priebehu tehotenstva sa však stávajú čoraz viac a teraz sú prepojené a formujú sa v programovaných formách. Najprv sa vytvoria dve trubice, ktoré sa potom zlúčia do jedného. Táto trubica je zložená a ponáhľa sa tvorí slučku - primárnu slučku srdca. Táto slučka je pred všetkými zvyšnými bunkami v raste a je rýchlo rozšírená, potom leží vpravo (možno vľavo, čo znamená, že srdce bude umiestnené ako zrkadlo) vo forme kruhu.

Takže zvyčajne 22. deň po počatí dochádza k prvej kontrakcii srdca a do 26. dňa má plod svoj vlastný krvný obeh. Ďalší vývoj zahŕňa výskyt septa, tvorbu chlopní a remodelovanie srdcových komôr. Priečky od piateho týždňa a srdcové chlopne budú tvoriť deviaty týždeň.

Zaujímavé je, že srdce plodu začína biť s frekvenciou bežného dospelého - 75-80 rezov za minútu. Potom, na začiatku siedmeho týždňa, pulz je asi 165-185 úderov za minútu, čo je maximálna hodnota, po ktorej nasleduje spomalenie. Pulz novorodenca je v rozsahu 120-170 rezov za minútu.

Fyziológia - princíp ľudského srdca

Zvážte podrobne princípy a vzorce srdca.

Srdcový cyklus

Keď je dospelý pokojný, jeho srdce sa uzatvára okolo 70-80 cyklov za minútu. Jeden pulz pulzu sa rovná jednému srdcovému cyklu. Pri takejto rýchlosti redukcie trvá jeden cyklus približne 0,8 sekundy. Z toho času je predsieňová kontrakcia 0,1 sekundy, komory - 0,3 sekundy a relaxačná doba - 0,4 sekundy.

Frekvencia cyklu je nastavená budičom srdcovej frekvencie (časť srdcového svalu, v ktorej vznikajú impulzy regulujúce srdcovú frekvenciu).

Rozlišujú sa tieto pojmy:

 • Systole (kontrakcia) - takmer vždy, táto koncepcia implikuje kontrakciu srdcových komôr, čo vedie k nárazu krvi pozdĺž arteriálneho kanála a maximalizácii tlaku v tepnách.
 • Diastola (pauza) - obdobie, kedy je srdcový sval v relaxačnom štádiu. V tomto bode sú srdcové komory naplnené krvou a tlak v artériách klesá.

Takže meranie krvného tlaku vždy zaznamenajte dva indikátory. Ako príklad si vezmite čísla 110/70, čo to znamená?

 • 110 je horné číslo (systolický tlak), to znamená, že je to krvný tlak v artériách v čase srdcového tepu.
 • 70 je nižšie číslo (diastolický tlak), to znamená, že je to krvný tlak v artériách v čase relaxácie srdca.

Jednoduchý popis srdcového cyklu:

Cyklus srdca (animácia)

V čase uvoľnenia srdca sa predsiene a komory (cez otvorené ventily) naplnia krvou.

 • Vyskytuje sa systola (kontrakcie) predsiení, ktorá vám umožňuje úplne presunúť krv z predsiene do komôr. Predsieňová kontrakcia začína v mieste prítoku žíl do nej, čo zaručuje primárnu kompresiu úst a neschopnosť krvi prúdiť späť do žíl.
 • Atria sa uvoľní a ventily oddelia predsiene od komôr (trikuspidálna a mitrálna) blízko. Vyskytuje sa komorová systola.
 • Ventrikulárna systola tlačí krv do aorty cez ľavú komoru a do pľúcnej tepny cez pravú komoru.
 • Ďalej prichádza pauza (diastole). Cyklus sa opakuje.
 • Podmienečne, pre jeden pulzný rytmus, existujú dva srdcové impulzy (dva systoly) - najprv sa zníži atria a potom komory. Okrem komorovej systoly je prítomná predsieňová systola. Kontrakcia predsiení neprináša hodnotu v meranej práci srdca, pretože v tomto prípade je dostatočný relaxačný čas (diastol) na naplnenie komôr krvou. Akonáhle však srdce začne častejšie biť, predsieňová systola sa stáva kľúčovou - bez nej by komory jednoducho nemali čas naplniť sa krvou.

  Tlaky krvi cez tepny sa vykonávajú iba kontrakciou komôr, tieto stlačenia-kontrakcie sa nazývajú pulzy.

  Srdcový sval

  Jedinečnosť srdcového svalu spočíva v jeho schopnosti rytmickej automatickej kontrakcie, striedajúcej sa s relaxáciou, ktorá prebieha nepretržite počas celého života. Myokard (stredná svalová vrstva srdca) predsiení a komôr je rozdelený, čo im umožňuje navzájom sa zmluvne uzatvárať.

  Kardiomyocyty - svalové bunky srdca so špeciálnou štruktúrou, umožňujúce obzvlášť koordinovaný prenos vlny excitácie. Existujú dva typy kardiomyocytov:

  • bežní pracovníci (99% z celkového počtu buniek srdcového svalu) sú navrhnuté tak, aby prijímali signál z kardiostimulátora pomocou vedenia kardiomyocytov.
  • špeciálny vodivý (1% z celkového počtu buniek srdcového svalu) kardiomyocytov tvorí vodivý systém. Vo svojej funkcii sa podobajú neurónom.

  Rovnako ako kostrové svalstvo, aj sval srdca je schopný zvýšiť objem a zvýšiť efektívnosť svojej práce. Srdcový objem vytrvalostných športovcov môže byť o 40% väčší ako u obyčajného človeka! Je to užitočná hypertrofia srdca, keď sa rozprestiera a je schopná pumpovať viac krvi v jednom mŕtvici. Existuje ďalšia hypertrofia - nazývaná "športové srdce" alebo "býčie srdce".

  Pointa je, že niektorí športovci zvyšujú hmotnosť samotného svalu, a nie jeho schopnosť natiahnuť sa a pretlačiť veľké objemy krvi. Dôvodom sú nezodpovedné kompilované vzdelávacie programy. Absolútne akékoľvek fyzické cvičenie, najmä sila, by malo byť postavené na základe kardio. V opačnom prípade nadmerná fyzická námaha na nepripravenom srdci spôsobuje myokardiálnu dystrofiu, čo vedie k skorej smrti.

  Systém srdcového vedenia

  Vodivý systém srdca je skupina špeciálnych útvarov pozostávajúcich z neštandardných svalových vlákien (vodivých kardiomyocytov), ​​ktoré slúžia ako mechanizmus na zabezpečenie harmonickej práce srdcových oddelení.

  Pulzná dráha

  Tento systém zabezpečuje automatickosť srdca - excitáciu impulzov narodených v kardiomyocytoch bez vonkajšieho stimulu. V zdravom srdci je hlavným zdrojom impulzov sínusový uzol (sínusový uzol). Vedie a prekrýva impulzy zo všetkých ostatných kardiostimulátorov. Ak sa však vyskytne akákoľvek choroba vedúca k syndrómu slabosti sínusového uzla, jeho funkcie preberú ďalšie časti srdca. Atrioventrikulárny uzol (automatické centrum druhého rádu) a zväzok jeho (tretieho rádu AC) môžu byť aktivované, keď je sínusový uzol slabý. Existujú prípady, keď sekundárne uzly zlepšujú svoj vlastný automatizmus a počas normálnej prevádzky sínusového uzla.

  Sínusový uzol sa nachádza v hornej zadnej stene pravej predsiene v bezprostrednej blízkosti ústnej dutiny. Tento uzol iniciuje impulzy s frekvenciou približne 80-100-krát za minútu.

  Atrioventrikulárny uzol (AV) sa nachádza v spodnej časti pravej predsiene atrioventrikulárnej priehradky. Tento oddiel zabraňuje šíreniu impulzov priamo do komôr, pričom obchádza AV uzol. Ak je sínusový uzol zoslabený, atrioventrikulárna funkcia prevezme jeho funkciu a začne prenášať impulzy do srdcového svalu s frekvenciou 40-60 kontrakcií za minútu.

  Potom atrioventrikulárny uzol prechádza do zväzku His (atrioventrikulárny zväzok je rozdelený na dve nohy). Pravá noha sa ponáhľa do pravej komory. Ľavá noha je rozdelená na dve polovice.

  Situácia s ľavou nohou jeho zväzku nie je úplne pochopená. Predpokladá sa, že ľavá noha prednej vetvy vlákien sa ponorí do prednej a bočnej steny ľavej komory a zadná vetva vlákien poskytuje zadnú stenu ľavej komory a spodné časti bočnej steny.

  V prípade slabosti sínusového uzla a blokády atrioventrikulárneho systému je zväzok His schopný vytvárať impulzy rýchlosťou 30-40 za minútu.

  Systém vedenia sa prehlbuje a potom sa rozvetvuje do menších vetiev, prípadne sa mení na Purkyňove vlákna, ktoré prenikajú celým myokardom a slúžia ako transmisný mechanizmus na kontrakciu svalov komôr. Purkyňove vlákna sú schopné iniciovať impulzy s frekvenciou 15-20 za minútu.

  Výnimočne dobre vyškolení športovci môžu mať normálnu srdcovú frekvenciu v pokoji až po najnižšie zaznamenané číslo - len 28 tepov za minútu! Avšak pre priemerného človeka, aj keď vedie veľmi aktívny životný štýl, tepová frekvencia pod 50 úderov za minútu môže byť znakom bradykardie. Ak máte takú nízku frekvenciu pulzov, mali by ste byť vyšetrení kardiológom.

  Srdcový rytmus

  Srdcová frekvencia novorodenca môže byť okolo 120 úderov za minútu. S rastom sa pulz obyčajného človeka stabilizuje v rozsahu od 60 do 100 úderov za minútu. Dobre vyškolení športovci (hovoríme o ľuďoch s dobre vyškolenými kardiovaskulárnymi a dýchacími systémami) majú pulz 40 až 100 úderov za minútu.

  Rytmus srdca je riadený nervovým systémom - sympatiku posilňuje kontrakcie a parasympatiku oslabuje.

  Aktivita srdca do určitej miery závisí od obsahu iónov vápnika a draslíka v krvi. K regulácii srdcového rytmu prispievajú aj iné biologicky aktívne látky. Naše srdce môže začať biť častejšie pod vplyvom endorfínov a hormónov vylučovaných pri počúvaní vašej obľúbenej hudby alebo bozku.

  Okrem toho, endokrinný systém môže mať významný vplyv na srdcový rytmus - a na frekvenciu kontrakcií a ich silu. Napríklad uvoľňovanie adrenalínu nadobličkami spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie. Opačným hormónom je acetylcholín.

  Tóny srdca

  Jedným z najjednoduchších spôsobov diagnostiky srdcových ochorení je počúvanie hrudníka stetoskopom (auskultácia).

  Pri zdravom srdci, keď sa vykonáva štandardná auskultacia, počujú sa len dva srdcové zvuky - nazývajú sa S1 a S2:

  • S1 - zvuk je počuť, keď sú atrioventrikulárne (mitrálne a trikuspidálne) ventily zatvorené počas systoly (kontrakcie) komôr.
  • S2 - zvuk pri uzavretí semilunárnych (aortálnych a pľúcnych) ventilov počas diastoly (relaxácie) komôr.

  Každý zvuk sa skladá z dvoch zložiek, ale pre ľudské ucho sa spájajú do jedného kvôli veľmi malému času medzi nimi. Ak sa za normálnych auskultačných podmienok ozývajú ďalšie tóny, môže to znamenať ochorenie kardiovaskulárneho systému.

  Niekedy môžu byť v srdci počuť ďalšie anomálne zvuky, ktoré sa nazývajú srdcové zvuky. Prítomnosť hluku spravidla indikuje akúkoľvek patológiu srdca. Napríklad hluk môže spôsobiť návrat krvi v opačnom smere (regurgitácia) v dôsledku nesprávnej prevádzky alebo poškodenia ventilu. Avšak hluk nie je vždy príznakom ochorenia. Na objasnenie dôvodov výskytu ďalších zvukov v srdci je potrebné vykonať echokardiografiu (ultrazvuk srdca).

  Choroby srdca

  Niet divu, že počet kardiovaskulárnych ochorení rastie vo svete. Srdce je komplexný orgán, ktorý skutočne spočíva (ak sa dá nazvať odpočinok) len v intervaloch medzi údermi srdca. Každý komplexný a neustále fungujúci mechanizmus sám o sebe vyžaduje najšetrnejší prístup a neustálu prevenciu.

  Len si predstavte, čo monstrózna záťaž dopadá na srdce, vzhľadom na náš životný štýl a nízku kvalitu bohatého jedla. Je zaujímavé, že úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia je v krajinách s vysokými príjmami pomerne vysoká.

  Obrovské množstvo potravín, ktoré spotrebuje obyvateľstvo bohatých krajín a nekonečné snahy o peniaze, ako aj súvisiace stresy, ničia naše srdce. Ďalším dôvodom šírenia kardiovaskulárnych ochorení je hypodynamia - katastroficky nízka fyzická aktivita, ktorá ničí celé telo. Alebo naopak, negramotná vášeň pre ťažké fyzické cvičenia, ktorá sa často vyskytuje na pozadí srdcových ochorení, ktorých prítomnosť ľudia ani počas „zdravotných“ cvičení nie sú ani podozriví a nedokážu zomrieť.

  Životný štýl a zdravie srdca

  Hlavnými faktormi, ktoré zvyšujú riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení sú:

  • Obezita.
  • Vysoký krvný tlak.
  • Zvýšený cholesterol v krvi.
  • Hypodynamia alebo nadmerné cvičenie.
  • Bohaté potraviny nízkej kvality.
  • Depresívny emocionálny stav a stres.

  Urobiť čítanie tohto skvelého článku zlom v živote - vzdať sa zlých návykov a zmeniť svoj životný štýl.

  Srdcová anatómia

  Srdce, cor, je dutý svalový orgán, ktorý odoberá krv z venóznych kmeňov a vháňa krv do arteriálneho systému. Srdcová dutina je rozdelená na 4 komory: 2 atria a 2 komory. Ľavá predsieň a ľavá komora spolu tvoria ľavé alebo arteriálne srdce podľa vlastností krvi v ňom; pravá predsieň a pravá komora tvoria pravé alebo venózne srdce. Zmenšenie stien srdcových komôr sa nazýva systola a ich relaxácia je diastola.

  Srdce má tvar trochu splošteného kužeľa. Rozlišuje vrchol, vrchol, základňu, základňu, predný horný a dolný povrch a dva okraje - pravé a ľavé, oddeľujúce tieto povrchy.

  Zaoblený vrchol srdca, apex cordis, smeruje nadol, dopredu a doľava a dosahuje sa k piatemu medzirebrovému priestoru vo vzdialenosti 8 - 9 cm vľavo od stredovej čiary; vrchol srdca je tvorený výlučne ľavou komorou. Základ, základný kordis, je otočený smerom nahor a doprava.

  Je tvorená predsieňami a pred aortou a pľúcnym trupom. V pravom hornom rohu štvoruholníka, ktorý tvoria atria, je miesto - výskyt nadradenej vény cava, v nižšej - dolnej vena cava; vľavo sú miesta vstupu dvoch pravých pľúcnych žíl na ľavom okraji základne - dve ľavé pľúcne žily. Predný, alebo sterilný, srdcový povrch, facies sternocostalis, je predný, nahor a doľava a leží za telom hrudnej kosti a chrupavkových rebier od III po VI. Koronárny sulcus, sulcus coronarius, ktorý prebieha priečne k pozdĺžnej osi srdca a oddeľuje predsiene od komôr, sa srdce delí na hornú časť tvorenú predsieňami a väčšou dolnou komorou.

  Predný pozdĺžny sulcus, prebiehajúci pozdĺž facies sternocostalis, sulcus interventricularis anterior, prebieha pozdĺž hranice medzi komorami, pričom väčšia časť predného povrchu tvorí pravú komoru a menšia ľavá strana.

  Dolná, alebo diafragmatická, povrchová, faciálna diafragmatika, susedí s membránou, do jej stredu šľachy. Na ňom prechádza zadná pozdĺžna drážka, sulcus interventricularis posterior, ktorá oddeľuje povrch ľavej komory (veľká) od povrchu pravej (menšia). Predné a zadné medzikomorové brázdy srdca so svojimi dolnými koncami sa navzájom spájajú a tvoria sa na pravom okraji srdca, hneď napravo od vrcholu srdca, srdcovej sviečkovice, incisura apicis cordis. Okraje srdca, vpravo a vľavo, rôzna konfigurácia: pravá akútnejšia; ľavý okraj je zaoblený, matnejší kvôli väčšej hrúbke steny ľavej komory.

  Predpokladá sa, že srdce má rovnakú veľkosť ako päsť zodpovedajúceho jedinca. Priemerná veľkosť: pozdĺžne 12-13 cm, najväčší priemer 9-10,5 cm, anteroposterior veľkosť 6-7 cm Hmotnosť srdca človeka je v priemere 300 g (1/215 telesnej hmotnosti), ženy - 220 g (1/250 telesnej hmotnosti).

  Srdce

  Fungovanie tela je nemožné bez hlavného orgánu - srdca. Robí dôležitú prácu - pumpuje krv do tela, poskytuje ju všetkým vnútorným orgánom, pričom jej dodáva krvný obeh živinami a kyslíkom. Mnohí sú veľmi obrazne oboznámení s prácou a štruktúrou srdca, a nie vždy s maximálnou presnosťou môže dokonca označiť jeho umiestnenie, spravidla sa to zredukuje na všeobecné vedomosti, že je to "v hrudi". Aby sme vedeli, ako telo funguje a ako funguje srdce, aké choroby je vystavené a ako s nimi zaobchádzať, je potrebné poznať jeho štruktúru, fázy a cykly prenosu krvi. Je hlúpe myslieť si, že táto informácia bude užitočná len pre zdravotníckych pracovníkov, bude pre obyvateľov užitočná a jednoduchá, v niektorých prípadoch môže pomôcť zachrániť životy.

  Umiestnenie a funkcia srdca

  Srdce je dôležitým orgánom človeka, ktorý sa nachádza v strede hrudníka medzi pľúcami, s miernym posunom doľava. Vo výnimočných prípadoch sa môže nachádzať vpravo, keď má osoba zrkadlovú štruktúru tela. Vo svojom jadre je to sval, ktorý pri kontakte udržuje normálny krvný obeh v tele. Srdce má kónický tvar, priemerná telesná hmotnosť je 250-300 gramov a jeho rozmery sú 10-15 cm na výšku a 9-10 cm na základni.

  Funkcia srdca

  Čerpanie krvi je hlavnou funkciou srdca. Tento proces by mal prebiehať nepretržite, aby sa vnútorným orgánom poskytol kyslík a živiny.
  Práca srdcového svalu je v dvoch štádiách:

  • Diastole - uvoľňujúce srdce. V tomto štádiu vstupuje krv do ľavej predsiene a tečie cez mitrálny otvor do komory.
  • Systole je kontrakcia srdca, počas ktorej krv tečie do aorty a šíri sa po celom tele, transportuje kyslík do vnútorných orgánov.

  Srdcový cyklus zahŕňa nasledujúce kroky: kontrakcie atrií, ktoré trvajú 0,1 sekundy a komory (trvanie 0,3 s) a ich relaxáciu.

  Srdce vedie dva kruhy krvného obehu:

  • Malé - začína v pravej komore a končí v ľavej predsieni. Tento obeh je zodpovedný za normálnu výmenu plynov v pľúcnych alveolách.
  • Veľký - začína kruh v ľavej komore a končí v pravej predsieni. Hlavnou úlohou je zabezpečiť tok krvi do všetkých vnútorných orgánov.

  Ako sa krvný obeh v srdci:

  • Krv z žíl s vysokým obsahom oxidu uhličitého vstupuje do dutej žily.
  • Z úst žíl prúdi do pravej predsiene a potom do pravej komory.
  • Krv vstupuje do pľúcneho trupu a dodáva sa do pľúc. Tu je obohatený kyslíkom a už sa stáva arteriálnym.
  • Cez tepny sa krv z pľúc vracia do srdca - ľavej predsiene a ľavej komory.
  • Zo srdca sa krv dostáva do aorty (veľkej krvnej cievy) a odtiaľ sa distribuuje v malých nádobách a šíri sa telom.

  Anatomická štruktúra srdca

  Srdce je svalový orgán, ktorý je obklopený vonku perikardom (perikardom). Dutina medzi týmito dvoma zložkami je naplnená tekutinou, ktorá plní dôležitú funkciu - znižuje trenie srdcového svalu a zabezpečuje jeho hydratáciu. Perikard pozostáva z troch vrstiev: epikardu, myokardu a endokardu.

  Srdce sa skladá zo štyroch častí: dve predsiene a dve komory. Ľavá komora a átrium obiehajú arteriálnu krv obohatenú kyslíkom, pravá strana srdca pomáha pumpovať venóznu krv. Vstupom do srdca sa krv zhromažďuje v predsieni a po dosiahnutí požadovaného objemu sa presmeruje na komory.

  Všetky oddelenia sú oddelené chlopňami - mitrálne na ľavej a trikuspidálne na pravej strane. Ich hlavným účelom je zabezpečiť pohyb krvi v jednom smere - od predsiene k komorám.

  V normálnom fungovaní srdca sa pravá a ľavá časť navzájom nekomunikujú. S rozvojom patológie (spravidla ide o vrodené srdcové vady) môžu v septe zostať diery. V takomto prípade môže pri kontrakcii srdcového svalu padnúť krv z jednej polovice do druhej.

  Choroby srdca

  Choroby srdca v posledných desaťročiach čoraz viac ovplyvňujú ľudí. Je spôsobená zlou kvalitou života, podvýživou, sedavým životným štýlom a veľkým množstvom škodlivých závislostí, ktoré má každá druhá osoba na Zemi. Častejšie trpia starší ľudia srdcovými chorobami. Je to spôsobené fyzickou svalovou únavou, zahusťovaním krvi, spomaľovaním všetkých procesov v tele a prítomnosťou ďalších súvisiacich ochorení. Podľa štatistík je srdcová choroba najčastejšou príčinou smrti. Všetky ochorenia sa zvyčajne delia do troch skupín, v závislosti od toho, ktorá časť orgánu je postihnutá - ciev, ventilov a tkaniva membrán.

  Zvážte najobľúbenejšie ochorenia srdca:

  • Ateroskleróza je ochorenie, pri ktorom trpia krvné cievy. S rozvojom ochorenia dochádza k ich blokovaniu, tvorbe aterosklerotických plakov, ktoré narúšajú proces prietoku krvi, a teda interferujú s normálnym fungovaním srdcového svalu.
  • Zlyhanie srdca je súbor patologických zmien, pri ktorých sa významne znižuje kontraktilná schopnosť orgánu, čo má za následok stagnáciu v malom alebo veľkom obehu.
  • Srdcové defekty sú vady srdcového svalu, jednotlivé zložky orgánu, ktoré narušujú jeho normálne fungovanie. Častejšie vrodené srdcové vady, získané, sú diagnostikované oveľa menej.
  • Angina pectoris je nebezpečná patológia, ktorá sa vyznačuje hladom kyslíka v srdci, so smrťou buniek.
  • Arytmia je porušením srdcového rytmu, ktorý sa vyznačuje zvýšenou frekvenciou (tachykardiou) alebo spomalením (bradykardiou). Táto patológia je zvyčajne sprevádzaná radom ďalších srdcových ochorení.
  • Infarkt myokardu - ochorenie, pri ktorom dochádza k nedostatku krvného zásobenia myokardu.
  • Perikarditída - zápal vonkajšej výstelky srdca - perikardu.

  Liečba ochorení srdca

  Srdcové ochorenie je kardiológ. Pred začatím liečby vykoná lekár dôkladné vyšetrenie pacienta, medzi ktoré patrí: elektrokardiogram, ultrazvuk srdca, všeobecný a biochemický krvný test, Holterovo EKG a ďalšie štúdie.

  Len po úplnej diagnostike a diagnostike je predpísaná liečba. Hlavné metódy liečby srdcových ochorení:

  • Konzervatívna liečba: udržiavanie fyzického a emocionálneho pokoja, užívanie predpísaných liekov, regulácia správnej výživy.
  • Lieková terapia sa používa na akékoľvek ochorenie. Najčastejšie predpisovanými liekmi sú zníženie hladiny zlého cholesterolu, riedenia krvi (najmä v starobe), inhibítorov a mnohých ďalších, v závislosti od diagnózy.
  • Chirurgický zákrok sa vykonáva v prípade, že nie je možné dosiahnuť požadovaný účinok konzervatívnymi metódami, napríklad keď sa vyžaduje kardiostimulátor, aby sa odstránil otvor medzi časťami srdca alebo pacient potrebuje transplantáciu orgánu.

  Diagnostiku a liečbu srdcových ochorení by mal riešiť výlučne lekár (praktický lekár, kardiológ alebo kardiochirurg). Je prísne zakázané vykonávať samočinnú liečbu - v najlepšom prípade to v najhoršom prípade neprinesie očakávaný výsledok - zhorší situáciu a povedie k mnohým komplikáciám.

  Prevencia chorôb

  Zdravé srdce je kľúčom k vynikajúcemu blahobytu a normálnemu fungovaniu tela. Je mimoriadne dôležité, aby ste sa o ňu dobre starali, aby sa znížilo riziko vzniku srdcových ochorení. Na to stačí dodržať jednoduché odporúčania lekára:

  • Sledujte svoju stravu a uprednostňujte správne a zdravé produkty. Je potrebné vylúčiť zo stravy strava, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje stav ciev a prácu srdcového svalu (mastné, vyprážané, údené).
  • Vyhnite sa neznesiteľnej fyzickej námahe, ale to neznamená, že by ste mali úplne vylúčiť šport zo svojho života. Mierne cvičenie, prechádzky čerstvým vzduchom len posilnia srdcový sval a pomôžu predísť chorobám.
  • Minimalizujte stres, silné emócie a skúsenosti. Zvýšený adrenalín urýchľuje krvný obeh a robí srdce pre prácu - to vyvoláva vývoj mnohých patológií.
  • Včasné liečenie chorôb, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť prácu srdca, napríklad angína.

  Srdce je dôležitý orgán, ktorý cirkuluje krv v tele. Je nevyhnutné zachovať jeho zdravie a normálne fungovanie. Starostlivosť o vaše srdce zabezpečí dlhý a zdravý život.

  Medzi Ďalšie Články O Embólie